Peab säkrar framtidens finansiering med nya kreditfaciliteter på 7,4 miljarder SEK

Peab, Nordens samhällsbyggare, har säkrat sin långsiktiga finansiering genom att ingå avtal om nya kreditfaciliteter som totalt uppgår till 7,4 miljarder SEK. Denna betydande finansiella åtgärd understryker företagets engagemang för att upprätthålla en stabil finansiell plattform för de kommande åren och fortsätta sitt arbete med att bygga lokala nordiska samhällen​.

Kreditfaciliteterna är uppdelade i två kontrakt. Ett kontrakt gäller en kreditfacilitet på 7,0 miljarder SEK med en löptid på tre år, som sträcker sig till den 15 juni 2026, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett år. Fyra banker deltar i transaktionen: Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken, med Nordea som koordinator för transaktionen.

Det andra kontraktet är ett bilateralt kreditavtal med Nordea på 400 miljoner SEK. Detta kontrakt har en löptid på 18 månader och förfaller den 15 december 2024, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år​.

Dessa kreditavtal refinansierar företagets befintliga kreditfacilitet och är förberedda för hållbarhetslänkning. Lånekontrakten utgör Peabs långsiktiga finansieringsgrund och kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig finansiering och projektrelaterad kredit​.

“Vi är glada över att ha dessa kreditavtal som bidrar till att upprätthålla vår stabila finansiella plattform för de kommande åren och hjälper oss att fortsätta arbeta i linje med vårt nordiska lokala samhällsbyggande”, säger Jesper Göransson, VD för Peab​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!