Peab Tar På Sig Stor Uppgift att Modernisera Kirseberg i Malmö

Peab, den framstående byggentreprenören, har nyligen tilldelats ett betydande projekt som kommer att förändra landskapet i Kirseberg i Malmö. Det prestigefyllda uppdraget, beställt av VA Syd och Malmö Stad, kommer att innebära omfattande arbeten på gatorna och en uppgradering av vattenledningarna till ett värde av hela 110 miljoner svenska kronor.

Det spännande projektet har som huvudsyfte att utöka kapaciteten och modernisera de befintliga spill- och dagvattenledningarna. Detta möjliggör en smidig anslutning av framtida exploateringsområden och kommer att omfatta ombyggnation av vissa gatusektioner samt uppförandet av nya busshållplatser. Detta är i linje med Malmös ambitiösa planer att trafikera vägen med deras nya flotta av elektrifierade expressbussar.

I en hållbarhetsbetonad insats kommer även gång- och cykelytor att omformas, och grönområden kommer att förbättras genom trädplanteringar.

Göran Wiking, regionchef på Peab, uttryckte sin glädje över detta omfattande uppdrag och sade: “Vi är mycket glada över det här uppdraget. Det är ett omfattande arbete för området som sträcker sig genom hela Kirseberg. Det blir en modernisering både under och ovan mark, inte minst då de nya emissionsfria expressbussarna kommer att gå här.”

Projektet är en totalentreprenad som kommer att inledas i augusti 2023 och förväntas vara avslutat i juni 2025. I det tredje kvartalet 2023 kommer detta betydelsefulla projekt officiellt att rapporteras som en beställning i Peabs portfölj.

Med detta projekt fortsätter Peab att vara en nyckelspelare i att forma framtidens hållbara infrastruktur och stärka samhällen genom innovativa byggnadsprojekt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!