Populära typer av myror och sätt att bli av med dem | Byggtipsen.se

Myror är en av de vanligaste varelserna runt om i världen. Det finns inte bara ett brett utbud av dem utan också olika arter. Idag har omkring 12 000 arter av myror identifierats. Det finns dock en liten del av dem som invaderar hem. Både visuellt och fysiskt kan myror se likadana ut men varje art skiljer sig från den andra. Typen av myror som invaderar ditt hus eller bakgård kan identifieras av habitat, utseende och regionen där du bor.

Dessutom hjälper färgen, storleken och formen på myrorna också till med identifiering. Dessa saker kan potentiellt vara skadliga eftersom de kan bita, sticka eller göra både och. Därför måste du identifiera dem och bli av med dem så snart som möjligt.

Trottoarmyror

Trottoarmyran är en av de mest populära typerna av myror som finns i USA. Den finns i cirka 50 stater. Trottoarmyror kunde identifieras på dess brunsvarta kropp med blekfärgade ben. Dessutom kunde du observera två ryggar vid dess bröstkorgs ände. Med tidens gång har trottoarmyror anpassat sig till klimatet och väderförhållandena i USA. Därför, oavsett de extrema väderförhållandena, fortsätter dessa myror att frodas.

Hur blir man av med trottoarmyror?

Det bästa sättet att bli av med trottoarmyror är att följa deras spår. Identifiera vägen de följer och du kommer att hitta den faktiska källan. Ett annat sätt är att placera ett bete genom hela leden. Myrorna kommer att plocka upp dem och bära dem tillbaka till sina bon. Detta kommer att eliminera arbetarna såväl som drottningen. Om spåret leder under jorden, spraya en insekticid. Kom ihåg att målet är att döda drottningen. Att döda arbetarna kommer inte att lösa problemet.

Snickarmyror

Snickarmyror skiljer sig från trottoarmyror när det gäller häckning. Dessa myror föredrar att bo i fuktiga utomhusområden där det helst finns ruttnande trä i byggnader och bostäder. Men om du inte tar itu med angreppet omedelbart kommer det att växa och till och med angripa sundt trä. Att hitta källan till dessa myror är lite knepigt och tidskrävande eftersom de vanligtvis har två häckningsplatser, en är föräldern och andra satellitkolonier.

Hur blir man av med snickarmyror?

För att bli av med snickarmyror, trimma regelbundet dina träd och växter som består av trä. Se till att det inte finns något ruttnande eller fuktigt trä runt huset. Lägg vantarna på ett godkänt insektsmedel som är märkt för att bekämpa snickarmyror och spraya runt i huset. Det rekommenderas att du gör det på hösten och våren. Slutligen, följ spåret och applicera en kemisk insekticid. Men eftersom det kan finnas flera bon kan det vara svårt att hitta föräldraboet. Försök att placera beten längs med tunnlarna också för att göra det lite lättare.

Luktande husmyror

De luktande husmyrorna är kända för att häcka nästan var som helst. Du kan hitta dem under stockar, stenar, skräp, inuti bon av däggdjur och fåglar, i hem, fönsterramar och väggar, etc. Jämfört med de tidigare typerna av myror gör de luktande husmyrorna saker och ting lite mer komplicerade. Medan trottoaren och snickarmyrorna begränsar sig själva när det kommer till häckning, gör inte de luktande husmyrorna det. Därför måste du lägga ner mer tid och ansträngning för att hantera dem.

Hur blir man av med luktande husmyror?

Börja med att trimma bort träd och buskar från ditt hus. Köp myrbeten från din lokala butik och placera dem enligt anvisningarna på etiketten. Identifiera spåren och spraya kemisk insekticid runt huset. Försök att hitta varje häckningsplats för att permanent eliminera problemet. Om situationen inte kommer under kontroll, anlita en skadedjursbekämpare.

Röda importerade eldmyror

Röda importerade eldmyror är den typ som kan orsaka skada. Det är praktiskt taget omöjligt att bli av med dem helt eftersom de kommer att angripa alla områden. Det är dock nödvändigt att hantera eldmyror eftersom vissa av dem kan sticka eller bita när de är hotade. Därför, om du har barn eller husdjur runt huset, måste du vara försiktig.

Hur blir man av med röda importerade eldmyror? Att placera beten är den mest effektiva metoden när det gäller att bli av med röda importerade eldmyror. Myrorna kommer att bära dem till sitt bo och förgifta arbetarna och drottningen. Dessutom skulle man kunna applicera insektsmedel på hela gräsmattan så att myrorna inte har någonstans att röra sig. Men om du kan lokalisera eldmyrhögarna kan du hantera dem separat istället för att spraya hela gräsmattan.

Faraomyror

Faraos myrkolonier kan bli extremt stora och expandera i tusentals också. Myrorna kommer att utveckla flera kolonier och bon med en drottning i varje. En drottning i en viss koloni kommer att kontrollera hundratals arbetare och kommer att fortsätta skapa nya kolonier genom spirande. Spirande är processen där en drottning flyttar från ett nuvarande bo till ett nytt med sina arbetare för att starta en ny koloni.

Hur blir man av med faraomyror?

Att använda bete kommer att vara den mest effektiva metoden. Myror kommer lätt att falla offer för beten och bära dem till sina bon. Som ett resultat kommer drottningen och arbetarna att förgiftas. Men eftersom dessa myror skapar flera kolonier, kan det inte vara effektivt att dränka dem i kemisk insekticid. Myrorna kommer snabbt att flytta till en annan plats med sin drottning. Och om det råkar finnas flera drottningar, kanske du vill anlita en professionell.

Slutord

Förutom de ovan nämnda typerna av myror finns det många andra arter som finns. Myror anses till stor del vara skadedjur eftersom de angriper flera områden samtidigt genom att producera stora kolonier. Dessutom har vissa förmågan att sticka och till och med orsaka anafylaktisk chock. För att förhindra alla typer av skador är det därför viktigt att du strikt tar itu med situationen innan den blir utom kontroll.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!