Positiv trend på bostadsmarknaden: Fler affärer trots avvaktande start på 2024

Den svenska bostadsmarknaden börjar visa lovande tecken på liv i början av 2024, trots en avvaktande start där effekterna av Riksbankens räntebesked ännu inte märkts av fullt ut. Enligt data från Svensk Fastighetsförmedling har januari månad präglats av en stabil prisbild nationellt sett, men en positiv trend märks särskilt inom bostadsrättssektorn.

Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling, noterar att antalet bostadsrättsaffärer har ökat jämfört med samma period föregående år. Denna ökning följer den trend som redan observerats på villamarknaden under det fjärde kvartalet av 2023. Wikander betonar att även om aktiviteten ökar, så ligger priserna i stort sett stilla, vilket är typiskt för den mer avvaktande januarimånaden.

En intressant observation är den minskning av bostadsrättspriserna i Stor-Göteborg med över 2 procent under januari, men över de senaste 12 månaderna har priserna ändå ökat med 2,8%. Lokala variationer förväntas fortsätta innan en mer utbredd optimism tar fart på marknaden, enligt Wikander.

Den ökade aktiviteten på marknaden återspeglas även i mäklarnas möten med potentiella kunder samt i ökningen av sökningar relaterade till bostäder. En stigande optimism för bostadsåret 2024 kan märkas hos konsumenterna, drivet av förväntningar på kommande räntesänkningar.

Maxine Mazy, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka, noterar också en ökning av besökare på visningar, vilket tyder på en stigande intresse och en stabilisering av marknaden framåt. Mazy påpekar vikten av att skilja på pris och omsättningstakt i diskussioner kring räntans påverkan på marknaden.

Liknande positiva tongångar märks även i Malmö, där fastighetsmäklaren Ebba Jönsson vittnar om en ökad känsla av positivitet bland både kunder och marknadsklimat. Trots att inga stora prisförändringar har noterats ännu, så indikerar antalet genomförda affärer en ökad aktivitet och snabbare omsättning av bostäder.

Sammanfattningsvis, trots den inledande avvaktan på bostadsmarknaden under början av 2024, finns det tydliga tecken på att optimismen växer. En ökad aktivitet och stabilitet, särskilt inom bostadsrättssektorn, antyder en möjlig positiv utveckling under året, även om prisökningar förväntas komma på längre sikt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!