Regeringen har Tillsatt Utredning om Digitala Överlåtelser av Fastigheter

Regeringen har inlett en granskning av lagstiftningen med syftet att införa digitala signaturer vid fastighetsköp. Denna förändring syftar till att säkerställa snabbare och säkrare fastighetstransaktioner samtidigt som det bidrar till att bekämpa fastighetsrelaterad kriminalitet. Denna utveckling kommer efter flera år av förberedelser av Lantmäteriet och är inspirerad av positiva erfarenheter från grannländer där digitala signaturer redan används​.

“Vi har arbetat för att införa digitala signaturer vid fastighetsköp i tio års tid och därför är vi mycket glada över regeringens beslut. Detta är nästa steg på väg mot helt digitala fastighetsöverlåtelser,” säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet​.

Digitala signaturer vid fastighetsöverlåtelser skulle innebära betydande fördelar för samhället. Fastighetsaffärer skulle bli både säkrare och snabbare, samtidigt som det skulle bli svårare att förfalska avtal eller omdatera köpehandlingar för att vinna egna fördelar, enligt Maria Monthure, chefsjurist på Lantmäteriet​.

Utöver dessa fördelar skulle digitaliseringen av överlåtelsehandlingar även bidra till bekämpning av ekonomisk brottslighet, särskilt med tanke på att cirka en tredjedel av landets penningtvätt bedöms genomföras genom fastigheter​1​. Införandet av digitala fastighetsöverlåtelser skulle även minska risken för misstag och göra processen snabbare, vilket i slutändan skulle leda till lägre kostnader för allmänheten​.

Den nuvarande analoga hanteringen av fastighetsöverlåtelser beror på att gällande lagstiftning, inklusive Jordabalken, har sitt ursprung från 1970-talet och därför inte är anpassad till digitaliseringen av samhället​.

Utredningen om digitala fastighetsöverlåtelser har tagits upp inom ramen för en pågående utredning om en ny förköpslag, vilket också är en del av ansträngningarna att bekämpa fastighetsrelaterad kriminalitet​. Utredningen förväntas vara klar senast den 1 april 2024​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!