Rekordmängd Bostäder på Bostadsmarknaden

Bostadssajten Booli har just rapporterat om en imponerande tillströmning av bostäder på den svenska bostadsmarknaden under vecka 34. Med en total på hela 70 965 sökbara bostäder har detta år markerat den mest betydande tillgängligheten sedan det rekordstarka 2013. Det är en utveckling som lämnar många i branschen i förundran och pekar på tydliga trender inom fastighetsmarknaden.

Den djupgående analysen av utbudet avslöjar två huvudsakliga faktorer som bidrar till den imponerande ökningen. Å ena sidan utgörs en betydande del av utbudet av bostäder som har varit på marknaden en längre tid utan att hitta en köpare. Å andra sidan inkluderar den “dolda marknaden” – snart till salu – en betydande andel av det ökade utbudet.

Med en närmare titt på siffrorna är det tydligt att bostäder som annonseras som till salu utgjorde 41 145 av de totala bostäderna på Booli under vecka 34. Denna siffra är en anmärkningsvärd 22 procent högre än samma vecka föregående år och en hela 38 procent över nivån under “normalåret” 2019. Samtidigt utgjorde bostäder som var snart till salu 32 228 under samma vecka, en uppgång med 25 procent jämfört med året innan och en anmärkningsvärd ökning med hela 157 procent jämfört med 2019.

Enligt Karin Grundeus, pressansvarig på Booli, kan denna utveckling i stor utsträckning tillskrivas den osäkra marknadssituationen som har präglat året. Den låga försäljningsaktiviteten har resulterat i att det redan befintliga utbudet har fortsatt att växa, särskilt när nya bostäder läggs till i mixen. Även om denna trend började visa sig tidigare i år, nås nu toppnivåerna först.

Det är också viktigt att observera att bostadsmarknaden normalt sett brukar se en ökning av utbudet under hösten när aktiviteten återvänder efter sommaren. I vecka 34 i år noterades 4 734 nya bostäder på marknaden, vilket representerar en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Detta pekar på att en stor del av det ökade utbudet faktiskt utgörs av bostäder som tidigare har annonserats till försäljning men ännu inte hittat en köpare.

Såväl säljare som köpare påverkas av denna dynamik på marknaden. Säljare måste vara medvetna om marknadens villkor och ställa in sina förväntningar därefter. Den höga konkurrensen innebär längre annonseringstider och i vissa fall en öppenhet för att justera utgångspriserna nedåt. Å andra sidan har köpare en bred uppsättning alternativ att välja mellan, och möjligheten att göra lönsamma affärer är goda. Med den nuvarande marknadssituationen kan det vara en klok strategi att sälja befintlig bostad innan en ny köps för att undvika potentiellt besvärliga situationer.

En viktig faktor som sällan beaktas är den dolda marknaden, även känd som “snart till salu”. Många tenderar att fokusera enbart på bostäder som är formellt till salu, men den dolda marknaden har nu blivit en central del av försäljningsprocessen. Dessa objekt är ofta redo för försäljning och inkluderas när säljare kontaktar mäklare och annonserar sina bostäder försiktigt. Denna inkludering ger en mer fullständig bild av det totala utbudet på bostadsmarknaden.

Karin Grundeus understryker att utbudet av snart till salu inte påverkas på samma sätt av marknadens svängningar som traditionella försäljningar. Istället har detta segment en stabil ökning över tid och representerar en populär första steget för många säljare att mäta intresset på marknaden. Denna strategi minskar risken och gör det möjligt för säljare att lägga ut sina bostäder försiktigt, medan de fortfarande har möjlighet att anpassa sig till marknadens villkor.

I enlighet med normala trender brukar utbudet av snart till salu minska i början av hösten när fler bostäder läggs ut som skarpa annonser. Samma mönster kan ses i år, även om nivån är högre än tidigare år. Under vecka 34 rapporterades en imponerande ökning med 34 procent jämfört med året innan av nytillkomna bostäder som snart skulle vara till salu. Detta ger en tydlig indikation om att den dolda marknaden har etablerat sig som en viktig faktor på dagens bostadsmarknad.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!