Så Slipar du en Motorsåg Steg-för-Steg

En motorsåg med en trubbig, dåligt underhållen kedja kommer inte att såga och kapa rent eller effektivt – och det är dessutom en säkerhetsrisk. För att se till att din såg sågar effektivt måste du därför slipa din motorsåg do och då.

I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om hur du slipar din motorsåg steg för steg.

Liksom alla andra verktyg i din arsenal måste en motorsåg underhållas ordentligt och konsekvent för att kunna prestera effektivt. Naturligtvis kan du anställa en professionell för att slipa din motorsåg, men de flesta gör-det-själv entusiaster kan klara av jobbet på egen hand och spara lite pengar genom att göra det. Så om du har märkt att din motorsåg inte längre sågar så enkelt och rent som den en gång gjorde, läs vidare för att lära dig att slipa motorsågen och hålla verktyget i gott skick.

Underhåll av motorsåg kräver en grundläggande förståelse för verktygets komponenter. Modellerna som ägs av de flesta husägare innehåller vanligtvis följande:

  • Motor
  • Drivmekanism
  • Blad
  • Kedja

Olika motorsågar fungerar något annorlunda och har olika underhållskrav. Studera handboken som medföljde din motorsåg för att förstå behoven hos din specifika modell. Med detta sagt är det nästan alltid sant att varje del av en motorsåg antingen måste ha eller skulle ha nytta av smörjning.

Kontrollera ibland motorn och kedjan och smörj vid behov.

Bekräfta regelbundet att det finns en tillräcklig mängd olja i verktygets behållare.

Kontrollera bladet som håller kedjan på plats. Den kan bli vriden, sne, eller böjd under användning.

Undvik problem genom att säkerställa bladets integritet innan du startar motorsågen varje gång. Även när du arbetar är det klokt att ibland kolla denna viktiga del av det som trots allt är ett kraftfullt och potentiellt farligt verktyg.

Hur man sliper en motorsåg

Det finns två sätt att slipa en motorsåg. Du kan hantera uppgiften med hjälp av en elektrisk slip – och om du ofta fäller träd är elektriska motorsågsslipare en oumbärlig bekvämlighet – eller så kan du uppnå samma resultat manuellt med en kombination av muskler, svett och slipning med filar.

Eftersom elektriska slipar används främst av hantverkare, fokuserar dessa tips på den manuella metoden, som är mer tillgänglig för hemmafixare.

Eftersom motorsågskedjan består av en serie tänder, behöver du en fil som exakt matchar storleken på varje enskild tand i kedjan. Som referens är de vanligaste storlekarna 3/16 ″, 5/32 ″ och 7/32 ″.

STEG 1

När du har skaffat en fil av rätt storlek, börja arbeta med att rengöra kedjan ordentligt, ta bort all olja, smuts och skräp. (Beroende på kedjans skick kan sprit vara antingen nödvändigt eller onödigt.) Titta noga på kedjan när du rengör den. Om någon av tänderna är skadade kan kedjan vara osäker att använda, i vilket fall du bör reparera den (om möjligt) eller byta till en ny kedja.

STEG 2

För bästa resultat måste du stabilisera motorsågen ordentligt innan du försöker arkivera kedjan. Vissa väljer att placera motorsågen i ett skruvstäd, med klämmorna som håller bladet så att kedjan kan rotera fritt. Alternativt kan du ta hjälp av en medhjälpare för att hålla verktyget stadigt medan du arbetar.

STEG 3

Leta reda på det kortaste knivbladet på kedjan (knivarna är de med platta toppar). Det är här du bör börja slipa. Om alla skär har samma höjd kan du börja med vilken tand som helst på kedjan, men kom ihåg att markera den första du börjar slipa med en penna.

STEG 4

Ställ in filen i det skårade avsnittet på skärarens huvud. Håll filen i en vinkel – samma vinkel vid vilken skåran ursprungligen slipades. Skjut filen över och vrid den något för att skapa friktion. Från den första tanden fortsätter du att slipa varannan skärare runt kedjan.

STEG 5

Vänd sågen och fortsätt med att slipa var och en av de tänder som du lämnade under ditt första pass. När du är klar ska de platta topparna på alla tänder vara ungefär lika långa.

STEG 6

Slutligen, inspektera djupen (det här är de böjda länkarna mellan fräsarna). Varje djup bör vara kortare än intilliggande skär. Om du hittar ett djup vars höjd överstiger den närmaste skäraren, slipa ned.

Nu när du vet hur du slipar en motorsåg, kom ihåg att ju oftare du använder verktyget, desto oftare behöver det underhållas. Om du använder motorsågen i flera timmar under en dag kan du faktiskt behöva pausa någon gång för att återställa kedjans skärpa. Tänk också på att motorsågar sannolikt kommer att visa slitage i vissa områden mer än andra. Var särskilt uppmärksam på området nära sågspetsen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!