Saker du kan göra för att Förhindra Kortslutning Hemma

Vi förlitar oss för mycket på elektriska källor, och på senare tid ger det bränsle till våra dagliga aktiviteter. Vi anser att det är viktigare när en naturkatastrof orsakar ett stort kraftavbrott. Ibland tar en kortslutning också en vägtull på vårt liv. I de flesta fall beror strömavbrottet på korta kurser.

Med ett hinder i strömningsvägen för el sker kortslutningen, vilket leder till ett snäpp i de elektriska anslutningarna. Det händer när två ledningar snäpper i den elektriska panelen. En kortslutning uppstår vid generering av allvarlig värme och brand. Så på vilket sätt ska vi förhindra detsamma? Läs med för att få en uppfattning om förebyggande åtgärder för kortslutningar hemma.

Kortslutning

Kortslutningsterminologi är vanligast bland elektriker, medan de hänvisar till alla situationer när den neutrala ledningen blir sammanfogad eller vidrörd med en strömförande ledning. Motståndet minskar, vilket orsakar en betydande mängd elflöde. En klassisk kortslutning släpper ut plötsliga gnistor, med ett sprakande ljud. Ibland avges rök från den punkt där kortslutningen äger rum.

Jordfel

När den strömförande ledningen som transporterar elektricitet kommer i kontakt med en specifik, jordad del, som en öppen jordledning av koppar, en elektrisk panel av jordmetallvägg eller någon apparat direkt i anslutning till marken. Men till skillnad från en klassisk kortslutning har en jordkrets mindre chans att fatta eld eller avge rök. Men den anmärkningsvärda mängden stöt sker när du kommer i kontakt med densamma.

Orsaker till kortslutning

Det finns olika orsaker relaterade till uppkomsten av en kortslutning. För det mesta uppstår det på grund av svaga eller utslitna ledningar, gamla och förfallna byggnader, eller annars för mycket kraftflöde på en gång. Orsakerna är –

1) Lösa anslutningar

Med tiden tenderar kablarna i alla hus att hänga löst. Många gånger är vi inte medvetna om detsamma, men strömförande ledning kommer i kontakt med en neutral ledning vilket resulterar i en kortslutning. Om husets mätarboxområde förblir okontrollerat länge kommer det att resultera i kortslutning, farliga gnistor, lågor och rökutsläpp. Utse en legitimerad elektriker, som går för noggrann kontroll av husets ledningar.

2) Föråldrade elektriska apparater med anslutningsproblem

Gamla installationer, som stora gejsrar, mikrovågsugnar, eller tvättmaskiner, orsakar alla dessa apparater också en kortslutning, om de inte kontrolleras på lämpligt sätt då och då. Gamla och rostade järnplåtar, spikar eller skruvar punkterar ledningarna inuti, vilket leder till kortslutningsrisk. I det långa loppet utlöser ibland felaktig installation kortslutning eller jordslutning. Dessutom förstör skadedjur som möss, råttor och kackerlackor hela interna ledningar och exponerar den levande metalliska tråddelen. Det leder också till ovannämnda elektriska olycka.

Förebyggande åtgärder

En kortslutning identifieras av rök, låga eller gnista. Men för att leva ett säkert liv bör du vara väl medveten om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas, för att inte tillåta detsamma. Följande strategier kommer att vägleda dig ytterligare –

1) Koppla ur oanvända elektroniska prylar

Det skulle vara bäst om du alltid kopplat ur de elektriska enheterna, som för det mesta, förbrukar den oönskad ström när den är ansluten till uttaget. Även om du fysiskt stänger av verktygen fortsätter de att förbruka el. I de flesta fall, TV, luftkonditionering, mikrovågsugn, alla dessa fortsätter att förbruka ström, även i standby-läge. Om det överhuvudtaget inträffar något missöde i den inre kabeldragningen kommer hela den elektriska enheten att blåsa ut eller fatta eld på grund av kortslutningen, även i standby-läge.

2) Jorda alltid de elektriska prylarna

Jorda alla elektriska apparater, eftersom Jordning fungerar som en viktig sak i strömflödet. Det är budgetvänligt och minskar risken för kortslutning. Högspänningsströmmen förankras i marken när möjligheter till kortslutning uppstår.

3) Byt ut de slitna ledningarna

Byt ut de utslitna kablarna för säker funktion . Om någon av ledningarna hänger löst, tejpa dem ordentligt och placera dem ordentligt i en kopplingsdosa. Få den inspekterad av en legitimerad elektriker för att undvika elektriska olyckor.

4) Installera en strömbrytare

Förhindra din himmelska boning med en installation av en strömbrytare. Det kommer att fungera som en välsignelse i förklädd närhelst en strömförande ledning vidrör något föremål eller neutral ledning. Strömbrytaren kopplar ur strömförsörjningen när det finns ett överskott av värmeflöde.

5) Undvik att stapla på en enda punkt

Undvik att stapla för många elektriska apparater på en enda anslutning. Det kan leda till en hög risk för kortslutning. Använd mindre än tre ingångar på en separat strömanslutning, och undvik även att använda för många multikontakter för att förhindra kortslutning. För många multipluggar genererar mycket värme, vilket orsakar kortslutning, gnistor eller till och med brand. Koppla in en förlängningssladd för att ansluta de högströmslukande apparaterna, som TV, kylskåp eller mikrovågsugn. Myndigheten kommer att fördelas jämnt och minska kortslutningar.

Var säker

Vi missriktar oss ofta med termen “kortslutning” ,’ som det ofta felaktigt betecknas. I egentlig mening relaterar en kortslutning till ett specifikt tillstånd där elektriciteten avviker från den typiska elektriska layouten för hela den elektriska kretsen. Med blotta ögon upptäcks dessa problem inte alltid utan förblir dolda inuti de utslitna ledningarna eller gamla insticksapparater.

Få tag i en professionell elmekaniker för att få lösningen. Försök aldrig experimentera genom att hantera affären helt själv. All rök, brinnande tecken eller smält plastlukt hjälper dig att identifiera det elektriska felet. Håll dig säker i ett säkert och försäkrat hus, med korrekt installation av elektriska prylar och ledningar. De saker som diskuterats ovan kommer ytterligare att hjälpa dig att förhindra kortslutningar i din livsmiljö.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!