SBB Överväger Försäljning i Ljuset av snabbt Förändrad Marknad

Samhällsbyggnadsbolaget AB (SBB), en av Sveriges ledande fastighetsbolag, överväger försäljning av hela eller delar av bolaget på grund av rådande marknadsförhållanden. Detta kommer efter en period av dramatik och kursfall på börsen, en situation som har påverkat många högt belånade fastighetsbolag. SBB:s styrelse har nu inlett en formaliserad process för att utvärdera möjliga strategiska alternativ för bolaget.

Ilija Batljan, SBB:s grundare och vd, har kommenterat situationen och uttalat att bolagets styrelse anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än nuvarande marknadsvärde. “Det är ansvarsfullt att agera”, säger Batljan.

Tre huvudsakliga alternativ ska utvärderas av SBB:s styrelse. Det första alternativet är att överväga ett bud på hela bolaget om det bättre återspeglar bolagets verkliga värde än den nuvarande börskursen. Ett annat alternativ är att överväga försäljning av något av de tre segment som verksamheten innefattar: bostäder, samhällsfastigheter och fastighetsutveckling. Det tredje alternativet är att fortsätta stärka balansräkningen genom avyttringar av specifika tillgångar inom verksamheten​.

I rapporten för årets första kvartal redovisade SBB fastighetsvärden på 134,4 miljarder kronor och ett substansvärde på över 25 kronor per aktie. Trots detta har kurskollapsen lett till att SBB:s börsvärde nu är nere under 9 miljarder kronor, eller 5 kronor per aktie.

SBB:s styrelse bedömer att det finns en betydande skillnad mellan det redovisade värdet och det värde som styrelsen anser finns inom verksamheten. Denna skillnad är en av drivkrafterna bakom beslutet att överväga olika strategiska alternativ för bolaget​.

Framtiden för SBB är ännu osäker, men bolagets ledning är fast besluten att agera skyndsamt och noggrant för att uppnå bästa möjliga resultat för aktieägare och andra intressenter.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!