Tecken på att ett Husgrund behöver Repareras

En fastighetsstiftelse är grundläggande för att hålla strukturen stabil. Sprickor eller hål kan leda till kostsamma reparationer. Det kan kosta i genomsnitt 50.000kr att göra dessa korrigeringar. Här är några saker som entreprenörer bör titta efter när de undersöker ett hems exteriör.

1. Sprickor i innerväggarna

Diagonala sprickor i gipsskivan är tecken på att grunden behöver repareras. Dessa ses vanligtvis på dörrar eller fönsterkarmar. De uppstår på grund av att sättningen har dragit ner eller tryckt upp en del av väggen. Det bästa sättet att reparera gapet är att tejpa om fogen.

För denna process, följ dessa steg:

  1. Ta bort eventuell lös tejp eller trasiga bitar av gipsmur.
  2. Slipa ytan.
  3. Fyll mellanrummet med gipsmassan och sätt på den nya tejpen.

Se till att applicera flera tunna lager av blandningen och slipa efter varje. Överväg att använda en tejpmassa som fungerar bättre för att täcka gipssprickor. Den torkar också hårdare, vilket skapar starkare bindning.

2. Sprickor i murbruk och mellan tegelstenar

Hål i murbruket som ser ut som trappstegsmönster kan också vara ett problem. Dessa finns på ytterväggar. Den exakta platsen kan variera, men de flesta visas nära fönsteröppningar. Problemet är att tegelstenarna har lagt sig och skapat luckor.

Den instabila grunden kan bero på fuktproblem eller övertryck. Till exempel kanske ett hems dräneringssystem inte fungerar som det ska. Om de inte repareras kan dessa sprickor växa sig större. Större sprickor gör fastigheten sårbar för väder och vind. Dessutom kan det leda till pågående olägenheter för boende – gnagare kan komma in genom grundsprickor och skada interiören.

För att reparera sprickorna måste entreprenörer lappa dem med nytt murbruk. Det är också viktigt att hitta en färg som matchar väggens nyans.

3. Dörrar som inte fungerar

Om en dörr inte öppnas ordentligt kan det finnas ett grundläggande problem. Problemet är mest märkbart runt dörrens övre eller nedre kanter. Detta orsakas av en växlingsrörelse som drar dörrkarmen ur sin plats. Under en nödsituation är en fast dörr ett säkerhetsproblem för husägare som behöver evakuera snabbt.

För att lösa dessa problem har byggare några alternativ, till exempel:

  • Dra åt gångjärnsskruvarna
  • Justera karmen
  • Hyvla dörren med en bandslipmaskin

4. Glappande eller separerade yttre trim

När väl den yttre klädseln lossnar från strukturen finns det ett problem. När tegelstenen eller ytterväggen rör sig tappar skivorna greppet om sin ursprungliga placering och lossnar från väggen.

Det finns flera anledningar till denna rörelse. Om en grund inte får tillräckligt med vatten kan den torka. Om träd omger fastigheten kan rötterna suga upp en del av fukten.

Dessutom kan sprickor orsakas av termisk expansion. Det är här tegelstenarna expanderar på sommaren och drar ihop sig på vintern. Använd tätning för att fylla i luckorna mellan trim och exteriör.

5. Skåp i kök eller badrum

Problem med din husgrund kan göra att skåp dras från väggarna. Köket eller badrummet är vanliga platser för detta. Förskjutningen orsakas av att grunden sätter sig. Avsättningen flyttar väggar och trycker ut skåpen ur sitt säkra läge. Om problemet inte åtgärdas kan hyllorna falla och eventuellt skada husägare.

För att reparera dem, injicera lim i eventuella lösa fogar eller separationer. Entreprenörer vill också använda träskåpsskruvar som är minst 3” långa för gipsväggar. Allt kortare än så kan göra det svårare att nå dubben.

6. Separation av diskbänk och bakre vägg

Om bänkskivan och den bakre väggskivan går isär kräver detta omedelbar uppmärksamhet. Entreprenörer bör undersöka kakellinjerna i köket och badrummet för tecken på sprickor. När väggarna förskjuts skapar de mellanrum mellan kakel och bänkskivor. Dessa hål kan göra det lättare för husägare att tappa mat i hålen och locka till sig skadedjur.

Byggare kan stänga gapet med hjälp av tätning eller genom att täcka det med trim. För mindre hål är akryllatex eller silikon tätning bäst. Innan processen påbörjas, lägg ner målartejpen längs kanten på bänkskivan och väggen.

Om gapet är större är det vanligtvis bättre att använda trim. Se till att grunda eller täta gjutningen innan installation. Använd sedan konstruktionslim för att limma fast listen på bänkskivan.

7. Spruckna eller hängande golv

Betonggolv kan bilda sprickor på grund av initial härdning eller miljöförändringar. Större sprickor kan dock tyda på en förskjutning i grunden. Innan du påbörjar reparationen, rengör platsen för att ta bort eventuellt fett eller smuts. Applicera sedan bindemedel och fyll hålet med en sandblandning. Se till att ge det tid att torka.

Å andra sidan kan ett svagt konstruktionsstöd eller sättningsvikt leda till hängande golv. Att placera ett betongfot kan hjälpa till att hålla upp reglarna. Att lägga till stödbalkar med pelare kvar på plats kommer också att lyfta strukturen.

Tecken på att det är dags att utvärdera en fastighets grund

Att ha en solid grund säkerställer att en fastighet är skyddad mot väder och vind. Men med tiden kan en byggnadsstruktur förändras och skapa sprickor. Om husägare, fastighetsägare eller byggproffs märker något av dessa tecken är det dags att reparera grunden.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!