Ska Man Spika eller Skruva Panel?

Om du planerar att montera panel undrar du säker om du bör spika eller skruva panel.

Spikar föredras ofta för konstruktionsfogning, inklusive ramväggar, eftersom de är mer flexibla under tryck, medan skruvar kan brytas.

Skruvar användas ofta när man fäster plywoodmantel för ytterväggar, installerar trägolv och fäster ytterväggar och tak. Vanliga spikar är ofta ett första val för inramning, konstruktion och snickeri.

Lådspikarna har en tunnare axel, vilket kan förhindra att trä splittras när det hamras in, vilket gör dem idealiska för installation av klaffpaneler.

Medan spikarna har större flexibilitet har skruvarna mer draghållfasthet

Draghållfasthet avser materialets förmåga att motstå att gå sönder under tryck. Detta gör skruvarna bättre för projekt när sammanfogade delar är under spänning eller bärvikt, som veranda räcken eller köksskåp. En annan fördel med skruvar är deras motståndskraft mot utdragningstryck eller ytans benägenhet att dras isär.

Med detta sagt är spikar starkare än skruvar av samma längd och klarar bättre “skjuvtryck”, vilket är tendensen hos två sammanfogade delar att glida förbi varandra. För ditt nästa projekt, avgör om sammanfogade ytor är mer benägna att glida eller dras isär, med spik i det första fallet, skruvar för det senare.

Montering av panel

Det är viktigt att överväga den potentiella dimensionella krympningen och rörelsen hos virke. Beroende på den typ av trä du avnänder kan brädor krympa med 10% under de första två till tre åren när träet torkar. Om det utsätts för varmt torrt väder före eller strax efter montering kan brädorna troligen skeva och splittras.

Allmänna råd om panel

De flesta paneler kan fästas med spikar. Vissa lövträsprofiler kan dra nytta av skruvar eller bultar.

Dessa måste vara galvaniserade eller rostfria. Vid användning av arter med högt tannin- eller frätande oljeinnehåll är det viktigt att använda rostfritt stål för att undvika korrosion av fixeringar och missfärgning av träet.

Ringskaftspikar är att föredra framför vanliga trådspikar på grund av deras extra grepp.

Spikens längd ska vara två och en halv gånger brädans tjocklek. Spiken ska tränga igenom minst 32 mm.

Lövträd och täta barrträd behöver förborras.

Där brädor är dubbelspikade, är det lämpligt att förborra för stora hål för att möjliggöra viss dimensionell rörelse. I detta fall kan det vara nödvändigt att använda fixeringar med större huvuden.

Insektsnät

Alla öppningar i håligheter bakom träbeklädnad bör täckas med ett insektsnät för att förhindra angrepp. Nätet bör vara av ett skydd för att tillåta fritt flöde av luft och vatten. Insektsnät finns i glasfiber och rostfritt stål.

Bör du använda skruvar när du installerar panel?

Skruvar har sin tid och plats, men de är inte det bästa valet när det gäller panel. När du använder skruvar är det mer troligt att du delar upp materialet. Detta kan leda till fula sprickor och oanvändbart material. Du måste också borra hålen, vilket ger extra tid och arbete till projektet.

Skruvar är också mycket svårare att täcka över. Eftersom skruvar också har större huvuden kan det göra det svårt för överlappande delar att passa ordentligt. Och dessutom är skruvar dyrare än spik. Vi rekommenderar inte att du använder skruvar när du installerar panel för att spara tid, pengar och huvudvärk.

Ska jag använda spikar när jag installerar panel?

Spikar är de bästa alternativen när du installerar panel. Spikar är snabbare att installera än skruvarna eftersom du inte behöver förborra materialet och inte riskerar att orsaka fula splittringar. De kan också lätt täckas över.

Ta del av kampanjpriser på utvalda produkter hos Proffsmagasinet. Erbjudanden i kampanjen gäller fram till den 8 december!
Ta del av kampanjpriser på utvalda produkter hos Proffsmagasinet. Erbjudanden i kampanjen gäller fram till den 8 december!