SkandiaMäklarna Analyserar Svensk Bostadsmarknad: Ökad Aktivitet Förväntas inför Hösten 2023

Svensk Mäklarstatistik för juli 2023 visar på en stabil utveckling, enligt de senaste månaderna. Historiskt sett är juli en period med lägre transaktionsfrekvens, och detta år är inget undantag. SkandiaMäklarnas VD, Andreas Moritz, förutspår en ökad aktivitet på bostadsmarknaden när hösten närmar sig, samtidigt som en mer tydlig selektering mellan olika objekt förväntas ske.

Prisnivåerna har hållit sig stadiga under juli månad. På riksnivå har priserna sjunkit med en procent, med liknande rörelser i stor-Stockholm. Centrala Stockholm och centrala Göteborg har dock noterat en prisökning på en procent, medan prisnivåerna för stor-Göteborg, centrala Malmö och stor-Malmö har förblivit oförändrade.

“Andreas Moritz, VD för SkandiaMäklarna, förklarar: ‘Juli, som traditionellt sett är en månad med färre transaktioner, har fortsatt att visa en stabil prisbild, liknande tidigare månader. Våra mäklare har noterat en ökad aktivitet bland kunderna. Efter en lugnare period går vi nu in i hösten, och den nya prisplattformen på marknaden förväntas sannolikt leda till en ökad transaktionsfrekvens.'”

Även villapriserna har hållits på en stabil nivå under juli. På riksnivå har priserna stigit med en procent, medan priserna i stor-Stockholm, stor-Göteborg och stor-Malmö har förblivit oförändrade under den senaste månaden.

“Bostadspriserna ligger nu på nivåer som påminner om förhållandena före pandemin. Vi ser framför oss att kunder kommer att bli alltmer selektiva när de väljer bostäder. Bostadsrätter i välskötta föreningar och välmaintainerade hus med effektiva uppvärmningssystem förväntas gå snabbare och säljas till högre priser. Bostadsmarknaden fortsätter att befästa sin stabilitet med tanke på den nära förestående räntetoppen samt minskad inflation och lägre elpriser”, konstaterar Andreas Moritz, VD för SkandiaMäklarna.

Med en fortsatt stabil utveckling på bostadsmarknaden och förväntningar om ökad aktivitet när hösten närmar sig, ser framtiden ljus ut för både köpare och säljare. Det tydliga budskapet är att en balanserad och selektiv inställning kommer att vara avgörande när den svenska bostadsmarknaden går in i den kommande höstsäsongen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!