Skanska inleder samverkansprojekt för utbyggnad av SFR i Forsmark

Skanska, ett ledande byggföretag, har offentliggjort sitt nyförvärvade samverkansavtal med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för att genomföra en omfattande utbyggnad av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Avtalet innefattar en första fas som inkluderar planering och projektering av projektet, vilket är av stort strategiskt värde för båda parterna.

I dagsläget rymmer det befintliga SFR omkring 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. Med det ambitiösa projektet tillkommer ytterligare imponerande lagringsutrymme om cirka 117 000 kubikmeter, fördelat över olika bergssalar. Utbyggnaden är planerad att placeras på imponerande 120-140 meters djup i urberget, vilket motsvarar den lägsta delen av det nuvarande SFR.

Projektet kommer att genomföras i två faser med olika etapper för att effektivt hantera utmaningarna och säkerställa en smidig genomförandeprocess. Samarbetet mellan Skanska och SKB kommer att vara en nyckelkomponent för att uppnå framgång i varje skede av utvecklingen.

Vid den inledande fasen kommer expertteam från Skanska och SKB att fokusera på detaljerade planeringsstrategier och nödvändig projektering för att möjliggöra en sömlös genomförande. Genom att utnyttja sina respektive expertkunskaper och erfarenheter inom bygg- och kärnteknikområdena, är de beslutade att arbeta i harmoni för att möta varje utmaning som projektet kan ge upphov till.

Parterna förväntar sig att samverkansprojektet inte bara kommer att erbjuda betydande tekniska framsteg utan också stärka samarbetet inom forskning och utveckling inom kärntekniksektorn. Denna symbiotiska relation kommer att bidra till en bättre förståelse av teknologin och dess tillämpningar för att möta morgondagens energibehov.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!