Skanska Köper Tomt för 520 miljoner på Kungsholmen för nytt kontorskomplex

Skanska, ett av Sveriges ledande byggföretag, har nyligen förvärvat mark på Kungsholmen, Stockholm, för cirka 520 miljoner kronor. Förvärvet, som utfördes från Stockholms Stad, markerar företagets första steg i att utveckla området som kallas “Lindhagenskvarteren”.

Skanska planerar att utveckla en ny kontorsbyggnad på denna fastighet. Byggrätten för projektet omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Denna investering representerar bara den första etappen av ett större markområde som Skanska har avtalat om att förvärva från Stockholms Stad.

Kungsholmen, och speciellt dess västra del, har genomgått en betydande utveckling under de senaste tjugo åren. Idag anses det vara ett av Stockholms mest attraktiva lägen för arbete och boende. Området erbjuder goda kommunikationer, en blandad bebyggelse, och en hög nivå av service.

Lindhagenskvarteren anses vara den sista pusselbiten i utvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Med ett planerat kontorsutrymme på cirka 90 000 kvadratmeter kommer det att fullända områdets transformation till ett av Stockholms mest eftertraktade företags- och bostadsområden​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!