Små framsteg i försäljningsklimatet för bostäder i juni enligt SBABs Bomarknadstemp

SBABs Bomarknadstemp, en indikator som bedömer aktuell situation på bostadsmarknaden, rapporterade en liten men ändå märkbar förbättring för bostadsägare i juni jämfört med maj månad. Denna förändring tycks huvudsakligen vara knuten till en uppsving i budgivningsaktiviteten, men dämpas något av ett ökat bostadsutbud. Bland lägenheter är situationen i stort sett densamma som föregående månad, med undantag för en svag nedgång i andelen prissänkta bostäder, vilket rör sig mot mer normala förhållanden.

Bomarknadstempen, lanserad tidigare detta år av SBAB, är en kompositindikator som integrerar flera faktorer för att ge en helhetsbild av bostadsmarknaden. Dessa faktorer inkluderar tillgängligheten på befintliga bostäder, antalet dagar en bostad har varit tillgänglig på Booli, återpublicerade bostäder, prissänkta bostäder, antalet budgivare och genomsnittlig budpremie. Dessa variabler analyseras i förhållande till sina historiska genomsnitt för att ge en läsning av marknadens aktuella status.

Förhållandena i juni tyder på att det fortfarande är utmanande att sälja både hus och lägenheter. Husindikatorn låg 1,7 standardavvikelser under det historiska genomsnittet, vilket indikerar att säljförhållandena för hus är tuffa, trots en svag förbättring jämfört med maj. Lägenheter har en mindre avvikelse från genomsnittet på 1,4 standardavvikelser, vilket tyder på att det kan vara något enklare att sälja lägenheter jämfört med hus, även om bostadsmarknaden generellt sett fortfarande är sval.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, kommenterar: “Vår Bomarknadstemp-indikator visar att det fortsatt är en mycket utmanande situation för dem som vill sälja sin bostad, i Sverige som helhet. Det lilla ljus i tunneln som syns i juni verkar mestadels vara kopplat till mer framgångsrik budgivning, inklusive en minskning av prissänkta bostäder. Vi förväntar oss ingen normalisering innan vi har sett toppen på räntan. Givet de nuvarande förhållandena, inklusive fortsatt hög inflation och en nyligen höjd styrränta, kan en sådan normalisering dröja till långt in på hösten eller till och med våren.”

Kompositindikatorn Bomarknadstempen är baserad på så kallade z-scores för sex olika faktorer: tillgången på befintliga bostäder, antalet dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare och genomsnittlig budpremie. Alla dessa faktorer har samma vikt i beräkningen av indikatorn och deras värden jämförs med ett genomsnittligt värde beräknat över de senaste 36 månaderna. Avvikelserna från genomsnittet mäts i standardavvikelser, vilket ger en indikation på huruvida marknadsförhållandena avviker från vad som betraktas som normalt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!