Snabb Nedgång i Bostadsbyggandet Väcker Oro – Boverkets Prognos Visar Låg Byggtakt

Den svenska byggbranschen står inför stora utmaningar, med Boverkets senaste byggprognos för juni 2023 som visar en snabb nedgång i bostadsbyggandet och en långsiktig låg byggtakt. Faktorer som fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, och kraftigt ökade byggkostnader är några av de faktorer som leder till denna dramatiska nedgång.

Boverket, det svenska myndighetsorganet ansvarigt för frågor om bostads- och byggande, visade i sin prognos att antalet påbörjade bostäder minskar från 71 000 under toppåret 2021 till cirka 27 000 år 2023 och 21 500 år 2024. Denna nedgång är svår att förutsäga exakt, då den är tätt kopplad till den oförutsägbara utvecklingen i samhällsekonomin och ränteutvecklingen.

Även om Boverkets huvudscenario förutspår en svag ökning av antalet påbörjade bostäder under 2025, kommer höga räntor och byggkostnader att fortsätta vara begränsande faktorer. Detta innebär att ökningstakten förblir låg, och en långvarigt låg byggtakt kan leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt.

Generaldirektör på Boverket, Anders Sjelvgren, uttryckte oro över det låga bostadsbyggandet som verkar bita sig fast under en rad av år framöver. “Vi kommer få mycket svårt att möta behovet av 63 000 nya bostäder om året fram till 2030. Här behöver nu aktörerna ta situationen på allvar och diskutera möjliga lösningar,” säger Sjelvgren.

Inte bara byggandet, utan även antalet färdigställda bostäder förutspås minska markant från år 2024 och framåt. Boverkets prognos pekar på att cirka 58 000 bostäder kommer att färdigställas i år, men det antalet förväntas sjunka till cirka 40 000 bostäder år 2024 och bara 30 000 bostäder år 2025. Nationalekonom på Boverket, Hans-Åke Palmgren, påpekar att det strama läget kommer att påverka hushållen i olika grad. “Trösklarna till den ägda marknaden höjs när långivarnas kalkyler skärps. Det drabbar inte minst unga hushåll, som får svårare att etablerasig på bostadsmarknaden,” säger Palmgren.

Det är tydligt att den svenska byggsektorn står inför stora utmaningar. Både byggaktörer och beslutsfattare behöver nu diskutera och hitta lösningar för att bemöta denna långvariga nedgång och säkerställa tillräcklig bostadsproduktion för att möta Sveriges behov.

Boverkets fullständiga byggprognos för juni 2023 är tillgänglig på deras webbplats.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!