Snusets popularitet inom byggbranschen

Allt fler väljer snus framför cigaretter och byggbranschen är inget undantag. Med den ökande trenden i Sverige, att köpa snus på nätet, är det viktigt att förstå vilka fördelar och nackdelar som snuset har. I denna artikel tittar vi därför närmare på snusets påverkan på arbetsmiljön i byggbranschen. 

Varför är det så många snickare som snusar?

Inom byggbranschen i Sverige är snusning en utbredd vana och det finns flera anledningar till varför det är så populärt. En av de främsta är behovet av att hålla en hög energinivå och minska stressen under de ofta långa och ofta fysiskt krävande arbetspassen. 

Snus ger också en nikotinkick som gör att man blir piggare och det kräver heller inga pauser som rökning gör. Även den starka sociala kulturen som finns inom byggbranschen påverkar och det är inte ovanligt att man delar en dosa snus. 

Snusning är också mindre stigmatiserande än rökning och är därför mer accepterat på arbetsplatser. Det beror så klart på att snus inte producerar rök vilket anses vara mindre störande för omgivningen.

Även det faktum att snus inte ger upphov till fimpar eller aska kan vara en anledning till att många föredrar det framför cigaretter. Något som även arbetsledningen på byggarbetsplatserna tycks uppskatta.

Fördelar och nackdelar med snus på arbetsplatsen

Snus kan ha både en positiv och negativ inverkan på arbetsplatsen och de som snusar. Det som många arbetare i Sverige nämner som något positivt är att snus hjälper dem att dämpa rastlösheten och ökar koncentrationen under långa och krävande arbetspass. Detta kan indirekt bidra till en förbättrad arbetsprestation men också att man blir mer uppmärksam, vilket i sig kan bidra till färre arbetsplatsolyckor.

Till nackdelarna hör att regelbunden användning av snus kan leda till hälsorisker som tandproblem och förhöjt blodtryck. Snuset kan också bli en källa till konflikt om inte alla i arbetsgruppen är bekväma med att det snusas på arbetsplatsen.

​För den som vill veta mer om snusets fördelar och nackdelar kan ett besök på Folkhälsomyndighetens webbplats ge mer information. Där kan man också hitta ny forskning och läsa om den lagstiftning som reglerar användandet av tobak och nikotin i Sverige. 

Vanliga nikotinprodukter inom byggbranschen

Rökning, snusning och nikotintuggummi är alla populära nikotinprodukter inom byggbranschen men deras påverkan på arbetsmiljön och hälsan varierar stort.

Rökning är kanske den mest problematiska nikotinprodukten då den inte bara påverkar rökaren själv utan även omgivningen genom passiv rökning, vilket kan försämra hälsan för icke rökande kollegor. I Sverige är rökning därför inte tillåtet på byggarbetsplatser. Men även den brandrisk som rökning medför gör att det är förbjudet.

Snusning har inga direkta hälsorisker för omgivningen eftersom det är rökfritt och inte påverkar luftkvaliteten på arbetsplatsen. Det ses också som mindre störande då det inte stjäl tid från arbetet eller kräver några rökpauser.

Nikotintuggummi är ett annat rökfritt alternativ som inte kräver pauser och som är diskret samtidigt som man kan hålla nikotinbehovet i schack. Det är en bekväm lösning för dem som vill undvika de hälsomässiga nackdelarna som rökning och snusning har.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!