Spelpaus: En djupare dykning i Sveriges verktyg för en sundare spelkultur

Spelpaus, lanserat av Spelinspektionen 2019, har etablerat sig som en central aktör i arbetet för en mer ansvarsfull och sund spelkultur i Sverige. För att hitta spelbolag utan spelpaus krävs det i regel att man vänder sig till olika utländska casinon. Det finns för och nackdelar med detta. Men det är viktigt att komma ihåg att Spelpaus är till för att skydda spelaren. Att kringgå ett pausad casinoaktivitet genom att vända sig till casinon från olika länder kan orsaka stora problem.

Denna artikel tar en djupare dykning i Spelpaus, belyser dess funktioner, effekter och betydelse i den svenska spelbranschen.

Spelpaus i praktiken: En detaljerad guide

Spelpaus har etablerat sig som en oumbärlig del av den svenska spelmarknaden. Genom att erbjuda spelare en möjlighet att ta kontroll över sitt spelande har Spelpaus bidragit till en mer ansvarsfull och sund spelkultur. Spelinspektionens kontinuerliga arbete med att förbättra Spelpaus och samarbeta med relevanta aktörer visar på en stark ambition att bekämpa spelproblem och främja en positiv spelmiljö i Sverige.

Att registrera sig på Spelpaus är en enkel och kostnadsfri process. Den kan genomföras via webbplatsen https://www.spelpaus.se/ eller genom ett telefonsamtal till Spelinspektionens kundtjänst. Användaren väljer en avstängningsperiod: 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tillsvidare. Under denna period är spel hos alla spelbolag med svensk licens blockerat. Nya spelkonton kan inte skapas, och registreringen kan inte avbrytas.

Vad erbjuder Spelpaus för funktioner?

 • Självvald av avstängningsperiod: Användaren har full kontroll över hur länge avstängningen ska vara.
 • Möjlighet att förlänga: Avstängningsperioden kan förlängas när som helst.
 • Ångervecka: Under den första veckan efter registrering kan avstängningen ångras.
 • Påminnelse vid avstängningsperiodens slut: Spelaren får en påminnelse via e-post när avstängningsperioden närmar sig sitt slut.

Spelpaus är en effektiv metod för att:

 • Ta en paus från spelandet: Att blockera spel under en viss tid ger möjlighet till reflektion och distans till spelandet.
 • Förebygga spelproblem: Spelpaus kan förhindra att spelande eskalerar till problematik.
 • Återta kontrollen: Spelaren återfår kontroll över sitt spelande och kan bryta destruktiva mönster.

Effekterna av Spelpaus

Spelpaus har haft en positiv inverkan på den svenska spelmarknaden:

 • Minskning av spelproblem: Antalet spelare med spelproblem har minskat sedan Spelpaus lanserades.
 • Ökad medvetenhet: Spelpaus har bidragit till en ökad medvetenhet om ansvarsfullt spelande.
 • Stärkt spelkultur: Spelpaus har spelat en viktig roll i att skapa en sundare spelkultur i Sverige.

Spelpaus som en del av ett större system

Spelpaus är en del av Spelinspektionens strategi för att främja en ansvarsfull spelkultur. Andra insatser inkluderar:

 • Licenskrav för spelbolag: Spelbolag med svensk licens måste uppfylla strikta krav gällande ansvarsfullt spelande.
 • Stöd och information: Spelinspektionen erbjuder stöd och information till spelare med spelproblem.

Spelpaus i ljuset av kritik

Trots Spelpaus framgångar har vissa röster framfört kritik:

 • Effektivitet ifrågasätts: Vissa menar att Spelpaus inte är tillräckligt effektivt för att motverka spelproblem.
 • Tillgänglighet: Kritiker pekar på att informationen om Spelpaus inte når alla spelare.
 • Spelbolagens ansvar: Vissa anser att spelbolagen borde ta ett större ansvar för att förebygga spelproblem.

Samarbete för en sundare spelkultur

 • Spelbolagens ansvar: Vissa menar att det är spelbolagen själva som ska ta att större ansvar för sina kunder och på mer effektivare sätt arbeta för att minska spelberoende. Vidare menar dessa kritiska röster att spelbolag ska göra mer än vad de gör idag för att tidigt upptäcka tendenser hos sina spelare som indikerar ett missbruk. De ska även erbjuda stöd för detta.
 • Utbildning och information: Många vill även se fler informationskampanjer och utbildning gällande spelbranschen. Det kan vara viktigt att alla verkligen känner till vad det innebär med ansvarsfullt spelande och hur man på bästa sätt behåller kontrollen över sitt spelande.
 • Forskning: Kontinuerlig forskning kring spelberoende och dess behandling är avgörande för att utveckla effektiva metoder för att hjälpa spelare.

Spelarens roll i ansvarsfullt spelande

 • Självinsikt: Det råder ingen tvekan om att ett stort ansvar även läggs på individuella spelare. Det är viktigt att göra sin efterforskning om spelmissbruk, tecken som tyder på missbruk eller andra fallgropar som kan resultera i spelproblem. Vidare är det nödvändigt att ha koll på sina egna spelvanor och om man uppvisar tecken på någon som kan tolkas som ett problem. Detta kan till exempel vara att man spelar påverkad, utan sömn, prioriterar spel i stället för socialt umgänge, osv.
 • Budgetering: Att sätta upp en budget för spelandet kan hjälpa till att undvika ekonomiska problem.
 • Söka hjälp: Spelare som misstänker att de har spelproblem bör inte tveka att söka hjälp från stödlinjer eller terapeuter.

Framtiden för en sund spelkultur

Genom en kombination av förbättrade verktyg som Spelpaus, ökat ansvarstagande från spelbolag, riktad information och utbildning samt ökad medvetenhet hos spelarna kan vi skapa en framtid där spelandet sker på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Spelpaus är en viktig pusselbit, men det krävs en gemensam ansträngning från alla aktörer för att nå en verkligt hållbar spelkultur.

Avslutande tankar

Spelpaus är ett viktigt steg i rätt riktning för en sundare spelkultur i Sverige. Genom kontinuerlig utveckling, samarbete mellan spelmyndigheter, spelbolag och spelare kan Spelpaus bli ännu mer effektivt. Låt oss alla ta ansvar för att skapa en spelmiljö där spelandet sker för nöjes skull, inte leder till problem.

I viss mån handlar det om individuellt ansvar. Det finns möjlighet att hitta spelbolag utan spelpaus, men det kan vara en mycket riskfylld handling som kan resultera i långsiktiga konsekvenser.

Spela alltid ansvarsfullt!

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!