Stabil Bostadsmarknad i Juli Trots Semestermånad – Svensk Fastighetsförmedling Analyserar

Svensk Fastighetsförmedling ger insiktsfulla analyser av den senaste Svensk Mäklarstatistiken för juli 2023, och trots den traditionellt lugna semestermånaden verkar bostadsmarknaden hålla sig stabil. Priserna har fortsatt att balansera, och trots räntehöjningar börjar kunderna få en bättre översikt över framtida kostnader. Detta kan vara en faktor som driver ökad aktivitet på marknaden när hösten närmar sig.

Erik Wikander, vice VD på Svensk Fastighetsförmedling, delar sina observationer: “De små variationerna i bostadspriserna under juli kommer sannolikt att fortsätta under den närmsta perioden. Vi kan förvänta oss en svängning på någon enstaka procent upp eller ner tills vi når räntetoppen. Det är intressant att notera att fritidshuspriserna fortsätter att sjunka på en 12-månaders rullande basis, även om de flesta svenskar idag prioriterar sina permanentboenden över fritidshusboendet.”

Semestermånaden juli har historiskt sett alltid varit svår att dra slutsatser från på grund av den begränsade affärsaktiviteten. Men med tanke på räntehöjningen inför sommaren och hotet om ytterligare höjningar under hösten, tyder prisutvecklingen på en ny stabiliserad nivå på marknaden.

“Svensk Fastighetsförmedlings egna siffror visar en ökad aktivitet bland kunderna i juli på årsbasis. Detta korrelerar väl med kundernas ökade förmåga att överblicka sina framtida kostnader, även om ytterligare räntehöjningar är att vänta under hösten. Många kunder börjar inse att vi närmar oss räntetoppen och ser sitt boende som en långsiktig investering,” påpekar Erik Wikander.

I takt med att hösten närmar sig, förväntar sig Svensk Fastighetsförmedling ett ökat utbud under augusti. Samtidigt märker de av ett starkt ökat intresse från kunderna att byta boende. Efter 16 månader av oro på marknaden ser man nu ett ökat underliggande behov av bostadsbyten, vilket kan resultera i en ökad aktivitet och bibehållna bostadspriser under hösten.

“Ett viktigt fenomen är den sjunkande inflationen som ändå håller sig på en relativt hög nivå. Riksbanken förväntas höja styrräntan åtminstone en gång till under hösten. Trots att boendekostnaderna nu är klart högre än för ett år sedan, ger den förutsägbara naturen av dessa kostnader kunderna mod att ge sig in på bostadsmarknaden under hösten,” noterar Erik Wikander.

Maxine Mazy, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka, delar sina observationer från marknaden: “På visningarna märker vi att köpare även känner att marknaden har nått botten prismässigt. Omsättningstakterna är fortfarande låga, vilket driver priserna något uppåt. Detta bekräftas även av statistiken.”

Med en positiv prognos för höstens bostadsmarknad, där ökat intresse och stabiliserade priser förutspås, verkar svenskarnas förtroende för bostadsmarknaden stärkas alltmer.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!