Stor nedgång väntar för bostadsbyggandet: Prognoser kan behöva halveras

Den svenska byggsektorn står inför en betydande kris, varnar SBAB. Nyproduktionsindexet HMI och en granskning av det aktuella försäljnings- och bokningsläget indikerar att prognoserna för bostadsbyggandet kan behöva halveras. Enligt analysen har trenden mot ett underskott av nya bostäder, särskilt villor men också bostadsrätter, i Sverige som helhet snabbt vänt mot ett överskott. Dessutom är det fortfarande så att det byggs för många hyresrätter i Sverige jämfört med villor och bostadsrätter, även om denna slutsats inte är lika uttalad som tidigare.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, förklarar att den markanta ränteuppgången, den höga inflationen som urholkat hushållens köpkraft, och stora prisuppgångar på insatsfaktorer i byggandet har kraftigt försämrat hushållens möjligheter att efterfråga nyproducerade villor och bostadsrätter.

SBAB:s tidigare prognos för antalet påbörjade bostäder för 2023 var 33 000. Men den aktuella statistiken visar på dramatiskt låga försäljnings- och bokningsvolymer hittills i år. En granskning av redovisade försäljningar hos några av de större byggbolagen visar också på försäljningar som under fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år ligger på under en femtedel av snittet för de senaste årens volymer. Detta indikerar att prognoserna över antalet produktionsstartade bostäder behöver revideras ner markant.

“Vi kommer med en ny prognos över svensk ekonomi och bostadsmarknad först i september, men baserat på den senaste inkomna statistiken över antalet sålda och bokade nya bostäder går det absolut inte att utesluta att antalet påbörjade bostäder i år går en bra bit under 20 000 och i värsta fall når runt 15 000 bostäder om inte intresset för nyproduktionen tar fart”, säger Boijer.

En signifikant nedgång i bostadsbyggandet kan allvarligt hota kompetensförsörjningen på de orter där nu stora industriprojekt är i gång eller planeras som ett viktigt led i klimatomställningen. “Det vore förstås mycket olyckligt”, tillägger Boije.

Bostadsbyggandet är känt för att vara konjunkturkänsligt. Det snabba skiftet vi nu har sett, med en mycket snabb uppg

Bostadsbyggandet är känt för att vara känsligt för ekonomiska cykler. Det snabba skiftet vi nu har sett, med en mycket snabb ökning av bostadsbyggandet under åren med extremt låga räntor och det nu väntade stora fallet, borde ge anledning till eftertanke.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!