Storskalig Expansion: Nya Luleå Hamn Inleder Upphandlingen av Externa Partners för Framtida Drift

Efter grönt ljus från Transportstyrelsen tar Luleå Hamn ett avgörande steg mot sin imponerande utveckling genom att initiera upphandlingen av externa aktörer som potentiella finansiärer, byggare och operatörer för den nya hamnstrukturen. Beslutet, som markerar en väsentlig milstolpe i projektet, öppnar dörrarna för en kapacitetsökning på upp till fyra gånger det nuvarande godsvolymet och banar väg för en grönare industritillväxt i regionen.

“Nu kan vi ta nästa viktiga steg. Målet är att upphandla en trygg extern partner som vill och kan vara med och förverkliga och driva en ny hamn i Luleå. Den nya hamnen ska om tio år kunna hantera tre till fyra gånger så mycket gods som i dag för att möjliggöra industrins gröna omställning i norr,” förklarar Anders Dahl, VD på Luleå Hamn.

Transportstyrelsens godkännande av det första steget i upphandlingen har bekräftat Luleå Hamns förmåga att söka samarbete med externa investerare och operatörer för att forma framtiden för hamnen. Fokus ligger på att säkerställa en stabil och långsiktig drift, med noggrann granskning av partnerskapets säkerhets- och kapacitetsaspekter.

“Hamnen i Luleå är kritisk för Sverige. Transportstyrelsen, liksom vi själva, lägger yttersta vikt vid säkerhetsaspekten. Vi måste exempelvis kunna säkerställa ägarbilden bakom företag och konsortium som vill verka i hamnen. För oss är det också viktigt att aktörerna vi upphandlar har kapacitet, långsiktig stabilitet och bra erfarenhet av liknande projekt,” understryker Anders Dahl.

Det planerade avtalet innebär att den framtida hamnoperatören kommer att ansvara för omfattande delar av hamnverksamheten under en specificerad tidsperiod. Detta inkluderar lastning och lossning av fartyg, hantering av logistik och lager, samt övervakning av godsflöden, allt med målet att effektivisera verksamheten. Efter avtalstidens utgång kommer kontrollen över verksamheten att övergå till Luleå Hamn.

Upphandlingsprocessen, som förväntas vara igång fram till årsskiftet, kommer att öppna dörrarna för investerare och operatörer att presentera sina visioner för den framtida hamnen. Detta banar väg för en omfattande transformation av Luleå Hamn, med målet att anpassa sig till industrins ökande krav och stödja en hållbar utveckling i regionen.

Den utökade kapaciteten som förväntas 2030 kommer att kräva betydande infrastrukturförbättringar, inklusive nya järnvägsnät, utbyggd kajkapacitet och moderna terminalområden. De förväntade investeringarna på sju till tio miljarder kronor kommer att utgöra en katalysator för ekonomisk tillväxt och utveckling i Luleå.

Med denna utveckling står Luleå inför en lovande framtid som en blomstrande sjöfartsstad, redo att ta emot nya möjligheter och utmaningar med öppna armar. Genom att skapa en ny plattform för samarbete och tillväxt, bär Luleå Hamn med sig en spännande framtid som en kritisk länk i Sveriges hamninfrastruktur.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!