Storskalig investering i träbyggande: 119 miljoner kronor till forskning för en hållbar framtid

Det är ett betydande steg framåt för hållbart byggande i träbranschen i Sverige. Med en finansiering på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen och ytterligare medel från Linnéuniversitetet och näringslivet, lanseras ett ambitiöst forskningsprojekt med totalt 119 miljoner kronor i finansiering.

Projektet, “Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader”, kommer att drivas av Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners, inklusive stora namn som IKEA, Saab, Skanska, och Södra Skogsägarna. Forskningen kommer att undersöka hur träbaserade produkter kan förbättras när det gäller resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet, med målet att minska bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan, som för närvarande står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp.

Forskningen kommer att omfatta hela värdekedjan för träbaserade byggprodukter, från skogsbruk till utveckling och produktion av material och komponenter, till livscykelanalys av byggnader. Genom att optimera resursanvändningen vid design av träbaserade byggprodukter och konstruktioner, hoppas forskarna säkerställa hög prestanda och lång livstid för byggnader, samtidigt som miljöpåverkan minskas.

“Att bygga med trä kommer att vara avgörande för omställningen till en hållbar och biobaserad byggsektor,” säger Thomas Bader, som kommer att leda projektet och är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Företagspartners ser också fram emot samarbetet. Kristoffer Segerholm från Södra Skogsägarna uttryckte sitt företags entusiasm för projektet och betonade vikten av samarbete med akademiska institutioner för att bygga ny kunskap och stärka kompetensförsörjningen inom området.

Projektet kommer att pågå under åtta år och finansieras inom ramen för KK-stiftelsens program “Forskningsprofiler”. Programmet riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som har avancerade ambitioner och en stark forskningsagenda som utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners.

Med denna satsning fortsätter KK-stiftelsen sin tradition av att stödja forskning inom samhällsbyggnadsteknik. Sedan 2010 har stiftelsen beviljat hTitel: “Storskalig investering i träbyggande: 119 miljoner kronor till forskning för en hållbar framtid”

Det är ett betydande steg framåt för hållbart byggande i träbranschen i Sverige. Med en finansiering på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen och ytterligare medel från Linnéuniversitetet och näringslivet, lanseras ett ambitiöst forskningsprojekt med totalt 119 miljoner kronor i finansiering.

Projektet, “Hållbart byggande med trä – materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader”, kommer att drivas av Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners, inklusive stora namn som IKEA, Saab, Skanska, och Södra Skogsägarna. Forskningen kommer att undersöka hur träbaserade produkter kan förbättras när det gäller resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet, med målet att minska bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan, som för närvarande står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp.

Forskningen kommer att omfatta hela värdekedjan för träbaserade byggprodukter, från skogsbruk till utveckling och produktion av material och komponenter, till livscykelanalys av byggnader. Genom att optimera resursanvändningen vid design av träbaserade byggprodukter och konstruktioner, hoppas forskarna säkerställa hög prestanda och lång livstid för byggnader, samtidigt som miljöpåverkan minskas.

“Att bygga med trä kommer att vara avgörande för omställningen till en hållbar och biobaserad byggsektor,” säger Thomas Bader, som kommer att leda projektet och är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

Företagspartners ser också fram emot samarbetet. Kristoffer Segerholm från Södra Skogsägarna uttryckte sitt företags entusiasm för projektet och betonade vikten av samarbete med akademiska institutioner för att bygga ny kunskap och stärka kompetensförsörjningen inom området.

Projektet kommer att pågå under åtta år och finansieras inom ramen för KK-stiftelsens program “Forskningsprofiler”. Programmet riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som har avancerade ambitioner och en stark forskningsagenda som utformas och genomförs i samproduktion med företagspartners.

Med denna satsning fortsätter KK-stiftelsen sin tradition av att stödja forskning inom samhällsbyggnadsteknik. Sedan 2010 har stiftelsen beviljat hela 217 miljoner till olika lärosäten inom detta område, och totalt har 1,3 miljarder kronor beviljats inom programmet “Forskningsprofiler” sedan år 2000.

Detta projekt markerar en betydande investering i träbaserat byggande och symboliserar en stark föresats att möta klimatutmaningarna på ett konkret och meningsfullt sätt. Genom att kombinera akademisk forskning och industriell expertis hoppas de inblandade parterna på att driva fram innovationer som kan påskynda övergången till en mer hållbar byggsektor.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!