Sveriges största havsbaserade vindkraftpark: Freja Offshore ansöker om bygglov för 2 GW-projektet Cirrus

Hexicon, en ledande aktör inom flytande vindkraft, och dess samarbetspartner Mainstream Renewable Power, har genom deras gemensamma företag Freja Offshore lämnat in en ansökan för att bygga Cirrus, en havsbaserad vindkraftpark vid Sveriges sydöstra kust. Projektet, som har potential att leverera 10 TWh förnybar och kostnadseffektiv energi per år, kan förse över två miljoner hushåll med ström​.

“Cirrus-projektet är ett enormt steg framåt för förnybar energi i Sverige. Vi är mycket glada över att ha lämnat in ansökan, vilket markerar en betydande milstolpe i vår strävan att leverera hållbara energilösningar från havsbaserad vindkraft, med minimal social och miljömässig påverkan,” sade Magnus Hallman, VD för Freja Offshore​.

Cirrus planeras att utrustas med bottenfasta turbiner, men Freja Offshore kommer även att överväga användandet av flytande vindkraftverk för de djupare sektionerna. Placeringen av vindkraftparken har noggrant valts ut för att minimera eventuella störningar och sömlöst samexistera med andra samhällsfunktioner, inklusive svenska Försvarsmakten. Vindkraftsparken kommer att ligga 50 kilometer utanför kustlinjen och kommer knappt att vara synlig under klara väderförhållanden​.

“Denna utveckling bidrar inte bara till Sveriges omställning till förnybar energi utan stärker också Hexicons position som en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft. Vi är stolta över att driva hållbar tillväxt tillsammans med Mainstream Renewable Power och Freja Offshore,” kommenterade Marcus Thor, VD för Hexicon​.

Ansökan, som nu är inlämnad till det svenska klimat- och näringsdepartementet, avser uppförande och drift av vindkraftsparken Cirrus i enlighet med lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och etablering av det interna kabelnätet enligt kontinentalsockellagen. Svenska regeringen kommer nu att förbereda ansökan och inhämta synpunkter från flera myndigheter i en remissomgång​.

Med den ökande efterfrågan på el i Sverige, särskilt i söder, kommer vindkraftparken att effektivt möta det ökande behovet av el. Genom att öka produktionen av förnybar energi kan Cirrus inte bara minska energikostnaderna utan också skapa fler arbetstillfällen och främja ekonomiskt välstånd i regionen​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!