Sveriges Största Solpark Invigd

Sveriges största solpark har nyligen invigts i Fjällskär utanför Nyköping. Denna ambitiösa energiprojekt kommer att driva de populära nöjesparkerna Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland under sommarsäsongerna, vilket markerar ett betydande steg mot en mer hållbar och grönare framtid.

Projektet, som är ett samarbete mellan Svea Solar, Bixia och Parks and Resorts, kommer att generera cirka 20 GWh el per år. Detta motsvarar ungefär årsförbrukningen av el hos omkring 4 000 villor i Sverige. Under sommarsäsongerna kommer nöjesparkerna helt att drivas av solenergi, med eventuellt överskott av el som kommer att matas in i det allmänna elnätet.

Detta solenergiprojekt är inte bara ett viktigt bidrag till Sveriges energiövergång till grön el, men det är även historiskt på flera sätt. Förutom att vara den största solparken i landet, visar det hur företag kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning och bidra till den gröna omställningen.

En intressant aspekt av detta projekt är dess inverkan på den biologiska mångfalden i området. Under sommarmånaderna kommer får att beta i solparken. Solpanelerna skapar skugga som gör gräset mer näringsrikt för betande, samtidigt som fåren hjälper till att hålla gräset och annan växtlighet kort. Genom en passage kommer vilda djur att kunna passera fritt genom parken, vilket ger en harmonisk samexistens mellan teknik och natur.

Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts, uttryckte sin stolthet över solcellsparken och betonade dess betydelse för hållbar elförsörjning. Han tackade Bixia och Svea Solar för deras samarbete, vilket säkrade företagets elförsörjning samtidigt som det bidrar till Sveriges energiövergång.

Solparker kan etableras på bara 12-18 månader, vilket gör solenergi till den snabbaste vägen till mer förnybar energi. Genom energiköpsavtal eller så kallade Power Purchase Agreements (PPA), kan företag köpa el från en solpark till ett fast pris över en bestämd tid, vilket möjliggör finansiering av projektet och snabb implementering av ny solkraft.

Magnus Reitersjö, vice VD på Bixia, betonade vikten av långsiktiga partnerskap för att öka mängden förnybar och lokalproducerad el. Han menade att detta samarbete är ett alla parter kan glädjas åt och som Parks and Resorts besökare sedan får ta del av”.

Några detaljer om solparken Fjällskär:

  • Plats: Fjällskär utanför Nyköping, SE3
  • Namn: Fjällskär
  • Driftsatt: 2023
  • Effekt: 20,2 MW
  • Årlig produktion: Cirka 20 GWh
  • Ägare och partner: Svea Solar äger och förvaltar parken, Parks and Resorts köper elen från parken via Bixia​.

Denna historiska utveckling är en bekräftelse på det växande samarbetet mellan teknik och hållbarhet, vilket inte bara främjar grön energiproduktion men även uppmuntrar till en mer ansvarsfull och miljövänlig användning av energi i nöjesindustrin.

Fotograf: Mickael Tannus

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!