Så tar du Hand om dina Garagedörrar

Regelbundet underhåll säkerställer smidig och säker drift av dina garageportar. Framförallt funktionellt, men också utseendemässigt.

Garageporten är den enskilt största rörliga delen i ditt hem och bör inspekteras och underhållas varje år. Oavsett om du har ett rem-, kedjedrivet- eller skruvdragande öppningssystem är underhållsproblem och steg för att smörja garageporten praktiskt taget desamma:

  • Kontrollera spåren för att se till att det inte finns skräp eller smuts. Torka av dem eller dammsug vid behov.
  • Smörj rullarna med vanlig motorolja. Lägg en droppe på varje rulle och låt rullningen dra in i lagren. Använd inte fett, det kommer bara att påverka spåren negativt och samla hår och skräp.
  • Kontrollera att det inte finns några tecken på slitage på kablarna och se till att fjädrarna är täta och anslutna.
  • Smörj in lagren och garageportens gångjärn lätt.
  • Kontrollera att fjädern är ”våt” eller lättsmord. Om den torkar ut kommer det att klumpa ihop sig och fastna i ditt system.

Kontrollera att kedjan är smord med ett kedjedrivet system. Bortsett från det är dörren din sista rörliga del och bör kontrolleras för täta skruvar och lätt oljade anslutningar.

Garageportöppnaren i sig styr ett antal funktioner som kräver övervakning. I grund och botten är systemet utformat för att stängas av vid fel. Även om detta är en öppnares största säkerhetsfunktion, är orsaken kanske inte direkt uppenbar.

Felsökning av garageportproblem

Om din garageport är utrustad med optiska sensorer för att upptäcka någon person eller föremål i dörrens väg måste de riktas mot varandra så att de kan skicka och ta emot en oavbruten ljusstråle. Om saker kommer emellan kommer porten att stängas av. Kontrollera först om det finns några hinder eller föremål som blockerar sensorerna. Om inte, kontrollera om dem har blivit felriktade.

Ju känsligare garageportöppnaren är, desto större är risken för avstängning. Detta är avsiktligt, men du måste känna till tecken på problem. Nyare garageportsöppnare har diagnostiska lampor som blinkar en kod för att berätta om problemet. Smutsiga spår, felriktade rullar, trasiga fjädrar – allt kan orsakar att öppnaren stängs av. Lär känna ditt system och kontrollera det regelbundet med avseende på funktionskraft och automatisk retur.

De flesta garageportstillverkare föreslår att du testar ditt system varje månad eller varannan månad för att vara säker på att det fungerar korrekt.

Slipande, skrapande ljud indikerar ett problem i växlarna, motorn eller glidmekanismerna. Ring en kvalificerad servicetekniker om du är osäker. När det gäller fjädrar finns det inget definitivt test för styrka eller kvarvarande liv.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!