Timpriser för Elavtal – Hur Funkar det?

Timprissättning är ett elförsörjningspris som låter dig betala för el till marknadspriset per timme. Genom att flytta en del av din energianvändning till lägre priser kan du spara pengar på dina månatliga räkningar. I dessa osäkra energitider har det blivit allt mer angeläget för folk att se över sina elavtal och sin elförbrukning. En av de förändringar många gör är att ändra sitt elavtal till att få timpris på elen. På så sätt får man större möjligheter till att anpassa sin förbrukning till när elen är som billigast och därmed minska sin elräkning.

Hur det fungerar

Med timpris el kan du ta kontroll över hur och när du använder el. Att flytta din energianvändning bort från tider med hög efterfrågan kan öka din potential att spara på dina månatliga räkningar.

Många elleverantörer med timprissättning ger aviseringar om de bästa tiderna att ändra energianvändning, säsongsbetonade energispartips, månatliga sparrapporter, verktyg för att automatisera besparingar och tillgång till live kundsupport.

Med timprissättning varierar individuella räkningar och besparingar månad till månad baserat på väder, marknadsförhållanden och dina energianvändningsvanor, och annat.

Utöver att bara spara pengar (vilket är den viktigaste delen) kommer timpriser för elavtal med ett gäng olika fördelar.

Din samhällspåverkan

Att hantera din energianvändning effektivt kan leda till renare luft och en hälsosammare miljö för framtida generationer.

Till exempel, genom att minska din energianvändning under högtryck då det är högre priser hjälper du till att minska energibehovet totalt sett och minska utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen.

Några fördelar med timpriser för elavtal

  • Man betalar den faktiska kostnaden för den använda elen
  • Ytterligare sätt för kunder att hantera kostnader: Kunder kan välja att avskaffa eller flytta användningen från högpristimmar som de kan se en dag framåt
  • Hjälper elmarknaden att fungera bättre: Skapar incitament för kunder att minska användningen under höga priser (gör det möjligt för efterfrågan att bli mer elastisk)
  • Minskar potentialen för toppar i priset per timme
  • minskar potentialen för producenter att utöva marknadsmakt: minskar incitamenten att skapa överskottsproduktionskapacitet
  • ökar tillförlitligheten

Vem tjänar på timprissättning?

  • Kunder med timpris: Kunder som redan använder mindre ström under högpristimmar än klassgenomsnittet kommer att gynnas – även om de inte gör något
  • Dessa kunder kommer att gynnas ännu mer av att anpassa sin elförbrukning: Timpriskunder kan dra nytta av om de minskar elanvändningen under högpristimmar och/eller flyttar belastningen till lägre pristimmar
  • Alla andra elnätskunder:  Timpris hjälper till att balansera den totala elförbrukningen och hjälper till att hålla nere marknadspriset per timme.

Elbilsägare

Timpriser för elavtal är ett elprisalternativ per timme som kan minska kostnaden för att ladda din elbil. Med timprissättning för el kan du betala mindre för el genom att ladda på mer udda tider när priset på el är lägre såsom nätter och helger. Genom att koppla in under lågpristider kan du dra fördel av lägre elpriser och minska den totala kostnaden för bilägande.

Hur sätts energipriserna?

I Sverige finns en grossistmarknad för energi. Varje dag använder de företag som producerar energi (kraftverkens ägare) denna marknad för att sälja energi till återförsäljarna.

Elmarknaden

Elmarknaden (Nord Pool) är där producenter och återförsäljare möts. Här anpassas marknaden så att den matchar det dyraste och det billigaste budet och det sista prisbudet. Tack vare denna process sätts priset på en kWh för varje timme på dygnet. Detta är det pris till vilket produktionsbolagen säljer elen till återförsäljarna.

Detta pris gäller endast för den specifika tid som har satts. Hela prissättningsprocessen sker en dag i förväg; priserna för den el som köps i morgon fastställs idag.

Varför varierar priserna? Dessa är några av de faktorer som påverkar priset per kWh:

Budpriset: är det pris som produktionsbolagen erbjuder energi på grossistmarknaden. Om elmarknadsoperatörerna använder dessa erbjudanden som referens har dessa priser en direkt effekt på det slutliga priset per kWh.

Inköpspriset: är det pris för vilket återförsäljarna köper energin. Detta är vad det kostar ditt elbolag för varje kWh det erbjuder dig.

Konsumenternas efterfrågan: ju högre efterfrågan är, desto mer stiger priset på energi. Av denna anledning tenderar elpriset att stiga mest under årets kallaste och varmaste månader, då mest uppvärmning och luftkonditionering används. Återförsäljarna tvingas köpa mer kWh för att tillgodose all efterfrågan från sina kunder. När man lägger bud på priset per kWh tar därför återförsäljarna hänsyn till den prognostiserade efterfrågan. Eftersom att elen kostar mer när det är högre efterfrågan under dagen, kan man genom att ha timpris-elavtal anpassa sin elförbrukning och använda den mesta elen under tider då det är lägre efterfrågan såsom tidiga morgnar och nätter.

Kostnaden för energiproduktion: det finns billigare energikällor, såsom kärnkraft och vattenkraft, och dyrare, såsom värmekraft och gas, som i hög grad beror på fluktuationer i råvarupriset. Kostnaden för förnybar energi, som vind eller solvärme, är också mycket varierande och vi kommer att se varför nedan.

Meteorologi: meteorologiska fenomen bestämmer mängden el som produceras. När det inte blåser producerar vindkraftverk ingen el. När det inte är sol producerar solpaneler ingen el. När det råder torka producerar vattenkraftverk ingen el. Med mindre energi som produceras blir det mindre kWh på grossistmarknaden… och denna brist driver upp priserna.

Timpris

Med timprissättning varierar elpriset från timme till timme baserat på grossistmarknadspriser. Din faktura kommer att visa den totala kostnaden för den använda energin, beräknad med dessa timpriser och din motsvarande timförbrukning mätt av ditt hems smarta mätare.

Oavsett ditt val av energiförsörjning (timpris, standardpris till fast pris eller annat alternativt alternativ) måste alla privatkunder betala elnätsavgift. Denna avgift är avgiften för att få använda elnätet och beror på mängden el du förbrukar (mer el, mer användning av elnätet). Dessa avgifter finansierar underhållet av stolpar, ledningar och tjänster som krävs för att leverera el till ditt hem, och visas separat på din energiräkning.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!