Topp 5 typer av Rörmokare du måste Känna till

När det gäller att bygga en byggnad kan en rörmokares tjänster aldrig undergrävas. Rörmokare är anledningen till att du kan öppna kranen för att vattnet ska flöda i köket, tvättstugan eller badrummet.

När du fortsätter att använda toaletten och badrummet utan att oroa dig för hur ditt avfall hamnar i septiktanken, då har din rörmokare gjort ett bra jobb.

Denna artikel är en inblick i de olika typer av rörmokare som finns.

Vem är en rörmokare?

En rörmokare är kunnig personal med uppgift att fixa, underhålla och reparera vattenledningar. Rörmokaren har även till uppgift att installera köks- och badrumsinredning och leda avloppsvattnet från en byggnad till en septiktank.

Rörmokarens jobb är ett brett och tekniskt arbete som kräver djupgående kunskaper. och praktisk skicklighet i att fixa VVS-material. Det är bredare än vad många antar att det är. Vikten av en rörmokare för ett byggprojekt kan inte överbetonas.

I stort sett varje byggnad kräver tjänster från en rörmokare för att hjälpa till att decentralisera vattenkällan till varje del av byggnaden , för att tillhandahålla en lämplig kanal för insamling av avfall, och för att fixa och underhålla VVS-armaturer som är involverade i dessa operationer.

Även om denna uppgift kan tyckas lätt, kräver den rörmokare som är särskilt specialiserade aspekter av VVS-yrket att göra jobbet effektivt; var och en fokuserar på sin specialitet.

Rörmokare är utbildade för att hantera specifika typer och arter av VVS-arbeten. Deras jobb går längre än att bara fixa rör och avlopp; de hanterar också många komplexiteter.

Medan vissa rörmokare väljer sin nisch baserat på typ av byggnad, fokuserar vissa på specifika ändamål som avfallshantering, vattenförsörjning, installation av VVS-armaturer och så vidare. Det är bäst att bara konsultera rörmokare som passar den typ av jobb du vill utföra.

Olika typer av rörmokare som alla husägare måste känna till


Kommersiell

När du hör talas om en kommersiell byggnad är det du tänker på en stor byggnad som har många människor som trupper in och ut ur den.

Det är en byggnad vars anläggningar är under hårt bruk av kunder. En kommersiell rörmokare är speciellt utbildad för att hantera den här typen av anläggningar.

Byggnader som företag, skolor, sjukhus, biografer och köpcentra kräver alla en rörmokare. På grund av höjden och storleken på sådana byggnader är det bara normalt att de kräver komplexa rörinstallationer, avancerad teknisk kunskap om rörledningar, VVS-armaturer lämpliga för kommersiella byggnader och naturligtvis sofistikerad utrustning avsedd för VVS. Endast en kommersiell rörmokare är lämplig att hantera sådana uppgifter.

En stor skillnad mellan en rörmokare för bostäder och en kommersiell rörmokare är antalet rör och VVS-armaturer som de båda måste arbeta med. Kommersiella rörmokare stöter på många rör och tankar; de arbetar på byggnader från en våning och sträcker sig till höghus. De är skickligare än rörmokare för bostäder.

Kommersiella rörmokare sysslar också med underhåll av rör och rördelar på kommersiella byggnader. Deras jobb sträcker sig till borttagning av avfall och installation av vattensystem. När det finns igensättningar i avloppsrör eller spill från avloppsrör är de utrustade för att hantera sådana fall.

De är i större risk än rörmokare i bostäder. Och på grund av de utmaningar de står inför tenderar de att ta högre betalt för sina tjänster.

Licensierad Vattenförsörjning

Här är experter på alla frågor som rör vattenförsörjningen i hemmet. De är anledningen till att vatten rinner i din diskbänk, badrumsdusch, tvättkran, toalett och andra rör som är anslutna till vattenkällan.

De fixar och underhåller även vattenlagringstankar; de är i rätt position för att ordinera rätt storlekar och typer av vattentankar som behövs för ditt hem. Om ditt VVS-problem är strikt vattenrelaterat, kontakta en rörmokare för vattenförsörjning.

Sanitet

Sanitetsrörmokare är de vanligaste och kontaktade rörmokarna. I deras jobb ingår att rengöra och täppa igen avloppsrör, installera badrums- och toalettrör, installera, ta bort och underhålla badkar, montera vattenvärmesystem i badrummet och fixa allt som har med vattentankar och sanitetsrör att göra.

Bostad

Från namnet kan det dra slutsatsen att de handlar med bostadshus. Med bostadshus avses i detta sammanhang inte bara ditt hem utan alla byggnader som inte är erkända som kommersiella byggnader.

Rörmokare för bostäder är den första kontaktpunkten närhelst du behöver laga ett rör eller VVS-armatur, eller så behöver du ta bort träskorna i avloppet i ditt hem. Det är de rörmokare du ser på en byggarbetsplats runt din bostad som får VVS-arbetet gjort.

Rörmokare för bostäder arbetar vanligtvis i liten skala; detta betyder att deras jobb inte kräver en massa tekniska detaljer som att en rörmokare fixar rören i en kommersiell byggnad.

Deras fokus ligger på att få in kranarna i ditt kök, tvättstuga, toalett och badrum för att fungera perfekt, plus att se till att avloppsvattnet i ditt hem kanaliseras ordentligt till septiktanken. De är också utrustade med skickligheten att reparera armaturer som dusch, värmesystem och handfat. Du kanske tänker på dem som hemvänliga rörmokare.

De skaffar sig dock sina färdigheter genom att under en period vara under handledning av en etablerad rörmokare.

Service och reparation

Dessa rörmokare är specialiserade vid reparation av läckande rör, kranar, duschar, tankar och handfat. De fokuserar också på att rensa igen toaletter och avlopp och serva varmvattenberedare och andra VVS-armaturer.

De är experter på reparationer och kallas för att underhålla VVS-armaturer i kommersiella byggnader. Det betyder att de kan arbeta i både bostads- och kommersiella byggnader.

De flesta service- och reparationsrörmokare kan även fixa rör och annat VVS-material men de väljer att specialisera sig på reparationsaspekten. De kan också felsöka system, tillhandahålla lösningar och arbeta hand i hand med andra proffs för att se att alla VVS-problem i en byggnad är åtgärdade.

Vad du ska tänka på när du väljer en rörmokare

Efter att ha känt till de olika typerna av rörmokare måste du bara anlita de som passar ett särskilt behov. Det kommer att vara frustrerande om du måste fortsätta att ringa till olika rörmokare för att reparera och fixa VVS-relaterade ärenden i din byggnad. Det finns tips att se upp för.


1. VVS-erfarenhet

Innan du anlitar en rörmokare är det bäst att fråga om deras erfarenhetsnivå. Vissa VVS-jobb kräver endast erfarna rörmokares tjänster. Det rekommenderas inte att spela med din säkerhet genom att anlita en nybörjare. Detta är inte för att avskräcka dig från att anställa de som är nya i yrket utan för att låta dig veta när du ska involvera endast erfarna händer.

2. Serviceavgifter

Även om det är vanligt att alltid välja billigare tjänster, bör du också väga en rörmokares expertis innan du bestämmer om deras avgifter är höga sida.

De flesta rörmokare som lärt sig yrket ordentligt och är bra på vad de gör kommer alltid att höja sina avgifter.

Du kan kontrollera hur rimligt avgifter och besluta om de ska anställas eller inte. Det är bättre att betala mer för ett jobb och få det gjort ordentligt än att ständigt spendera pengar på reparationer.

3. Servicegaranti

En skicklig och självsäker rörmokare bör kunna erbjuda en viss grad av säkerhet vad gäller hållbarheten i sitt arbete. Att be om en viss garantitid kan vara ett effektivt sätt att avgöra en rörmokare som kan leverera ett utmärkt jobb.

Viga rörmokare som väljer att inte försäkra dig om styrkan i sitt arbete.

4. Certifiering

Det räcker inte för en rörmokare att tala om för dig att han eller hon är en licensierad rörmokare inom en viss specialitet.

Begäran om en licens från alla relevanta organ som är specialiserade på yrket. Underlåtenhet att begära en sådan kan vara liktydigt med att någon självhyllad rörmokare manipulerar din byggnad, vilket utsätter invånarna för risker och får dig att spendera mer pengar på kontinuerliga reparationer och service.

Slutsats

VVS-problem är några av de mest fruktade problemen för många husägare. Det obehag det medför, de ekonomiska utgifterna det medför och rädslan för att problemen ska återuppstå kan vara skrämmande. Problemen kan lösas genom att känna till typerna av rörmokare i yrket och endast välja att anlita dem inom sitt expertområde.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!