Trots sommarsäsongen fortsätter utmaningarna för bostadssäljare enligt SBAB’s Bomarknadstemp

Efter flera månader av hoppfulla tecken på en gradvis förbättring av bostadsmarknaden, visar den senaste utgåvan av SBAB:s indikator “Bomarknadstempen” att läget för bostadssäljare återigen har försämrats under juli månad. Försämringen avspeglas i minskat antal budgivare, ökad utbudsökning och förlängda annonstider. Denna avmattning i marknaden går mot den normala sommarsäsongens trend. Samtidigt förblir situationen för husförsäljningar i stort sett oförändrad sedan juni.

Bomarknadstempen, en kompositindikator som utvecklats av SBAB i samarbete med Booli, sammanställer flera viktiga variabler för att ge en helhetsbild av bostadsmarknadens status. Denna indikator tar hänsyn till faktorer som utbudsvariationer, dagars genomsnittliga listningstider, andelen återpublicerade annonser, prissänkningsgrad, antal budgivare och genomsnittlig budpremie. Denna månatliga indikator har som syfte att erbjuda en djupare förståelse för säljbarheten av bostäder i Sverige. Den senaste utgåvan bryter även ner indikatorn i sina beståndsdelar för att bättre förklara förändringar över tid.

Den positiva trenden för lägenhetsförsäljningar som var i antågande bröts abrupt under juli månad (se Diagram 1). Det tidigare framstegen mot en mer gynnsam marknadssituation har nu avtagit. Huvudorsakerna till denna försämring inkluderar minskat antal budgivare per lägenhet, en ökad tillgång på bostäder till försäljning och utdragna annonseringsperioder (se Diagram 2).

I kontrast till detta förblev läget för husförsäljningar i stort sett oförändrat, jämfört med juni månad. Indikatorn för husförsäljning låg på liknande nivå som för lägenheter (se Diagram 1).

“Våra mätningar ger inga indikationer om att bostadsförsäljningssituationen har förbättrats på senare tid. Tvärtom visar vår Bomarknadstemp att det fortfarande är en utmanande period för dem som vill sälja sina bostäder i hela Sverige, oavsett om det rör sig om lägenheter eller hus. De små framsteg vi såg för lägenheter under juni har tyvärr avtagit. Nu observerar vi en minskning av budgivare per objekt, en ökad konkurrens bland utbuden och förlängda försäljningstider jämfört med juni,” säger Robert Boije, SBAB:s chefekonom.

Boije fortsätter: “Vi förutser ingen betydande förbättring på kort sikt, med tanke på säsongsmässiga faktorer, inklusive den vanligtvis ökade aktiviteten på bostadsmarknaden efter sommaren. Den fortsatt höga inflationen och osäkerheten kring Riksbankens agerande, samt den pågående lågkonjunkturen i den svenska ekonomin, kommer sannolikt påverka marknadens stämning negativt.”

Bomarknadstempen är beräknad genom att tillämpa så kallade z-poäng på sex olika variabler: utbudet av befintliga bostäder, mediantiden för annonser på Booli, återpublicerade annonser, andelen prissänkta objekt, medelantal budgivare och genomsnittlig budpremie. Alla dessa variabler erhålls från Boolis tjänst, Booli Pro. Genomsnittliga värden för de föregående 36 månaderna används för varje delkomponent och avvikelsen från medelvärdet beräknas i standardavvikelser. Desto större avvikelse från medelvärdet, desto större skillnad från det som anses vara normalt. Månadsdata för varje delkomponent är säsongsjusterade med X11-metoden för att identifiera förändringar som inte påverkats av årstidens vanligtvis ökade eller minskade aktivitet på bostadsmarknaden. Samtliga sex delkomponenter värderas lika i indikatorn för att ge en jämn viktning.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!