Typer av Elektriska ledningar som används i hem

Enkelt uttryckt är elektricitet en välsignelse för mänskligheten.

Det är strömmen genom ett ledande material som potentiellt kan göra ett användbart arbete eller orsaka förödelse.

Precis som eld kan elektricitet antingen vara en trogen tjänare eller en ond mästare. . En uppsättning konventioner måste följas strikt för användbar och säker användning.

På liknande sätt följer hushållsledningar specifika protokoll och konventioner utan vilka de elektriska hushållsartiklarna inte kan fungera optimalt och i praktiken blir benägna att skadas. Elingenjören eller elektrikern har ett ansvar för att följa dessa regler.

Detta för att undvika risken för stötar eller skador på boende.

Protokollen verkar överväldigande som helhet. Men nedbrutna (som vi ska göra) har de inget mysterium.

Ledningar och kablar: skillnaden

De två orden “tråd” och “kabel” används omväxlande och anses betyda samma sak, men det är de inte.

En tråd är en längd av ledande material, vanligtvis tillverkat av nakna, tvinnade trådar av koppar eller aluminium. Den är klädd i ett isolerande material som PVC för att förhindra stötar.

Trådar mäts med deras diameter och tilldelas ett mätnummer. Mätsiffrorna som tilldelas bestämmer tjockleken på trådarna och deras strömförande kapacitet.

Tjockleken kan ibland uttryckas i termer av trådens tvärsnittsarea (mm²). Mindre mätartal betyder tjocka ledningar, vilket översätts till högre strömstyrka (från ordet ampere, enheten för att mäta ström).

Populära mätare som används idag och deras motsvarande strömstyrka är:

 • 14 gauge – 15amps kapacitet
 • 12 gauge – 20amps kapacitet 10 gauge – 30amps kapacitet
 • 8 gauge – 40amps kapacitet 6 gauge – 55amps kapacitet
 • 10 och 20 gauge ledningarna är används vanligtvis för kablar i hemmet.

Kablar, å andra sidan, är ett kluster av två eller flera (isolerade) ledningar lindade tillsammans som en i en annan isolatormantel.

I hushållsledningar bär kabeln vanligtvis en eller två heta (eller spänningsförande) ledningar, den neutrala ledningen och jordledningen (eller jordledningen).

Den strömförande ledningen bär strömmen från elkällan; neuraltråden återför den till källan och skapar i själva verket en nära elektrisk slinga som kallas en krets.

Förutom elektricitet kan kablar göras för att överföra telekommunikationssignaler.

Olika typer av kablar som används i hemledningar ( och deras användningsområden)

I hushållselektriska installationer, trådmätaren som ska användas beror på den aktuella användningen av hushållsapparaterna som ska installeras.

Till exempel kräver en fläkt vanligtvis mindre ström för att fungera än ett luftkonditioneringssystem. Därför används en tjockare kabel för att ansluta luftkonditioneringen medan en tunnare används för fläkten.

Behoven av hemkabel varierar också mycket, i den meningen att olika typer av kablar tjänar olika syften. Till exempel används koaxialkabel för telefonanslutningar runt hemmet.

Nedan är en lista över ledningar/kablar som används i hemmen, klassificerade efter deras syften.

Den icke-metalliska (NM) kabeln

Detta är den överlägset vanligaste kabeln i hushållsledningar. Den består av tre eller flera färgkodade ledningar. Detta innebär att de strömförande (eller heta), neutrala och jordade ledningarna tilldelas en speciell färg enligt elektriska konventioner.

Kablarna kommer isolerade i värmebeständiga termoplastiska mantel.

De är gjorda för den torra inomhusmiljön. Av denna anledning kan de inte användas utomhus på grund av risken för miljöförstöring, och därmed utsätta människor för skador.

Nedan är en lista över standardspecifikationer för NM-kabel som används för vissa vanliga hushållsapparater.

 • 2,5 mm² diameter används för uttag
 • 4,0 mm² diameter används för diskmaskiner, elektriska spisar, tvättmaskiner, torktumlare , och så vidare
 • 5,0 mm² diameter används för automation och allmän belysning
 • 6,0 mm² diameter som används för luftkonditioneringssystem, elektriska ugnar och gillar

Pansarkabel

De bepansrade kablarna erbjuder extra skydd för ledningarna inuti kablarna. De är gynnade framför NM-kablar i områden där lokala elregler är rigorösa. De kan dock inte användas i bostadsbyggnader högre än tre våningar.

Underjordiska matarkablar

Initialiserade som UF, dessa kablar är NM-kablar med kapacitet för utomhusapplikationer. Men till skillnad från NM-kablar har UF-kablar starka plastmantel runt varje tråd, täckta av en grå yttermantel.

De är speciellt utformade för fuktiga, våta eller fuktiga miljöer och kan grävas ner underground, därav deras namn “underground” feeder. Kablarna används vanligtvis för att försörja elektriska tillbehör utomhus som lampor.

Lågspänningsledning

Vissa kretsar som dörrklockkretsar, termostat och trädgårdssprinkler kräver bara små spänningar (50 volt eller mindre). Den kaliber av trådtjocklek som krävs är vanligtvis mellan 10 och 22 gauge.

THHN- och THWN-kablar

Dessa ledningar används hemma i källaren på hus eller garage för ledningar för kretsar som används för vattenuppvärmning och avfallshantering.

THHN- och THWN-kablarna är enledarkablar. Det betyder att de är sammansatta av en enda solid ledare snarare än flera små ledare för att utgöra en tråd. De kan komma skyddade antingen av en plastisolator eller metallrör.

Bokstäverna som används i namngivningen av dessa kablar har sin betydelse:

 • T – Termoplast: Detta indikerar att kabeln är brandsäker
 • H/HH – Värmebeständighet: Detta värde indikerar att kabeln tål värme upp till 167°F ( för H) och 194°F (för HH)
 • W – Lämplig för våta platser
 • N- Nylon citerad: för extra skydd

Andra

 • Tvinnad parkabel: Denna består av ett par tvinnade ledningar som kan användas för telefon- och Ethernet-anslutningar runt hemmet.
 • Koaxialkabel: Består av en inre enkelisolerad kärntråd omgiven av en yttre uppsättning av folietråd är täckt av PVC. Den används vanligtvis för TV-anslutningar i hemmen.

Serie vs parallella kretsar

För att ansluta elektriska apparater och tillbehör i hemmet kan en av två ledningsmetoder användas: parallell- eller seriekoppling. Parallellkopplingen är dock den effektivare metoden.

Parallella kretsar

En elektrisk krets består av element som lampor, fläktar, kopplingar och uttag anslutna med kablar. Anslutningen är parallell när de olika elektriska komponenterna drivs av endast en krets.

Anslutningen är sådan att de heta och neutrala ledningarna passerar genom de elektriska förbindelser varifrån de olika elementen tar sina källor . Den parallella typen av anslutning säkerställer att ett fel i en elektrisk apparat (eller komponent) inte får hela kretsen på knä.

Seriekretsar

Seriekopplingen används inte ofta i hemmets elinstallation. I det här fallet förs den spänningsförande ledningen genom varje element på den elektriska kretsen, och det sista elementets anslutning ansluts till den neutrala ledningen för att bilda en sluten elektrisk krets.

Serieanslutningen har användbara applikationer vid framställning av julbelysning och annan snygg belysning som används för dekoration. Bristen med en seriekrets är att ett fel i ett element (till exempel en lampa i julbelysningen) leder till att hela kretsen går sönder.

Elkablar och ledningar färgkoder


Kabelfärgkoder

De yttre manteln på kablar följer en färgkodskonvention för att visa dig storleken och strömstyrkan på kablarna. Nedan finns standardfärgkoderna för kablar.

 • Vit – 14 gauge / 15 ampere
 • Gul – 12 gauge / 20 ampere

Orange:

 • 10 gauge / 30 ampere
 • Svart – 6 eller 8 gauge / 45 respektive 60 ampere

Grå:

 • Detta är underjordiska matare (UF). Mätaren för en UF-kabel kan vanligtvis ses skriven på etiketten på kabelmanteln

Ledarfärgkoder

Svart/röd:

Dessa är strömförande (eller heta) ledningar avsedda att leda elektrisk ström från källan till elementet som använder dem.

Grön:

De är jordledningarna. De tar överskottsström i marken i händelse av en elektrisk överspänning eller fel. Jordledningarna upprättar en väg för att återföra strömmen till strömbrytaren och löser ut elektriciteten, vilket effektivt räddar din apparat från skador.

Vit: Detta är neutrala ledningar menade för att föra strömmen tillbaka till källan och därigenom fullborda den elektriska kretsen.

Ledningssystem

The ledningssystem är gynnsamt för hushållsledningar och kan delas upp i två: ytledningssystem och dolda ledningssystem.

 • Ytledningsledning

Den använder försänkta PVC-rör som kallas ledningar fästa på väggar eller tak. De utlagda ledningarna kan löpa genom hela byggnaden genom ledningsfixturerna.

 • Dold ledningsledning

I detta system är ledningarna gömda innanför väggarna så att inga ledningar kan synas.

Slutsats

Koderna och protokollen som är involverade i elektriska heminstallationer kan vara överväldigande när de tas som en. Huvuddelen av arbetet bör överlåtas till kvalificerad och professionell personal – eltekniker och ingenjörer.

Med den här artikeln vet du vilka termer du ska använda om du behöver förmedla orsaken till ett fel eller förmodligen köp en ny kabel för att ersätta en defekt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!