Bästa Sätt att Undvika Skorstensbränder i ditt Hem

Skortstenen kan utgöra en stor brandfara om den inte används på rätt sätt och underhålls. Skorstenen får utstå mycket eld och rök, och med det sagt är det även viktigt att den fungerar felfritt.

Använd dessa tekniker för att minska sannolikheten för att en skorstensbrand börjar i ditt hem.

Så minskar du risken för skorstensbränder

Som ett exempel finns det fler än 25 000 skorstensbränder som orsakar skador på egendom som uppgår till 125 miljoner dollar varje år i USA.

Detta beror till stor del på att lågor i den nedre skorstenen vandrar uppåt för att spricka, skeva, smälta eller på annat sätt negativt påverka murverk eller metallskorstensväggar. I de allvarligaste fallen kan skorstensbränder förstöra hus och sätta liv på spel. Dessa tragedier kan ofta förebyggas: Underlåtenhet att regelbundet inspektera, reparera och rengöra en skorsten kan leda till att den inte fungerar eller samlar upp farliga ansamlingar som utsätter din familj för risker.

Som tur är, om du tar hänsyn till de tips och råd som finns i denna artikel bör skorstenen ovanför din eldstad eller vedspis fortsätta att göra sitt jobb med att leda ut rök och andra biprodukter ur ditt hem, så att du och dina tryggt kan njuta av att mysa i framför lågorna. Fortsätt läsa för att förstå vad som orsakar skorstensbränder och de bästa stegen du kan vidta för att förhindra dem.

1. Minimera kreosotuppbyggnad för att förhindra skorstensbränder

Den främsta boven vid skorstensbränder är kreosot. Detta mycket brandfarliga, mörkbruna ämne täcker skorstensväggar när biprodukter från en brand (rök, ånga och oförbränd ved) kondenserar när de flyttas från den varma eldstaden eller vedspisen in i den kallare skorstenen. Om temperaturen i skorstenskanalen (utrymmet inuti skorstenen) är tillräckligt hög, och kreosotuppbyggnaden tillräckligt tjock, kan kreosot fatta eld – och den elden kan sprida sig och flytta upp i rökkanalen.

För att minimera kreosotuppbyggnad, bränn endast lövträ som har torkat i minst sex månader och innehåller en fukthalt på högst 20 procent, vilket du enkelt kan testa med en fuktmätare. Du kan läsa vår lista på de bästa fuktmätarna här.

Och kom ihåg att alltid hålla spjället (en metallplatta i rökkanalen som reglerar draget) öppet under en brand för att upprätthålla tillräckligt luftflöde.

Och om din skorstens rökrör (skiktet mellan rökkanalen och skorstenens väggar) är oisolerat, rekommenderas det att isolera det genom att antingen linda en värmebeständig isoleringsfilt runt fodret eller hälla en isoleringsblandning i utrymmet mellan rökröret och rökkanalen. En isolerad rökkanal förhindrar att rökgastemperaturerna blir för sval – ett tillstånd som kan uppmuntra brandbiprodukter att kondensera och bilda kreosot.

2. Boka en årlig skorstensinspektion

Eftersom många defekter som leder till skorstensbränder, till exempel en sprucken rökkanal, inte är synliga för blotta ögat, är det avgörande att låta en sotare och expert inspektera din eldstad eller vedspis, skorsten och ventilationssystem en gång om året. Detta proffs kommer att informera dig om eventuella skador och, om så önskas, reparera dem samt ta bort sot, kreosot eller hinder som fågelbon.

Rådfrågaexperter om vilken kontrollnivå som rekommenderas för din skorsten och avluftningssystem.

3. Rengör skorstenen när väggarna har ett 3,5 cm tjockt lager

Om när du drar ett finger mot en skorstensvägg och avslöjar ett 3,5cm tjockt lager av uppbyggnad är det dags för en rengöring. En professionell skorstensrengöring kostar mellan 1000 och 5000 och inkluderar vanligtvis en sotning av utsidan av skorstenen tillsammans med eldstaden, rökhyllan, rökkammaren ovanför eldstaden, rökkanalen och rökröret.

Men budgetmedvetna gör-det-själv-are som är villiga att ta sig upp på en stege kan också rengöra sin skorsten utan professionell hjälp genom att använda en bred skorstensborste.

4. Montera ett skorstenslock

Löv och djurbon inne i en rökkanal kan snabbt ge eld i skorstenen när de berörs av lös glöd från en brand. Ett skorstenslock på kronan runt rökkanalens utsida kommer att hålla skräp och djur ute. Locket kommer också att förhindra “back puffing”, varvid rök från en brand kommer tillbaka in i skorstenen och sedan i hemmet.

Kåpor förhindrar också att surt regnvatten kommer in och fräter i skorstenen. Räkna med att spendera allt från 500kr för galvaniserade metallkapslar till 5000kr eller mer för dekorativa modeller. Medan vissa husägare väljer att sätta i ett skorstenslock själva, kan självinstallation ogiltigförklara garantin – det kan vara värt det att ringa ett proffs.

5. Använd säkra eldstartare för att undvika oönskade skorstensbränder

Håll dig alltid till de bästa eldstäderna när du väljer bränsle, tändning och tinder.

Lövved eller stockar är de enda bränslena du bör använda i din eldstad eller vedspis. Använd aldrig bensin och fotogen för att starta en eld – dessa vätskor är mycket brandfarliga och brännbara och kan snabbt skapa en brand. På samma sätt, elda inte kol om du inte har en koleldad vedspis eftersom det kan höja rökkanalens temperatur avsevärt, vilket ökar risken för en skorstensbrand.

För tändning, håll dig till torkade kvistar, grenar, eller tidningar. Tyg är ett dåligt val – det avger stora mängder rök när det brinner. Använd aldrig kartong eller blankt papper eftersom båda innehåller kemikalier som kan avge gifter till skorstenen och hemmet när de bränns.

6. Använd ren förbränningsteknik

Lågtemperatur, långsamt brinnande eldar, särskilt de som får glöda över natten, producerar mer rök och lämnar efter sig mer oförbränt brännbart material. När det härdar till kreosot på skorstensväggarna, finns det en ökad risk för skorstensbränder. Heta, snabbt brinnande bränder, å andra sidan, lämnar mycket mindre rök, ånga och oförbränt trä efter sig, så lite eller ingen kreosot bildas.

Det bästa sättet att elda en ren brasa är att använda uppifrån-och-ned-brännmetoden: Placera de stora vedträna vertikalt längst ner på eldstaden eller vedspisen, lägg till fyra till fem horisontella lager av tändning, toppa sedan med lättanvänt material såsom strimlat trä och tänd.

Och innan du går och lägger dig för natten, släck alltid elden: Sprid ut veden och glöden med en öppen spis och täck dem sedan med askan som ligger på botten av eldstaden med en eldstadsskyffel.

Stryk sedan det kylda träet och glöden med tillräckligt med bakpulver för att täcka dem helt – natriumbikarbonatet kommer att släcka eventuella kvarvarande glöd. Efter att eldstaden har svalnat (i minst tre timmar, men helst åtta), skotta askan i en metallbehållare. Fyll metallbehållaren med vatten och förvara den utanför hemmet borta från andra brandfarliga material tills du är redo att kassera dem.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!