Unga Uppmanar till Skattefrihet för Bostadssparande – En Lösning på Byggkrisen?

En tredjedel av unga vuxna mellan 18 och 29 år anser att skattefritt sparande skulle förbättra deras chanser att skaffa passande boende, enligt en nyligen genomförd Novus-undersökning på uppdrag av Byggföretagen​.

Tidöavtalet, ett avtal mellan regeringen och Byggföretagen, har fastställt att regeringen ska arbeta för att öka sparandet genom att göra en grundnivå på 300 000 kronor i ISK skattefri. Detta skulle förbättra möjligheterna för unga att samla ihop till en kontantinsats för att köpa sin första bostad, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen​.

Resultatet av Novus-undersökningen visar att fyra av tio unga vuxna tror att stigande räntor och inflation har påverkat deras bostadssituation negativt. Trots att hälften av de tillfrågade är positiva till sjunkande bostadspriser, tyder resultaten på att det är svårare än tidigare att köpa en bostad​.

Broman förklarar att sjunkande bostadspriser kan underlätta för unga vuxna att klara kontantinsatsen, men eftersom priserna sjunker till följd av stigande räntor blir det inte billigare att bo. Dessutom påverkar fallande bostadspriser byggandet negativt, vilket i slutändan drabbar dem som behöver ta sig in på bostadsmarknaden och flytta för jobb eller studier​.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är bostadsbyggandet nu på sin lägsta nivå på tio år. Under det första kvartalet 2023 minskade byggandet med 50 procent jämfört med samma period förra året. Byggföretagen räknar med att det påbörjas 25 000 bostäder under 2023, vilket är betydligt färre än Boverkets behovsanalys på 60 000 bostäder per år​.

“Vi befinner oss i den värsta byggkrisen sedan 1990-talet,” säger Anna Broman​.

Som ett svar på krisen har regeringen efter Byggföretagens begäran om en kriskommission, bjudit in aktörer från byggbranschen till ett samtal den 13 juni​.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!