Uppsala Stadshus tar hem Arkitekturpriset 2023: En harmonisk sammansmältning av gammalt och nytt

Uppsala Stadshus har utnämnts till vinnare av Uppsala kommuns Arkitekturpris 2023. Priset, som delades ut för fjärde gången, utmärker den kvalitet och designförnyelse som stadshuset har introducerat i Uppsala. Bland 30 nominerade byggnader var det kommunens eget stadshus som tog hem utmärkelsen【6†source】.

Stadshuset, ritat av Henning Larsen Architects i samarbete med SLA landskap, stod färdigt 2021 efter ett byggprojekt som sträckte sig från 2019 till 2021. Indicum var ansvarig för den inredningsarkitektoniska utformningen, medan Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Arenor och Fastigheter agerade som byggherrar【10†source】.

Juryn berömde arkitekternas förmåga att på ett avvägt sätt fläta samman 1960-talets stadshus med de nya delarna och det stora atriet täckt med ett glastak. I sin motivering betonade juryn att det nya stadshuset lyckades skapa en ny helhet genom att noga sammanfläta de gamla och nya delarna, och att den nya tillbyggnaden har en distinkt form med en egen karaktär. Atriet, under det stora glastaket, skapar ett nytt offentligt rum för alla Uppsalabor, komplett med tydliga entréplatser, planteringar, sittplatser och ny konst med demokrati som tema.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och en av jurymedlemmarna, beskrev stadshuset som “alla Uppsalabors hus – demokratins hjärta i vår stad”. Han lyfte fram de stora, välplanerade publika ytorna som erbjuder plats för ceremonier och evenemang, och framhävde arkitekternas förmåga att bevara äldre byggnader samtidigt som de byggde nytt och modernt. Han noterade också att den smart utformade interiören gör stadshuset till en funktionell och praktisk arbetsplats för kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda.

Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala kommun och medlem i juryn, betonade att Uppsala har höga arkitektoniska ambitioner och att priset är instiftat för att få byggaktörerna att höja sig ännu ett snäpp. Han nämnde också att priset fungerar som en tydlig markör gentemot marknaden för vad Uppsala kommun värderar som god bebyggd miljö.

Foto: Katarina Hjertstedt

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!