Urban Partners stärker Nrep Income+ med 3,1 miljarder kronor

Foto: Nrep

Urban Partners, en framstående aktör inom fastighetsinvesteringar, har framgångsrikt genomfört sin tredje fondstängning för Nrep Income+. Med en kapitalinjektion på cirka 3,1 miljarder kronor stärker fonden sin ställning som Nordens största core-plus fond, med en total kapitalbas som nu uppgår till imponerande 22 miljarder kronor. Denna nya investering kommer att användas för att fortsätta satsningen på kassaflödesfastigheter med fokus på hållbara alternativ som bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Nrep Income+ har positionerat sig som en öppen fond utan fastställt utgångsdatum och är en manifestation av Urban Partners långsiktiga investeringsstrategi. Denna unika struktur gör det möjligt för fonden att ta del av projekt med en lägre riskprofil samtidigt som den ger investerarna möjlighet att upprätthålla en långsiktig syn på sina investeringar.

Urban Partners har visat sig vara en kraft att räkna med inom den nordiska fastighetssektorn, och detta senaste kapitalinflöde är en tydlig indikation på det förtroende investerare har för företagets framgångsrika investeringsstrategi.

Sverigechefen för Urban Partners, Stefan Wallander, kommenterade nyheten: “Detta är ytterligare en i raden av framgångsrika kapitalresningar som Urban Partners har lyckats genomföra i årets dessutom mycket utmanande marknad. Förutom den här utökningen av Nrep Income+ stängde Nrep nyligen Europas största value-add fond NSF V och vårt kreditben Velo Capital har genomfört en lyckad första stängning i sin senaste fond VMC. Detta är ett tydligt kvitto på styrkan inom Urban Partners och investerarnas stora förtroende för vår långsiktiga strategi att skapa värde genom att möjliggöra konstruktivt kapital i olika former som vi kombinerar med expertis från Urban Partners olika vertikaler för att möta de utmaningar som städerna står inför.”

Nrep, Urban Partners fastighetsinvesteringsgren, har länge varit inriktad på att investera i fastigheter som är i linje med megatrenderna inom urbanisering, e-handel och demografiska förändringar. Nrep Income+ ger investerarna tillgång till en väldiversifierad fastighetsportfölj med en stark avkastningsprofil. Företaget har ett imponerande track record när det gäller att identifiera möjligheter genom sina lokala nätverk och dra nytta av sin djupgående kunskap inom hållbarhetsfrågor.

Sedan fondens bildande 2020 har Nrep investerat i närmare 100 fastigheter genom 36 transaktioner. Detta inkluderar förvärvet av en portfölj med 13 äldreboenden i Mälardalen till ett värde av cirka 2,4 miljarder kronor samt det Svanenmärkta bostadsprojektet med 98 hyresrätter i Steninge Slottsby, Sigtuna kommun, som aktivt minskar sitt koldioxidavtryck genom innovativa energilösningar.

Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep, kommenterade fondens potential: “Nrep Income+ har goda förutsättningar för att dra nytta av möjligheter som uppstår till följd av positiva makroekonomiska trender i Norden, inte minst nu när vi ser att marknaden börjar stabiliseras något efter de senaste årens turbulens. Med en kombination av drygt 4,5 miljarder kronor i pipeline, stark underliggande fundamenta i marknaden och vårt kontinuerliga fokus på att förstå hyresgästernas behov och samtidigt minska koldioxidavtrycket från vår fastighetsportfölj ser vi stor potential att göra skillnad.”

Kapitalet som strömmar in i Nrep Income+ kommer från globala institutionella investerare, inklusive pensionsfonder och försäkringsbolag. Flera av dessa investerare har förmånen att ha CBRE:s Investment Management-team inom indirekta fastighetsinvesteringar som rådgivare. Med det fortsatta intresset från investerare att dra nytta av de nuvarande marknadspriserna planerar Urban Partners att öppna upp för ytterligare kapitalanskaffning till Nrep Income+ mot slutet av året.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!