Vad är en Byggnadsentreprenör? [Guide]

Husägare som vill renovera sitt hem söker ofta efter en entreprenörs expertis – men vad är en byggnadsentreprenör?

I byggbranschen är en entreprenör en person eller organisation som anlitas av en beställare för att slutföra ett eller flera element i ett byggprojekt. Det finns flera typer av entreprenörer med olika roller och ansvar, så vilken typ av entreprenör som anställs beror på jobbets karaktär. Normalt sett kommer dock termen “entreprenör” att hänvisa till antingen en totalentreprenör eller en underleverantör.

Vill du anlita en professionell entreprenör för ett kommande renoverings-eller byggnadsprojekt? Lär dig allt om vad en byggnadsentreprenör är, de olika typerna av entreprenörer och hur de bidrar till bygg-eller renoveringsprocessen.

En totalentreprenör är en person som övervakar och samordnar samtliga aspekter av ett byggprojekt och har det yttersta ansvaret för att se till att allt går enligt plan.

En huvudentreprenör anlitas av en kund för att ta en uppsättning planer och se till att byggprojektet slutförs enligt en tidslinje.

De samordnar och övervakar arbetstagare och deras uppgifter, beställer material och hanterar pappersarbete och faktureringsprocesser. Dessa gör vinst genom att markera arbetskrafts- och materialkostnader med en procentsats (vanligtvis mellan 10 till 30 procent). Denna avtalsbestämmelse är också känd som ett kostnad-plus-kontrakt.

Några praktiska husägare kan överväga att vara sin egen totalentreprenör. Även om detta kan vara ett effektivt sätt att spara pengar och se till att projektet uppfyller förväntningarna, är det också avgörande för husägare att överväga om de har tid, pengar, kunskaper och kompetens för renovering av hem för att ta sig an denna uppgift. Att agera som sin egen huvuentreprenör kräver också att en person har sin egen försäkring om något går fel.

Det finns olika typer av entreprenörer, inklusive byggledare, byggnadssentreprenörer och huvudentreprenörer.
Medan de flesta entreprenörer faller under kategorin totalentreprenör, finns det flera olika typer av entreprenörer, inklusive byggledare, konstruktionsentreprenörer och huvudentreprenörer.

En byggledare anlitas vanligtvis för att hjälpa till under designprocessen, hjälper teamet att utveckla projektet och till och med påbörja byggfasen. Omvänt stannar en designbyggnadsentreprenör med ett projekt från början till slut. De ansvarar för att både utforma projektet och hantera dess utveckling, och kan i vissa fall till och med hjälpa till med den fysiska konstruktionen eller underhållet.

En huvudentreprenör är en bred kategori som hänvisar till förhållandet mellan en entreprenör och deras kunder. Dessa entreprenörer och deras kunder utvecklar långsiktiga åtaganden som kan omfatta framtida eller pågående projekt. Detta ses ofta hos storskaliga kunder, till exempel organisationer som ofta behöver byggnadsarbete.

Totalentreprenörer kan anställa underleverantörer som erbjuder specifika färdigheter.

Medan vissa entreprenörer kommer att ta itu med delar av byggprocessen, kommer de i allmänhet att anlita underleverantörer för att slutföra specifika delar av projektet. Dessa har ofta långvariga relationer med underleverantörer som har specifika färdigheter, vilket ger dem tillgång till specialiserad expertis även för de mest nischade projektkraven.

Underleverantörer tenderar att fokusera sitt arbete på ett enda område som VVS, elarbete, VVS och kakel eller golv. Dessa underleverantörer kan vara egenföretagare eller så kan de arbeta åt ett underleverantörsföretag. Husägare kommer sannolikt att ha liten eller ingen interaktion med underleverantörer, eftersom de anställs, förvaltas och betalas per projekt av huvudentreprenören.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!