Vad är en OVK-besiktning egentligen?

En OVK, eller OVK-besiktning handlar om ventilation. Men vad exakt är en OVK-besiktning, och måste du be någon genomföra en OVK-besiktning bara för att du har en egen villa?

Dessa frågor och fler får du svar på precis nu.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en obligatorisk ventilationskontroll. Alltså en kontroll av ventilationen som en certifierad fackman gör för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att således inomhusklimatet kan hållas på en ideal nivå.

Läs gärna mer om OVK i OVK-Centers guide om OVK-besiktningar. Det är nämligen från den webbsidan vi hämtat stora delar av våra fakta ifrån.

Då måste man göra en OVK

 • För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs bara en första besiktning.
 • För förskolor, skolor och vårdlokaler krävs en OVK var tredje år.
 • För flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med FT-, FTX-ventilation krävs en OVK var tredje år.
 • För flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen med S-, F-, FX-ventilation (mer avancerad ventilation än ovan) krävs en OVK var sjätte år.

Då behövs inte en OVK

 • För en- och tvåbostadshus med självventilation.
 • För en- och tvåbostadshus med ett ventilationssystem med enbart fläktstyrd frånluft.
 • För industribyggnader och ekonomibyggnader inom jordbruket.
 • För hemliga byggnader som tillhör totalförsvaret.

Den ovanståndende uppgifterna är hämtade hos Länsstyrelsen.

Förklaring för de ventilationssystem som nämndes ovan

 • S-ventilation = ventilation med självdrag.
 • F-ventilation = fläktventilation med fläktstyrda frånluftsflöden.
 • FT-ventilation = fläktventilation med fläktstyrda frånlufts- och tilluftsflöden.
 • FX-ventilation = Samma som F-ventilation, fast detta system har värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = Samma som FT-ventilation fast detta system har värmeåtervinning.

Vem ansvarar för att en OVK utförs?

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK-kontrollen utförs i rätt tid och i rätt intervaller. Det är i sin tur din kommuns byggnadsnämnd som ansvarar för att säkerställa att de fastigheter som omfattas av kravet om OVK också OVK-besiktigas.

Vad kontrollerar man i en OVK?

Vid alla OVK-kontroller kontrollerar man att:

 • Ventilationssystemet är fritt från föroreningar.
 • Alla instruktioner och skötselanvisningar som finns för ventilationssystemet finns väl synliga.
 • Ventilationssystemet fungerar som det är tänkt från fabrik.

Vid den första OVK-kontrollen kontrollerar man att:

 • Ventilationssystemet har de funktioner och egenskaper som krävs för att det ska följa de föreskrifter som finns.

Vid den återkommande OVK-kontroller kontrollerar man att:

 • Ventilationssystemet fungerar i huvudsak lika bra som när det togs i bruk. Kraven är alltså marginellt lägre denna gång jämfört med när ventilationssystemet är helt nytt, alltså vid den första besiktningen.

Vad händer om man får anmärkning vid OVK-besiktningen?

Om du får en anmärkning vid OVK-besiktningen som är så allvarlig att en ombesiktning krävs, då måste du också se till att en ombesiktning utförs.

Det smidigaste är om du ber det ventilationsföretag som utförde OVK-besiktningen att laga felen och efter det göra en ombesiktning. Att blanda in ett nytt ventilationsföretag är bara dyrt och tidsödande.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!