Vad är Nettonoll Energi?

Med klimatförändringar och fossila bränslen blir problemen allt fler för varje år. Tanken på att flytta till ett energisystem som inte skadar miljön – eller ens ett som skulle kunna ge tillbaka till miljön – låter som precis vad världen behöver just nu.

För den typ av person som vill göra vad de kan hemma för att hjälpa miljön kan idén om att äga ett hem som sköter sig själv och som inte bidrar till de skadliga effekterna av att bygga och underhålla en bostad vara väldigt attraktiv. Men även för dem som inte bryr sig särskilt om att göra den största positiva inverkan på miljön, kan netto-nollenergi fortfarande vara av intresse för dem.

Netto-nollenergi har mycket att utforska som koncept och som praktik, och det är med största sannolikhet här för att stanna. Mellan dess konsument- och företagsfördelar, och dess positiva inverkan på miljön, kan nettonollenergi vara framtidens väg.

Men det finns så mycket att lära om det förutom grunderna — så här är lite mer information för att besvara den brinnande frågan, “Vad är netto-nollenergi, egentligen? Och ska jag undersöka det för mitt hem?”

Idéerna bakom nettonoll energi

Det finns många sätt att spara energi och vara snäll mot miljön, och ett av dessa områden är i hemmet. Idéerna bakom att bygga ett grönt, miljövänligt hem har funnits ganska länge, och vissa kan till och med tekniskt anses vara nettonoll och längre.

Till exempel är många små hus och containerbyggen miljövänliga både i byggnaden och i bostadens funktionalitet. Andra hem som inte är kopplade till elnätet är inte heller främmande för att inte ta någon energi från jorden, och till och med återvinna andra saker såsom vatten.

Netto-noll hem tar helt enkelt tanken av ett miljövänligt hem och gå lite längre.

Medan många miljövänliga hem som småhus och prefabricerade hus kan göras till nettonoll – ofta mycket lättare än vanliga hus – ett hem behöver verkligen inte vara en alternativ stil för att vara noll. Netto-noll handlar inte om utseendet eller typen av hem – det handlar helt enkelt om att ge tillbaka till planeten.

Som sagt, netto-noll behöver inte gälla strikt för enfamiljshem. Företag, campus och samhällen kan också vara netto-noll.

Vad betyder Netto-noll?

När det gäller att definiera netto-noll är idén enkel. En byggnad, ett hem, ett företag eller ett samhälle med netto-noll är en som inte kräver icke-förnybar energi eftersom den producerar tillräckligt med energi för att uppfylla sina egna förbrukningskrav under ett givet år.

För att göra detta måste byggnaden eller strukturen generera energi genom en hållbar källa som är tillförlitlig och konsekvent, som kan vara olika för varje struktur och plats.

Det finns ingen “fel plats” att bygga en netto-nollenergistruktur eftersom varje hem eller byggnad är anpassad till energibehoven på platsen och människorna där. Och när former av grön energi fortsätter att blomstra kommer alternativen bara att bli fler.

De flesta strukturer med nettonollenergi använder solenergi, särskilt privata hem, men varje hem och energiprofil är annorlunda.

Solpaneler

Solpaneler är den primära metoden för energiinsamling för bostäder utan noll – och till och med för hem som inte har noll, som vill spara energi. De är enkla och tar inte upp mer plats i privata bostäder, eftersom de tenderar att sitta ovanpå tak.

Om inte en fastighet har ett annat unikt sätt att anskaffa energi — t.ex. som en vattenkälla i närheten – som kan fungera tillsammans med eller istället för solenergi, tenderar solenergi att vara det bästa alternativet. Däremot kan energiprofilen ändras baserat på platsen och säsongens behov.

Ofta är nyckeln till att bygga för kallt eller säsongsbetonat klimat inte att generera mer energi, utan snarare att isolera ordentligt så att energi försvinner inte i form av värme. Att isolera dörrarna, fönstren och väggarna ordentligt är nyckeln till att bostäder utan noll var som helst.

Att bygga med netto-noll utsläpp?

Medan många människor hellre vill köpa ett “nyckelfärdigt” hus utan noll, väljer många att bygga från grunden .

Det finns specifika egenskaper att tänka på när man bygger ett hus med nettonollenergi, men på många andra sätt är det precis som att bygga vilken vanlig bostad som helst. Det handlar om att vara uppmärksam på smarta designdetaljer, använda solen till sin fulla potential, både som energi- och ljuskälla, välja energieffektiva funktioner och att isolera ordentligt för klimatet. Även om varje klimat kommer att kräva olika funktioner, är det också sant för varje anpassat hem.

Konvertera till netto-noll

För dig som vill vara nett-noll men inte vill bygga från grunden eller köpa ett nytt hem ä det också möjligt att renovera till netto-noll eller konvertera till ett mer energieffektivt hem.

Första steget är att säkerställa att bostaden eller strukturen kan generera sin egen energi. När det väl är på plats – vanligtvis genom solpaneler – handlar det om att göra de små förändringarna som gör ett hem mer energieffektivt. Att gå över till mer effektiva apparater, göra små byten och till och med få en energibesiktning eller utvärdering för att förstå energiflödet i en byggnad kan göra en enorm skillnad när det gäller att bli noll.

Fördelarna

Medan bostäder och byggnader med netto-noll är sannolikt är av intresse för dem med en benägenhet att leva ett grönt liv, kan netto-nollenergi ha många fördelar utöver de miljömässiga.

Nämligen är kostnads-nyttoförhållandet det som är mest människors sinnen. Även om fakta och siffror kan variera från hem till hem, betalar ett hem med verkligt noll nästan alltid tillbaka. Hur mycket pengar ett hushåll kommer att spara beror helt på hur mycket de spenderar på energi under ett standardår, eftersom besparingarna direkt korrelerar med den siffran.

Nettonoll energi och framtiden

Det finns såmånga sätt att spara energi, och netto-noll är en av de bästa vägarna som finns. Neto-noll handlar om att vara självförsörjande och generera tillräckligt med energi för att överleva och frodas utan hjälp från icke-förnybara källor. Det fina med det är att det finns så många sätt att uppnå det. Från att bygga nytt till att renovera selektivt, netto-noll är framtidens väg.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!