Vad är ett Nollenergihus? Allt du Bör Veta

Du kanske har hört termen “nollenergihus” tidigare, men vad betyder det egenligen? Svaret på den frågan är att nollenergihus är hus som producerar lika mycket energi som de använder.

Det enda sättet att uppnå detta är genom energieffektiv design och metoder i kombination med energiproducerande teknik.

Minska energibehov

Förutom en livsstil som är engagerad i energibesparing kräver bygge av ett nollenergihus att det byggs med energimedveten design och teknik. Det går inte att kompromissa om någonting. Hur huset är orienterat och utformat är lika viktigt som de solcellspaneler som används för att generera energi.

Att minska energibehovet i ett hem är det viktigaste första steget för att skapa ett nollenergihus. Nyckelfrågan är: Hur minskar jag belastningen i byggnaden för att vara så minimal som möjligt? Svaret kommer att variera regionalt, eftersom arten av dessa energibehov till stor del beror på klimatet. Ett hem i Norrland kommer att möta betydande uppvärmningskrav, medan ett i de södra delarna av världen kommer att konsumera det mesta av sin energi för att kyla huset.

För detta ändamål kan design och implementering av ett energieffektivt värme och AC-system minska energilasterna med så mycket som 80 procent. För ett hem i varmare delar minskar byggnadens värmebelastning med hjälp av ljusa takpannor och selektiva fönster, vilket i sin tur minskar kylsystemets krav. Internt kommer elsnåla kylskåp, tvättmaskiner, torktumlare och andra apparater också att sänka den energi som krävs i hemmet.

Producera energi för hemmet

När ett hem är designat, byggt eller eftermonterat för att vara så energieffektivt som möjligt, är det andra steget att använda energiproducerande teknik, som börjar med solen. Solvärmeteknologi använder solen för att värma material som sedan lagras termiskt för senare användning. Denna teknik inkluderar varmvattensystem. Solvärmesystem är kostnadseffektiva sollösningar och är mycket billigare än sina solceller.

När ett hem är energieffektivt och inrättat med solvärme och värmeuppsamling, lägger PV-tekniken till den elproducerande komponenten som hjälper till att nollställa energin. PV -teknik utnyttjar solens kraft för att generera elektricitet som samlas in som likström (DC) och antingen skickas till elnätet för kredit eller överförs till en växelriktare inom hemmet för användning som hushållsström.

Hur som helst skickas överskottsenergi vanligtvis tillbaka till elnätet för att driva andra hem och krediteras energiproducentens användning. Statliga stöd och incitament kan sänka priset på dessa system, och resurser finns tillgängliga för byggare, entreprenörer och husägare för att avgöra hur stort ett system som kommer att krävas för att generera den nödvändiga mängden energi för hemmet.

Solceller Offert: En Komplett Guide – Få Gratis Offert

Övervakning av energianvändning

Att upprätthålla ett hushåll med noll energi kräver ett engagemang för en noll-energilivsstil. Ägare måste alltid övervaka energianvändningen och fatta energimässiga beslut. Energiövervakningsenheter gör det möjligt för husägare att övervaka energianvändning i realtid i hemmet och utrota ineffektiva energidräneringar.

Övervakningsenheter låter husägare se den faktiska energianvändningen och kan inspirera dem att göra effektivitetsförändringar som att installera kompakta lysrör eller köpa utrustning med energiförbrukning i åtanke.

För att hålla energianvändningen så nära noll som möjligt bör husägare beräkna i kilowattimmar (kWh) den genomsnittliga dagliga produktionen av sitt system.

Att tänka på för ett nollenergihus

Faktum är att för att uppnå ett hus som verkligen är ett nollenergihus måste en rad aspekter arbeta i tillsamans. Det räcker till exempel inte att bara sätta upp solpaneler på taket och sedan är man klar. Det finns en mängd åtgärder som kan och bör göras för att uppnå nollenergi status. Det kan till exempel innefatta isolering av fönster, installering av smarta fönster, isolering av tak och väggar, och mycket mer.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!