Vad är skillnaden på Galvat och Varmförzinkat?

När vi talar om metallskydd är det av yttersta vikt att förstå de olika processerna och deras fördelar och nackdelar för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller att bevara och förlänga livslängden på metallytor.

Metallkorrosion är ett utbrett problem och kan orsaka allt från estetiska skador till allvarliga funktionella problem. Att skydda metaller från korrosion är därför en prioritet inom olika branscher och tillämpningar. Genom att tillämpa rätt metod för korrosionsskydd kan man säkerställa att metallen förblir stark, hållbar och motståndskraftig mot de utmaningar den står inför.

I denna artikel kommer vi att fokusera på galvat och varmförzinkat, två metoder som ofta används för att skydda metallytor. Vi kommer att utforska deras definitioner, processer, tillämpningar och viktigast av allt – skillnaderna mellan dem. Genom att få en djupare förståelse för dessa två metoder kommer du att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller att skydda dina metallytor och välja rätt metod för dina specifika behov.

Så häng med när vi dyker in i världen av metallskydd och upptäcker skillnaderna mellan galvat och varmförzinkat. Låt oss börja med att utforska vad galvat innebär och hur det kan hjälpa till att skydda dina metallytor.

Vad är galvat?

Galvat är en process som används för att skydda metallytor från korrosion genom att belägga dem med ett tunt lager av zink. Genom denna galvaniseringsprocess bildas en stark och skyddande barriär som förhindrar att metallen utsätts för korrosionsangrepp.

Galvaniseringsprocessen börjar genom att man nedsänker det objekt som ska skyddas, till exempel järn- eller stålytor, i en elektrolytisk lösning som innehåller zinksalter. Genom att applicera en elektrisk ström i lösningen överförs zinkjonerna till ytan på det att skydda objektet. Det bildas då en tät zinklegering på metallytan.

Det zinklager som bildas genom galvat fungerar som en offeranod, vilket innebär att det kommer att korrodera istället för den underliggande metallen om korrosionsprocessen initieras. Detta skyddar effektivt metallen från att bli rostig eller korroderad. Zink har också förmågan att “självläka” om det uppstår små skador på ytan, vilket ger extra skydd mot korrosion.

Galvat används i en rad olika tillämpningar. Det är vanligt förekommande inom bygg- och konstruktionsbranschen, där det används för att skydda stålbalkar, räcken, staket, och andra strukturer som är utsatta för fukt och väderförhållanden. Det används också inom fordonsindustrin, speciellt för fordonsdelar som är i kontakt med väg och salt, som exempelvis chassin och karossdelar.

Fördelarna med galvat är många. För det första ger det en utmärkt korrosionsskyddseffekt vilket gör det till ett pålitligt val för att förlänga livslängden på metallytor. Dessutom är det en kostnadseffektiv metod jämfört med andra alternativ för korrosionsskydd. Galvat kan också ge ett estetiskt tilltalande utseende med en jämn och blank yta, vilket kan vara önskvärt för vissa tillämpningar.

Trots sina fördelar finns det också vissa nackdelar med galvat. Det tunna zinklagret kan vara känsligt för mekanisk skada, och om det skadas kan det leda till att korrosion påbörjas. Dessutom kan galvatprocessen vara tidskrävande och kräva specialutrustning för att utföras korrekt.

Vad är varmförzinkning?

Varmförzinkning är en annan populär metod för att skydda metallytor från korrosion. Denna process skapar en stark och hållbar zinkbeläggning på metallen genom att genomgå en termisk behandling.

Processen för varmförzinkning

Varmförzinkning involverar först att rengöra metallytan noggrant för att avlägsna eventuell smuts, rost eller andra föroreningar. Efter rengöring doppas metallytan i ett bad av smält zink, som vanligtvis hålls vid en temperatur på omkring 450-460°C.

När metallytan nedsänks i det smälta zinkbadet reagerar zinket med metallytan och bildar en tät zinklegering på ytan genom en process som kallas diffusion. Denna legering binder sig starkt till metallen och skapar en skyddande barriär som förhindrar att korrosionsmedel når metallytan.

Fördelar med varmförzinkning

Varmförzinkning har flera fördelar som gör det till ett attraktivt val för korrosionsskydd.

 1. Utmärkt korrosionsskydd: Zinkbeläggningen som bildas genom varmförzinkning ger en mycket effektiv barriär mot korrosionsangrepp. Den skyddar metallen även i utmanande miljöförhållanden och förlänger därigenom livslängden på objektet avsevärt.
 2. Hållbarhet: Zinklegeringen som bildas genom varmförzinkning är extremt tålig och har en lång livslängd. Den är motståndskraftig mot mekanisk belastning och kan hantera stötar och repor utan att förlora sin korrosionsskyddande effekt.
 3. Fullständig täckning: Varmförzinkning kan säkerställa att även svårtillgängliga områden och skarvar täcks helt av zinkbeläggningen. Detta ger en enhetlig och konsekvent korrosionsskyddande yta över hela metallen.

Varmförzinkning används i en rad olika tillämpningar, särskilt inom bygg- och konstruktionsindustrin. Det är vanligt att varmförzinka strukturer såsom balkar, stolpar, rör och plåtar som utsätts för utomhusmiljöer och är i kontakt med marken eller vatten.

Andra områden där varmförzinkning används inkluderar fordonsindustrin, särskilt förfordonsskydd som stötfångare, ramar och chassin. Det används också inom järnvägssektorn för att skydda räls och järnvägsdelar från korrosion.

Begränsningar med varmförzinkning

Trots sina fördelar finns det vissa begränsningar med varmförzinkning.

 1. Estetiskt utseende: Zinkbeläggningen som bildas genom varmförzinkning kan ha en mer ojämn och grov yta jämfört med galvat. Detta kan vara mindre önskvärt för estetiskt känsliga tillämpningar där en slät och jämn yta är viktig.
 2. Högre kostnad: Varmförzinkning kan vara något dyrare än galvat på grund av den termiska processen och materialkostnader. Det är viktigt att väga kostnaderna mot de specifika kraven för skydd och livslängd för att fatta rätt beslut.

Skillnader mellan galvat och varmförzinkat

När det gäller att välja mellan galvat och varmförzinkat för att skydda metallytor är det viktigt att förstå skillnaderna mellan de två metoderna. Här kommer vi att utforska de främsta skillnaderna mellan galvat och varmförzinkat.

Process och metod

 • Galvat: Galvaniseringsprocessen innebär att metallen nedsänks i en elektrolytisk lösning som innehåller zinksalter. Genom en elektrokemisk process överförs zinkjonerna till metallytan och bildar en zinklegering.
 • Varmförzinkning: Varmförzinkning involverar att metallen doppas i ett bad av smält zink vid höga temperaturer (ca 450-460°C). Zinket reagerar med metallytan och bildar en stark zinklegering genom diffusion.

Tjocklek och utseende på zinklagret

 • Galvat: Galvat ger vanligtvis ett tunt zinklager på metallytan, oftast i storleksordningen mikrometer. Ytan kan vara jämn och blank, vilket kan vara estetiskt tilltalande.
 • Varmförzinkning: Varmförzinkning ger ett tjockare zinklager på metallytan, vanligtvis i storleksordningen tiotals till hundratals mikrometer. Ytan kan vara något ojämn och grov på grund av den termiska processen.

Korrosionsskyddsegenskaper

 • Galvat: Galvat ger effektivt korrosionsskydd till metallytan genom att zinklagret fungerar som en offeranod. Zinket korroderar istället för metallen om korrosionsprocessen initieras.
 • Varmförzinkning: Varmförzinkning ger också utmärkt korrosionsskydd. Det tjocka zinklagret bildar en stark barriär som skyddar metallytan från korrosionsangrepp.

Kostnad och tillämpningsområden

 • Galvat: Galvat kan vara mer kostnadseffektivt än varmförzinkning, särskilt för mindre objekt eller när estetiskt utseende är viktigt. Det är vanligt inom bygg- och konstruktionsbranschen samt fordonsindustrin.
 • Varmförzinkning: Varmförzinkning kan vara något dyrare än galvat på grund av den termiska processen och materialkostnader. Det används vanligtvis när extra hållbarhet och omfattande korrosionsskydd behövs, särskilt för större och mer krävande tillämpningar.

Vilken metod ska man välja?

Att välja rätt metod för att skydda metallytor, antingen galvat eller varmförzinkat, är ett viktigt övervägande. Här är några faktorer att överväga när du bestämmer vilken metod som passar bäst för dina behov:

Beroende på tillämpningen och miljöförhållandena

 • Tänk på den specifika tillämpningen och i vilket miljöförhållanden metallen kommer att användas. Är det en inomhus- eller utomhusapplikation? Kommer metallen att vara i direktkontakt med vatten eller utsättas för extrema temperaturer?
 • För utomhusapplikationer och mer krävande miljöer kan varmförzinkning vara att föredra på grund av det tjockare zinklagret och dess överlägsna korrosionsskyddsegenskaper.

Kostnadsfaktorer att överväga

 • Ta hänsyn till din budget. Galvat kan vara en mer kostnadseffektiv metod jämfört med varmförzinkning, särskilt för mindre objekt och applikationer där estetiskt utseende är viktigt.
 • Om du har större och mer krävande projekt där hållbarhet och omfattande korrosionsskydd är avgörande kan varmförzinkning vara värt den högre initiala kostnaden.

Långsiktig hållbarhet och underhåll

 • Överväg den förväntade livslängden på metallytorna och de underhållskrav som krävs för att bibehålla skyddet över tid.
 • Varmförzinkning kan erbjuda en längre livslängd och kräver generellt sett mindre underhåll än galvat på grund av det tjockare zinklagret. Det kan vara fördelaktigt för långsiktiga investeringar.

Det är också viktigt att komma ihåg att olika företag och industrier kan ha olika preferenser och riktlinjer baserat på deras erfarenhet och expertis. Det kan vara värt att rådgöra med experter inom området, såsom leverantörer eller branschexperter, för att få ytterligare insikt och råd när det gäller att välja rätt metod för dina specifika behov.

Sammanfattning

Vi har nu utforskat och jämfört de två vanliga metoderna för att skydda metallytor från korrosion: galvat och varmförzinkat. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna att ta med sig:

 • Galvat är en process där metallytor beläggs med ett tunt zinklager genom galvanisering. Det är kostnadseffektivt, ger god korrosionsskyddseffekt och används inom bygg- och fordonsindustrin.
 • Varmförzinkning är en metod där metallytor doppas i smält zink vid höga temperaturer. Det ger ett tjockare zinklager och utmärkt korrosionsskydd. Varmförzinkning används främst för krävande utomhusapplikationer och i järnvägssektorn.
 • Galvat ger en jämn och blank yta, medan varmförzinkning kan ha en något ojämn och grov yta på grund av den termiska processen.
 • Beroende på tillämpningen och miljöförhållandena kan olika metoder vara fördelaktiga. Varmförzinkning är fördelaktigt för extrema miljöer och utomhusapplikationer, medan galvat kan vara mer lämpligt för inomhusapplikationer och estetiskt känsliga områden.
 • Kostnadsfaktorer och budget spelar också en roll i valet av metod. Galvat är oftast mer kostnadseffektivt än varmförzinkning, men det kan vara värt att investera i varmförzinkning för att uppnå längre livslängd och mer omfattande skydd i vissa fall.

Slutligen är det viktigt att noggrant överväga dina specifika behov och krav när du väljer mellan galvat och varmförzinkat. Konsultera gärna experter inom området och väg in faktorer som tillämpning, miljöförhållanden, kostnader och långsiktig hållbarhet för att fatta det bästa beslutet för att skydda dina metallytor på bästa sätt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!