Vad du Behöver Veta om ett Underleverantörsavtal

Ett underleverantörsavtal är ett kontrakt mellan den primära entreprenör på ett projekt och de personer de anställer för att hjälpa dem. Detta avtal fastställer formellt förhållandet mellan de två parterna och skriver det ansvar som båda kommer att ha skriftligt.

Ett underleverantörsavtal kommer vanligtvis att ha mycket gemensamt med ett byggprojekt. Dokumentet kommer ofta att beskriva arbetets omfattning, förväntade arbetstider, lön och hur båda parter kommer att kommunicera eller lösa tvister. Välskrivna underleverantörsavtal kan skydda både projektledare och underleverantörer mer än vad ett enkelt muntligt avtal skulle göra.

Vad man ska titta efter i ett underleverantörsavtal

Ett standardavtal för underleverantörer har vanligtvis några centrala bestämmelser. Dessa avsnitt kommer att presentera viktig information om ansvar och skydd för varje part.

Arbetstid eller tidsplan: När underleverantören kommer att påbörja och avsluta jobbet.

Arbetets omfattning: En mer specifik arbetsomfattning ger bättre skydd för en underleverantör.

Betalning eller ersättning: Hur underleverantören får betalt och när. Underleverantörer har stor flexibilitet när det kommer till detta avsnitt. Det är inte ovanligt att entreprenörer betalar sina underleverantörer baserat på ett timpris, i en klumpsumma eller per slutförd leverans.

Kundkontakt eller konkurrensklausul: Om underleverantören kan ha direktkontakt med kund eller projektägare. Om detta avsnitt tillåter direkt kommunikation mellan underentreprenören och projektägaren kan det förbjuda eller reglera att underentreprenören tar på sig efterarbete utan att först diskutera det med huvudentreprenören.

 

Ersättning: Denna klausul anger att en underleverantör tar fullt ansvar för sitt arbete och att de kommer att vara ansvariga för eventuella juridiska problem som kan uppstå.

Skiljedom eller tvistlösning: Hur entreprenören och underleverantören kommer att hantera tvister.

 

Försäkring: Vilken försäkring är nödvändig och vem ska betala för det.

 

 

Uppsägning: Huruvida och hur endera parten kan avsluta avtalet om de så önskar.

Vissa avtal kommer även att innehålla en valideringsbestämmelse. Denna bestämmelse anger att resten av avtalet förblir giltigt, även om ett eller flera villkor i avtalet inte kan verkställas. Många avtal kommer också att innehålla ett avsnitt som förbjuder underleverantörer.

Hur man läser underleverantörsavtal

När man läser ett underleverantörsavtal vill du se till att det överensstämmer med dina förväntningar på arbetet. Hela dokumentet är avgörande, men några avsnitt kommer att vara värda att granska särskilt noggrant.

Betalning, omfattning och projekttidsplan är några av de väsentliga delarna av ett avtal. Att bekanta dig med vanlig terminologi för betalning och arbetsomfattning kommer att hjälpa till att säkerställa att alla juridiska språk inte förvirrar dig. Även subtila skillnader i ordval kan ha betydande konsekvenser. Till exempel, “betala-när-betald” och “betala-om-betald” skiljer sig bara med ett ord, men är två mycket distinkta betalningsvillkor.

Avsnitten om försäkring, tvistlösning och projektavslut kommer ytterligare att beskriva ditt ansvar och dina skydd enligt kontraktet.

Även om juridisk rådgivning inte alltid är nödvändig, bör du överväga att söka den om du är orolig över ordalydelsen i ett specifikt avsnitt. Råd från en advokat kanske inte är praktiskt för alla projekt, eftersom det vanligtvis är en extra kostnad som du måste överväga. Däremot kan rådgivare hjälpa dig att se till att du vet exakt vad du samtycker till.

De potentiella fördelarna med ett avtal

Ett underleverantörsavtal kan ge dig mycket bättre skydd och förståelse för din ansvar än enbart ett muntligt avtal. Dessa arrangemang är dock bindande. Om du inte är försiktig kan det sluta med att du skriver på ett kontrakt med villkor som försätter dig i en svår situation.

Förtrogenhet med de grundläggande komponenterna i detta dokument kan hjälpa. Om du har skrivit eller granskat ett byggkontrakt tidigare borde många av villkoren och bestämmelserna redan kunna kännas igen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!