Vad Täcks av en bra Hemförsäkring?

En hemförsäkring är inte obligatorisk men det är antagligen den försäkring de flesta av oss har. Men för vilka typer av skador och händelser kan man faktiskt få ersättning för genom sin hemförsäkring? Vi försöker här reda ut vad som kan ingå och hur olika alternativ kan skilja sig åt från varandra.

En hemförsäkring ger dig primärt skydd för skador och stölder som inträffar på ditt hem eller i anslutning till det. Försäkringen täcker även din egendom, såsom möbler, persondatorer och annan utrustning. Skador som uppstår på grund av slarv eller oaktsamhet täcks dock inte alltid av din hemförsäkring. För att få ett skydd för detta kan det vara nödvändigt att teckna en tilläggsförsäkring. Vanligtvis kallas detta tillägg för allrisk eller drulleförsäkring.

De flesta hemförsäkringar innehåller även rättsskydd som ger dig skydd om du blir föremål för en juridisk tvist. I vissa hemförsäkringar ingår även livförsäkring. I andra är livförsäkringen ett tillägg. 

Försäkringsbolaget kan erbjuda olika hemförsäkringsprodukter som gör att du kan anpassa din hemförsäkring efter dina behov. Se därför till att läsa villkoren noggrant för att se vilka typer av skydd som du har. Varje hemförsäkringspolicy är annorlunda så det är viktigt att veta exakt vad din hemförsäkring erbjuder. Genom att jämföra hemförsäkringar som finns tillgängliga kan du fatta ett informerat beslut om vilket alternativ som är bäst lämpat för dig och din familj.

Genom att säkerställa att du har rätt hemförsäkring kan du skydda hem, egendom och även familjen mot oförutsedda händelser. Dessutom ger hemförsäkringen dig ett skydd mot stora och oväntade kostnader, vilket ger dig extra trygghet.

Vad täcks inte av hemförsäkring?

En bra hemförsäkring ger dig i regel ett väldigt omfattande skydd. Det finns dock skador och händelser som få hemförsäkringar täcker. Ett par exempel:

  • Skador som orsakats av jordbävning, skyfall, översvämning eller andra typer av naturkatastrofer. 
  • Skador orsakade av onormala händelser eller aktiviteter, till exempel djurattacker och vandalisering. 
  • Skador orsakade av främmande ämnen, till exempel luftföroreningar. 

Vissa försäkringsbolag har dock möjlighet att erbjuda skydd för några av ovanstående exempel. Det kan därför vara en bra idé att kontakta dem om du tror att du löper risk för exempelvis översvämning.

Vad gäller för boende i villa eller hus?

Just översvämningar eller andra typer av naturkatastrofer är antagligen mer utav en risk om du bor i ett hus och har en stor tomt. Om du bor i hus är det viktigt att vara medveten om att hemförsäkringen inte täcker tomten. Det du då behöver teckna är en så kallad villaförsäkring. Vissa försäkringsbolag “paketerar” denna tillsammans med en hemförsäkring och den kallas då vanligtvis för en villahemförsäkring.

En bra villaförsäkring skyddar både ditt hus och tomt mot skador som orsakas av olyckor, naturkatastrofer och kriminella handlingar som exempelvis vandalisering. 

Oavsett om du önskar teckna en hemförsäkring eller villaförsäkring är det starkt rekommenderat att noggrant gå igenom villkoren. Det kan finnas stora skillnader mellan olika försäkringsbolag och då det kan röra sig om mycket pengar är det ofta välinvesterad tid.

Lycka till

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!