Vad Väger ett Släp? Bär- och bogseringsförmåga Släpvagn

Bär- och bogseringsförmåga

Alla motorfordon och släpvagnar har betyg som begränsar den vikt som det säkert kan dra eller bära.

Dessa klassificeringar finns vanligtvis i förarstolpen eller dörren till bogserfordonet eller på släpvagnens betygsskylt enligt beskrivningen:

 • GVWR – Bruttovikt
  Detta är den maximala vikt som den ursprungliga tillverkaren anger att fordonet och dess last kan väga och fortfarande fungera säkert.
 • GAWR (F) – Bruttoaxelvikt (fram)
  Detta är den maximala vikt som tillverkaren anger kan laddas på framaxeln och ändå fungera säkert.
 • GAWR (R) – Bruttoaxelvikt (bak)
  Detta är den maximala vikt som tillverkaren anger kan lastas på bakaxeln och ändå fungera säkert.
 • GCWR – Vikt för bruttovikt
  Inte alla tillverkare anbringar detta betyg på märkningsdekalen, men detta är fordonstillverkarens högsta vikt för kombinationen av dragfordonet och dess last samt släpvagnen och dess last.

Torr dragvikt

Torrkopplingsvikten är den vikt som överförs till dragfordonet innan vatten, personliga artiklar och förnödenheter installeras i släpvagnen.

Många dekaler för fritidsvagnsbetyg indikerar också släpvagnsvikt. Om den torra dragvikten inte anges på dekalen kan den hittas i bilens broschyr.

Kom ihåg att ta med släpvagnens torrvikt och vikten på ovan nämnda föremål när du bestämmer dragfordonets bärförmåga.

Registrerad totalvikt

Registrerade släpvagnar, såväl som oregistrerade bogserade transportmedel, måste inkluderas i den registrerade totalvikt (GVW) på ett fordons registreringsbevis när vikten överstiger 5000 kg.

Undantag

 • Bussar och personbilar
  Bussar som är registrerade för kommunal transport och skolbussar är undantagna från detta krav eftersom dessa fordonsklasser klassificeras baserat på antalet passagerare och inte vikten.

Till skillnad från andra tunga fordonsklasser baseras registreringsavgifterna för klasserna PS och PC på passagerarkapacitet snarare än bruttovikt.

 • Lantbruksmaskiner
  Vikten av bogserad lantbruksutrustning kommer att fortsätta att vara undantagen från att behöva visas under dragfordonets GVW.
 • Släpvagnar
  Vikten av ett bogserat motorfordon som bärs på hjullyften på en bogserad lastbil.

Bogsering av en släpvagn

Innan du bogserar en släpvagn för första gången, kontakta återförsäljaren för att få fram dragkapaciteten för dragfordonet och vilken extra bogseringsutrustning du kan behöva, till exempel kraftiga stötar och fjädrar eller en växellåda.

Registreringsavgifter och premier baseras på klass och typ av släp och bör bestämmas innan bogsering.

Tung släpvagn – överstiger 4600 kg

Om släpvagnens sammanlagda vikt och dess innehåll överstiger 4600 kg (10.000 lb), är den klass 1-enhet. Du kan få G-godkännande på din klass 2, 3, 4 eller 5 licens, vilket gör att du kan köra tvåaxliga lastbilar (exklusive kraftaggregat) som släpvagnar mer än 4600 kg.

Obs! Även om du har körkort i klass 3 får du bara dra släpvagnar mer än 4600 kg med en tvåaxlig lastbil (exklusive kraftaggregat.)

Bogsering av mer än 1 släpvagn

De maximala gränserna för bogsering av mer än 1 släp är följande:

 • Den totala längden på ett fordon och släpvagnar får inte överstiga 23 m.
 • Bredden på någon enhet får inte överstiga 2,6 m.
 • Den maximala längden på en släpvagn är 12,5 m och den maximala tillåtna höjden är 4,15 meter.

Om den totala vikten för din lastbil, släp och last är större än 5000 kg, måste det anges på bogseringsenhetens registrering. Kom ihåg när du beräknar vikten för att inkludera vikten på dragfordonet, släpvagnarna du drar och innehållet.

Det är också viktigt att veta att bogsering av 2 släpvagnar ökar instabiliteten vid bogsering och bromsning. För att säkerställa att alla fordon är stabila måste den ledande släpvagnen ha minst två axlar eller vara en släpvagn på femte hjul eller svanhals.

Obs! Många jurisdiktioner förbjuder bogsering av mer än 1 släpvagn. Kontrollera andra jurisdiktionsregler innan du reser dit.

Välja rätt hitch

Be en kvalificerad hitchinstallatör att rekommendera det bästa fästet för din släpvagn och få den installerad av en expert. Draganordningen måste klassas för GVWR eller släpvagnens totala vikt och dess belastning, beroende på vilket som är störst.

Om det används för att dra en släpvagn som väger mer än 1400 kg (3000 lb), måste draganordningen fästas på dragfordonets ram. En lastbilsfodring kan inte installeras mellan drag och dragfordon. Kontaktytorna på lastbilslådan och draganordningen måste vara fria från komprimerbart material.

För lastade släpvagnar över 1 590 kg (3 500 lb), använd en lastutjämnande dragkrok. Denna anordning minskar belastningen på bogserfordonets bakaxel genom att fördela en del av dragvikten tillbaka på dragfordonens fram- / styraxel och släpvagnens axlar.

Svanhals och femhjulskopplingar möjliggör bättre hantering och bör användas för större släpvagnar. När du använder en femhjuls- eller svanhalsfäste eller en kulkrok med viktfördelningsfäste får den lastade släpvagnen inte väga mer än dubbelt så mycket som dragfordonet. Vid användning av en icke-viktfördelningskula, får den lastade släpvagnen inte väga mer än dragfordonets totalvikt.

För kulkrokar måste kulans diameter vara:

Släpvagnsvikt och lastKulans diameter
upp till 900 kg (2000 lb)47 mm
upp till 2270 kg (5000 lb)51,2 mm
upp till 4540 kg (10 000 lb)58 mm

Anmärkning: När den inte används ska släpfordonet inte sträcka ut fordonets stötfångare mer än 225 mm.

Bogsering och bromsar

Stoppavståndet är längre när du drar en släpvagn. Om din vagn är över 1360 kg (3000 lb) måste den ha:

 • bromsar på minst 1 axel, om de tillverkades före 1985
  OCH
 • bromsar på alla axlar, om de tillverkas under eller efter 1985

Tung- eller överspänningsbromsar kan användas på släpvagnar med:

 • elektriska bromsar om släpvagnens GVWR är 2800 kg (6.160 lb) eller mindre.
 • Alla komponenter i det elektriska bromssystemet, inklusive bromssystemets styrenhet, måste klassificeras för släpvagnens GVWR.
 • icke-elektriska bromsar om släpvagnens GVWR är 3700 kg (8.140 lb) eller mindre.

För tyngre belastningar måste alla släpbromsar styras av dragfordonets bromspedal.

Obs: Vissa jurisdiktioner kräver bromsar på släpvagnar med lägre totalvikt eller på alla släpvagnar oavsett vikt. Kontrollera andra jurisdiktions bromskrav innan du reser dit.

Bygg din egen släpvagn

Om du bygger din egen släpvagn, använd inte husbilar eller engångsaxlar. Dessa axlar uppfyller inte några standarder och är inte belastade av tillverkaren. Bromsarna är elektriska och är konstruerade för att användas bara några gånger eller för cirka 1600 km eller service.

Axelbredd är lika viktigt. Välj alltid axlar med rätt bredd för släpfordonets konstruktion.

Ta inte en axel som är bredare än vad som behövs, klipp ut en sektion och svetsa ihop axeln igen. Användning av en svetsad axel kan vara farlig. Ännu farligare är praxis att lägga till en sektion i axeln för att vidga den.

Bogsering av ett fordon

Om du väljer att dra ett fordon utan hjälp av en professionell bogseringstjänst, finns det vissa riktlinjer att följa.

Dragkedjan, kedjan, dragkroken, fast drag eller något annat sätt att fästa måste ha ett värde som är större än eller lika med det dragna fordonets GVWR. Den sammanlagda vikten för en dragvagn och det motorfordon den bär upp får inte överstiga 2800 kg. Detta gäller även när du drar ett motorfordon bakom en husbil med dragkrok eller fast drag.

Beroende på vilken metod som används för att dra fordonet måste fordonet som bogseras vara utrustat med följande:

Bogseringsmetod
Fordonet måste vara utrustat med:
Bogsering av ett fordon med dragkedja, kedja eller andra medel än ett fast redskap, såsom dragkrok eller en fast draganordning. Bromsar, styrning och belysning måste kontrolleras av personen i det bogserade fordonet.
 • svanslampor
 • bromslampor
 • varningslampor
 • blinkerslampor
 • ett styrsystem
 • ett bromssystem
Transport av ett fordon med dess främre eller bakre axel uppburen på det transporterande fordonet och dess elektriska system som är funktionellt anslutet till det transporterande fordonets elektriska system.
 • bakljus
 • bromslampor
 • blinkerslampor
 • en funktionell hjulsäkringsanordning klassad för vikten på det bogserade fordonet
Transport av ett fordon med dess främre eller bakre axel uppburen på en bogseringsvagn och dess elektriska system funktionellt anslutet till dragfordonets elektriska system.
 • bakljus
 • bromslampor
 • blinkerslampor
 • avståndslampor (om bredden är över 2060 mm)
 • sidomarkeringslampor (på baksidan av kombinationen)
 • ett bromssystem på vagnen (om det dragna fordonets och bogseringsvagnens sammanlagda vikt överstiger 50% av dragfordonets totalvikt)
 • den kombinerade vikten för bogseringsvagnen och fordonet som bärs av bogseringsvagnen får inte överstiga 2800 kg eller två gånger dragfordonets totalvikt, beroende på vilket som är mindre
Bogsering av ett fordon med dragkrok eller en fast draganordning och dess elektriska system som är funktionellt anslutet till det transporterande eller dragfordonets elektriska system.
 • bakljus
 • bromslampor
 • blinkerslampor
 • röjningslampor
 • markeringslampor
 • ett styrsystem
 • bromssystem (om det dragna fordonets vikt överstiger 2000 kg eller 40% av dragfordonets totalvikt, beroende på vilket som är lägst)

Anmärkning: Om fordonet som bogseras inte är utrustat med funktionella belysningskrav som anges ovan, kan ett tillfälligt belysningssystem vara anslutet på baksidan av det bakre fordonet som uppfyller gällande belysningsstandarder.

Bogsering av släpvagnar eller fordon med husbil

När du drar transportbilar bakom en husbil måste du öka husbilens registrerade totalvikt (GVW). Registreringsavgiften för husbilen beror på den registrerade GVW så att din registrering kommer att påverkas av en ökad GVW.

Obs: Underlåtenhet att visa rätt GVW kan leda till en biljett från brottsbekämpning.

En husbil som drar ett annat fordon måste ha funktionsbromsar på det bogserade fordonet om det bogserade fordonet överstiger 40% av husbilens bruttovikt (GVWR) med den bogserade fordonsvikten som inte överstiger 2000 kg (4409 lb). Denna regel gäller även när du använder en släpvagn.

Bestämning av bär- och bogseringsförmåga

 1. Fyll fordonet med bränsle.
 2. Väg fordonets framaxel och bakaxel separat.
 3. För att bestämma framaxelns bärförmåga, subtrahera den faktiska vikten på framaxeln från GAWR på framaxeln enligt specifikationen på dekalen.
 4. För att bestämma bakaxelns bärförmåga, dra av den faktiska vikten på bakaxeln från GAWR på bakaxeln enligt specifikationen på dekalen. Om släpfordonet inte är installerat på dragfordonet, lägg till vikten på dragkroken till bakaxelns faktiska vikt före beräkning.

Exempel: totalvikt på 2900 kg (6394 lb)

Specificerad GAWR Faktisk vikt (användbar vikt):

 • Framaxel – 1000 kg (2,205 lb) – 700 kg (1,544 lb) = 300 kg (662 lb)
 • Bakaxel – 2.000 kg (4.410 lb) – 300 kg (662 lb) = 1700 kg (3.748 lb)

GVWR Faktisk vikt:

 • 2.900 kg (6.394 lb) – 1.000 kg (700 + 300 kg) = 1.900 kg (4.189 lb)

Dragfordonsbelastning:

 • 1900 kg (4 189 pund)

Bärförmåga innebär att en totalvikt på 1 900 kg (4 189 lb) kan lastas i dragfordonet eller överföras från släpet till dragfordonet förutsatt att vikten som lastas eller överförs inte överstiger 300 kg (662 lb) framåt axel eller 1700 kg till bakaxeln. Detta säkerställer att den totala vikten förblir inom dragfordonets GVWR och ingen av fordonets axlar är överbelastade.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!