Vanliga Saneringar för hem och Vad du bör Tänka på

Det finns många olika typer av problem som kan existera i ett hem. En del är rentav farliga för din hälsa och andra kan göra det mindre trevligt att bo i ditt hem, eller rentav obehagligt. De vanligaste typerna av sanering inkluderar:
 • Asbestsanering
 • Klottersanering
 • Misär- och socialsanering
 • Mögelsanering
 • Radonsanering
 • Rök och Brandsanering
 • Sanering av eternittak & eternitplattor
 • Sanering av lägenhet
 • Sanering av ohyra
 • Sanering av vägglöss
 • Sanering dödsbo och Liksanering
 • Luktsanering

En del är mer akuta än andra och om några av dem inte åtgärdas kan det leda till hälsorisker och hälsoproblem längre fram. De problem som bör åtgärdas med sanering omedelbart med hänsyn till hälsan av de individer som bor i hemmet inkluderar:

 • Asbestsanering
 • Mögelsanering
 • Radonsanering
 • Sanering av ohyra och vägglöss

De flesta saneringsproblem är sådana du märker själv, oftast genom en konstig eller dålig lukt, eller en speciell händelse såsom brand. Andra problem såsom ohyra kan identifieras genom att du ser att skadedjur förstör saker i ditt hem. Andra problem är osynliga inkräktare som påverkar dig i det dolda såsom radon.

Vissa problem kan du i viss mån hantera själv men saneringsspecialister har gedigen kunskap och erbjuder många olika saneringstjänster för alla olika problem du kan ha.

Så vad bör du tänka på vid sanering och hur ska du agera?

Asbestsanering

Asbest, som utsågs till cancerframkallande på 1970-talet och till stor del förbjudits, kan fortfarande hittas i äldre hem
Många äldre hus innehåller byggmaterial som innehåller asbest. Vanligtvis avslöjas dess närvaro när huset genomgår många inspektioner och besiktningar när det ska säljas. Asbestsanering blir då en del av köpförhandlingarna. För bostadsköpare som hoppar över inspektionen för att hålla kostnaderna låga kan asbestupptäckt vara ganska skrämmande.

När du avslöjar asbest som du inte kan undvika eller kapsla in – kanske är det i en vägg du vill ta bort eller i de plattor du vill dra upp – hitta en certifierad sanerare och begär en hemutvärdering. Kostnaden för borttagning bestäms av mängden asbest som måste tas bort. Asbestsanering är inte billigt och kan förändra dina renoveringsplaner.

Professionell asbestborttagning innebär att det drabbade området försluts, det asbestförorenade materialet kapslas in, och sedan säkert avlägsnas från platsen. För att säkerställa att det inte finns någon intressekonflikt om du ska sälja huset, se till att använda en asbestspecialist för att utvärdera ditt hem och en annan asbestsaneringsfirma för att utföra själva arbetet. Be alltid om bevis på certifiering och få kopior av alla pappersarbete som dokumenterar att din asbest togs bort i enlighet med praxis. Foton på hur material hanterats och avlägsnats bör också ingå i dokumentationen.

Mögelsanering

Delar av huset som är benägna att mögeltillväxt är de områden med:

 • kondens eller hög luftfuktighet som kök, badrum och tvättstugor
 • begränsad ventilation – som i hörn och/eller skåp
 • reducerad torr värme – som när innetemperaturen är lägre än utetemperaturen på vintern
 • ineffektiv isolering i väggar och tak.

De vanligaste typerna av mögel är inte farliga för människor men vissa mögel som kan hittas i ditt hem kan orsaka
hälsoproblem. Detta beror på:

 • typen av mögel
 • exponeringstid
 • din allmänna hälsa

Viss mögel kan:

utlösa allergiska reaktioner (till exempel astma eller hösnuva) när sporer andas in (ofta orsakade av direkt hantering av mögligt material) eller genom oavsiktligt förtäring.

 • orsaka symtom från hosta, trängsel, rinnande näsa, ögon
 • irritation, huvudvärk till hudirritation.
 • orsaka allvarligare hälsoeffekter som feber och andning
 • problem hos personer som är nedsatt immunförsvar eller lider av luftvägssjukdomar.

Mögel bör tas bort så snart det dyker upp. Att helt eliminera mögel och dess orsaker kan ta lite uthållighet.

Små områden med mögel kan rengöras med en blekmedelsblandning (1 del blekmedel till 3 delar vatten) eller en lämplig kommersiell produkt (följ tillverkarens instruktioner).

Använd gummihandskar, se till att inte stänka rengöringslösningen och se till att området är väl ventilerat.

Torrborsta inte det mögliga området eftersom en borste kan släppa mögelsporer i luften vilket kan orsaka hälsoproblem.

Om mögel kommer tillbaka kan det finnas ett underliggande problem. Om mögelföroreningen är omfattande bör en professionell städare konsulteras.

Luktsanering

Gamla unkna dofter är några av de svåraste lukterna att ta bort från ditt hem. Tack och lov kan professionell saneringsfirma ta bort även de mest envisa hushållslukterna.

Det finns inget värre än unken lukt, och hur illa de än luktar är det inte bra för dig att andas in heller. Det finns flera saker som kan orsaka ett unket luktande hem, allt från att inkludera något så milt som gammal luft i ett äldre hem som har varit stängt ett tag, till mer allvarliga problem, som mögel i väggarna. Mögel i väggarna är den allvarligaste orsaken till unken lukt i hus.

Radonsanering

Radongas skapas när naturligt radioaktivt uran sakta sönderfaller i marken under våra hem och sipprar upp till ytan. På grund av hur vi värmer och ventilerar våra hem, kommer en del radon in genom golvet. Det är här vi får det mesta av vår radonexponering.
Varje byggnad innehåller radon men halterna är vanligtvis låga. I vissa delar av landet kan bostäder ha högre nivåer, och chanserna för en högre nivå beror på typen av mark. Till exempel kan halterna vara högre i delar av landet som är rika på granit.

Även om höga nivåer av radon hemma kan vara ett problem, är de goda nyheterna att de kan minskas med professionella sanerare. Radonlösningar inkluderar att byta ut eller lägga till ventilationstegel i ytterväggar eller installera en liten pump på loftet som försiktigt blåser in luft. De flesta saneringslösningar fungerar i åratal och behöver bara kontrolleras då och då.

Om du har höga halter av radon hemma bör du vidta åtgärder. Om vi andas in höga halter av radon under långa perioder kan denna exponering leda till skador på de känsliga cellerna i våra lungor vilket ökar risken för lungcancer. Vi vet att de kombinerade riskerna med rökning och hög radonexponering verkligen kan göra stor skillnad för dina chanser att utveckla lungcancer. Därför är det viktigt att du gör något åt det om du har hög radon hemma och röker. Se videon nedan för att ta reda på mer om hur radon kan påverka dig.

Vikten av professionella sanerare

Sanering av olika typer bör hanteras av professionella sanerare som vet hur man hanterar olika problem och skapar hållbara lösningar. För en del problem såsom radon och asbest är det ännu viktigare då de utgör en risk för din hälsa.

Du bör aldrig vänta med sanering. För att säkert hantera sanering och åtgärda problem, kontakta en certifierad saneringspecialist som vjentreprenad och lös problemet en gång för alla – både för din hälsa, ditt välmående, och för ett trevligare hem. Kontakta en saneringsspecialist här.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!