Varför Bygga i Trä – Fördelar att Bygga Hus i Trä

Trä är ett av de vanligaste och mest populära material att bygga hus i. Men samtidigt finns det så många andra material att välja på när det kommer till husbyggen. Att bygga i trä erbjuder en rad olika fördelar, och det är just dessa vi ska titta närmare på i denna artikel.

Trädesignens flexibilitet och mångsidighet möjliggör en strukturell och estetisk variation av byggnadstyper och ett stort urval av applikationer. Som ett resultat används trä alltmer i nya byggprojekt idag. Fler och fler arkitekter, ingenjörer och privata utvecklare inser värdet av träkonstruktioner som ett kostnadseffektivt alternativ till stål och betong. Sammanfattningsvis är träkonstruktioner inte bara innovativa och anpassningsbara utan också effektiva.

Nedan är de främsta fördelarna att bygga hus i trä.

Snabb montering

Stora fördelar med träkonstruktion är hög hastighet och precision vid montering av byggnader på grund av den så kallade “torra konstruktionen” på plats. Med andra ord kan byggnaderna användas direkt efter byggandet. I allt högre grad kommer hybridarkitekturen också i träkonstruktionen. Detta innebär att olika material kommer att kopplas ihop för att bilda en bärande komponent i förväg. Till exempel är trä och betong ofta “gift” i takområdet.

Miljö och utsläpp

Under hela byggnadens livstid sparar träet koldioxid. Trä anses vara det enda materialet som lagrar mer koldioxid än det stöter bort. De två fördelarna med kolbindningen och den förkortade monteringstiden gsr en bra kombination. De torra systemen gör det också lätt att ta bort byggnaden i slutet av dess livslängd, eftersom träkomponenterna kan återanvändas.

Trä är inte bara en förnybar resurs som växer naturligt. Trä hjälper också mänskligheten att förbättra sitt miljöavtryck. Redan 1976 genomförde National Research Council forskning som visade att byggnad med trä använder mindre koldioxid och fossila bränslen än konventionell byggnad med material som stål, betong eller aluminium. Användningen av trä från hållbart skogsbruk minskar till och med koldioxidutsläppen med 31%. Det visas från studien “Carbon, Fossil Fuel, and Biodiversity Mitigation with Wood and Forests”.

Användningen av trä som byggmaterial minskar också den globala förbrukningen av fossila bränslen. Genom att använda trä från hållbart skogsbruk kan upp till 19% av brunkol, stenkol, torv, naturgas och olja sparas. Detta kan också dras av studien “Carbon, Fossil Fuel, and Biodiversity Mitigation with Wood and Forests”.

De flesta koldioxid och fossila bränslen kan dock sparas om fossila bränslen inte används för att tillverka, transportera och bygga en byggnad.

Brandskydd

Trä kan uppfattas som ett väldigt brandfarligt material att bygga i, men så behöver det inte nödväntigtvis vara.  Träet har till och med klarat sig bättre i testet än andra material. I tester utsattes CLT-panelerna för en brand på 1600 grader under en timme. Massivt trä karboniserar mer än det bränner och är därför är det mycket brandsäkert.

Vikt och kostnad

Byggnader gjorda av förnybara råvaror har en mycket lägre totalvikt än konventionellt byggda byggnader. När du använder många komponenter från förnybara resurser kan den totala vikten minskas upp till 25%.

Ur kostnadssynpunkt är det också värt att bygga med trä. Träbyggnader är inte dyrare än jämförbara byggnader i solid konstruktion. CO2-balansen är mycket bättre för träkonstruktionsmetoden. En del av träbyggnaderna nådde till och med ett negativt koldioxidavtryck under produktionen.

Den mest uppenbara fördelen som uppstår under byggprocessen är minskningen av kostnaden eftersom trä är billigare än andra material. Bygget kan eventuellt gå snabbare, förutsatt att trä är allmänt tillgängligt i området, vilket sparar tid och pengar för säljaren och den nya ägaren av byggnaden.

Design och utseende

Utformningen av en byggnad med trä är också viktig. Träbyggnadarnas modernitet och design gör den till ett naturligt val för många. Dessutom har trä en oändlig mängd implements-och designmöjligheter. Denna bakgrund gör det ännu mer attraktivt för många att bygga med trä.

Trä är ett lätthanterligt material

Trä kan transporteras och hanteras lättare än de flesta andra material som du har att välja på såsom betong eller tegel. Eftersom trä är lättare än andra material behöver det inte nödvändigtvis en dyr grund att bygga på. I själva verket kan mindre strukturer byggas på pelare eller fot, vilket innebär att det är en låg kostnad för att skapa en grund.

Trä kan också vara lättare att bearbeta vilket leder till att komplexa byggen går snabbare och därmed minskar kostnaderna. Hela delar av byggnaden kan också byggas utanför anläggningen och transporteras till byggplatsen på grund av den låga vikten.

Isolering

Jämfört med andra material som glas, betong och stål har trä låg värmeledningsförmåga – med andra ord behåller det värme och ger ett mer energieffektivt hem.

Förbättrad luftkvalitet

Vissa studier tyder på att luftkvaliteten i träbyggnader är bättre, med färre giftiga utsläpp jämfört med vissa andra byggmaterial.

Slutsats

Att bygga med trä har många fördelar och detta har visats sig med det ökade intresset för byggen i trä. Inte bara de korta byggtiderna utan också det snabba värdeskapandet och den kostnadseffektiva konstruktionen gör det mer och mer intressant för utvecklare och byggare att överväga träkonstruktioner. Även i det offentliga området blir det mer känt.

En viktig fördel som byggen i trä erbjuder är att spara koldioxid. På lång sikt kommer den största besparingspotentialen att uppnås med hållbart skogsbruk.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!