Varför det är Viktigt att Serva och Underhålla Hissar

Hissar har blivit oumbärliga i flervåningshus och bostadshus. Även om det är viktigt att investera i en säker hiss av god kvalitet som passar för användningsområdet är det också nödvändigt att se till att den underhålls på rätt sätt. Regelbunden hissinspektion och underhåll främjar användarsäkerheten och förlänger även hissens livslängd.

Att underhålla och serva hissar är en nyckelaspekt i god förvaltning av fastigheten.

När en hiss installeras i en byggnad förväntas den hålla länge. Men när den åldras börjar tecken på slitage visa sig, och problemen kan börja dyka upp.

Hissanvändarnas säkerhet kan garanteras genom att identifiera mindre skador genom hissunderhåll i rätt tid som utförs i enlighet med tillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner anger typ av underhåll, period, inställningar, toleransvärden och driftsförhållanden.

Hisservice och underhåll måste göras innan den får problem eller går ur funktion. Här är det viktigt att anlita ett pålitligt hissföretag som tillhandahåller dessa tjänster och som vet vad som krävs, har rätt expertis, och tillgång till eventuella reservdelar. Hissunderhåll hjälper till att undvika mer omfattande byten och reparationer och förlänger hissarnas livslängd.

Även om underhållet är korrekt utfört kan hissar så småningom behövas se över och systemet måste bytas ut. Processen att uppgradera de kritiska delarna av hissen helt eller delvis kallas modernisering som hjälper till att uppdatera till ny teknik, bättre prestanda, undvika haverier och olyckor samt förbättra säkerheten. Faktum är att grundliga inspektioner i kombination med rutinunderhåll kan öka produktiviteten avsevärt genom att eliminera stilleståndstider och kan också minska energiförbrukningen med upp till 15 %. Några vanliga hissproblem som kan lösas genom underhåll listas nedan:

Strömavbrott – undersökningar av strömkvaliteten kan avslöja vanliga fel som under-/överspänning. Eftersom hissar kräver stor strömförsörjning från kommersiella byggnader kan motordriften påverkas av dessa spänningsuppdateringar och kan till och med orsaka skada på hissen.

Slitna remskivor kan lösas genom att antingen byta ut eller repa remskivor

Kontaminering uppstår på grund av felaktig smörjning eller på grund av utslitna tätningar.

Andra problem inkluderar nivelleringsproblem, konstiga ljud, långsammare rörelser, funktioner som slutar fungera, etc.

Det är därför viktigt att säkerställa att hissen underhålls på rätt sätt och följer de specificerade regelverken och föreskrifterna för säkerhet. Genom att genomföra årliga hissinspektioner blir det lättare att upptäcka specifika problem relaterade till systemets funktion.

Att serva hissar

En hiss som inte servas regelbundet kommer att kräva fler reparationer och kan till och med riskera att gå sönder. De flesta hissföretag rekommenderar att vanliga personhissar servas regelbundet för att säkerställa att din hiss förblir säker, pålitlig och effektiv. Denna tjänst inkluderar vanligtvis en visuell inspektion samt testning av hissens funktionsfunktioner, dörrsäkerhetsmekanismer och drivsystem.

Typer av hisservice

Generellt sett delas hissunderhåll in i tre kategorier: förebyggande, reaktivt och hissöversyn.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är precis som det låter – att vidta åtgärder för att undvika problem innan de dyker upp eller eskalerar. Detta inkluderar att se till att din hiss säkerhetsmekanismer är i gott skick, att hålla jämna steg med regelbunden oljning av hissmaskineriet och att hålla koll på hissinspektioner, vilket är en del av hissservicen.

Reparationer

Reaktiv vård, reparationer, innebär att hissen repareras efter att den upplevt problem eller oegentligheter på grund av bristande underhåll. Detta kan innefatta att byta ut felaktiga delar och utföra nödvändiga reparationer som inte skulle ha behövts med förebyggande vård. Vissa företag kan rekommendera att ha din

Översyn av hiss

Den sista typen av hissservice är en hissöversyn, som sker när hissen har nått slutet av sin livslängd eller om andra typer av service inte räckte för att åtgärda ett mekaniskt problem med din hiss. Ibland kan det leda till att man köper en ny hiss helt och hållet beroende på hur omfattande skadan är.

Det är viktigt att notera att hissservice inte bara inkluderar hissen själv. Drivsystemet, som styr hur din hiss rör sig upp och ner i sin schakt (utrymmet mellan våningarna), bör också servas regelbundet eftersom det kan orsaka problem om denna aspekt av din hiss har ignorerats för länge. Inspektion av kablar, remskivor och annan hissutrustning bör också ingå i hisstjänster.

Hur ofta behöver hissar servas?

Vet du hur ofta en hiss behöver servas? Om inte är det viktigt att du tar reda på det så att det inte går alltför lång tid mellan underhållen. Att försumma att regelbundet serva hissar kan leda till större problem framöver, leda till dyrare reparationer, och framförallt, leda till risker för användarna.

Hissar är komplexa maskiner och de måste underhållas för att fungera korrekt.

En hiss kan behöva servas före 12-månadersgränsen beroende på hur ofta den används och vilken typ av underhåll som har utförts tidigare.

Om din hiss går sönder eller börjar uppleva problem som inte går att lösa med regelbunden service bör du kontakta ett hissföretag för rådgivning kring underhåll och service.

En hiss som inte servas regelbundet kommer att kräva fler reparationer och kan till och med riskera att gå sönder.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!