En Guide till Varför det är så Viktigt att ha Rätt Hemförsäkring

Att äga en bostad anses vara en bra långsiktig investering, men det är också en kostsam investering i det långa loppet. Husets bolån kan ta en stor del av månadsbudgeten, men det finns även fastighetsskatter med försäkring och inredning att betrakta som månatliga ekonomiska åtaganden. En av kostnaderna som bidrar till att skydda hemmet, och som kan anses vara den största investeringen, är fastighetsförsäkring eller hemförsäkring. Den här artikeln ger information om varför det är så viktigt att ha rätt mängd hemförsäkring.

Vad är hemförsäkring?

Hemförsäkring, även känd som egendoms- eller villaförsäkring, är en typ av försäkring som täcker skador eller förluster till en individs hus eller tillgångarna i fastigheten. Det hjälper också till att ge ansvarsskydd mot eventuella olyckor i hemmet eller på fastigheten. För att erhålla en villaförsäkring måste ägaren tillhandahålla bevis på försäkring på fastigheten under en inteckningsansökan; fastighetsförsäkringen kan dock erhållas separat av utlåningsbandet. Husägare som föredrar att skaffa en egen försäkring drar ofta nytta av denna uppgift eftersom de kan jämföra olika erbjudanden och välja den plan som passar dem bäst.

När du lämnar in en fordran på dessa incidenter, är husägaren skyldig att betala en självrisk som är en egenutgift för den upplevda skadan. Ju högre självrisk på fastighetsförsäkringen, desto lägre års- eller månadspremie på villaägarens försäkring.

Det bör noteras att alla hemförsäkringar har ansvarsbegränsningar; därigenom fastställandet av försäkringsbeloppet som kan försäkras om en olycklig incident inträffar. De flesta fastighetsförsäkringar har en fast gräns på 100 000 USD, men det är möjligt för försäkringstagaren att välja en högre gräns. I det fall där ett försäkringskrav lämnas in, anger ansvarsgränsen den procentandel av försäkringsbeloppet som kommer att gå till att reparera skador eller ersätta de skadade fastighetsstrukturerna. Det kan också täcka levnadskostnader om du behöver bo i en annan fastighet medan ditt hem repareras.

Tyvärr är gudshandlingar eller krigshandlingar ofta undantagna från den allmänna hemförsäkringen. En person som bor i ett område med hög risk för naturkatastrofer kan kräva särskild täckning när han säkrar sin egendom mot jordbävningar eller översvämningar. Den grundläggande hemförsäkringen ger dock täckning för tornados och orkaner.

Hemförsäkringar skiljer sig från hemgarantier genom att garantin är ett kontrakt som ger reparationer eller byten av hushållsapparater eller system. Garantin löper vanligtvis ut efter en viss tidsram, till exempel ett år, och är inte obligatorisk för att få en fastighetsinteckning. Det bör också noteras att hemgarantier täcker skador på fastigheten från slitage och dåligt underhåll, men det gör inte hemförsäkringen. I förenklade termer skyddar bolåneförsäkringen långivaren och hemförsäkringen skyddar köparen.

Varför är det så viktigt att ha en hemförsäkring?


1. Täcker fastighetens struktur

En av fördelarna med att ha en hemförsäkring, och anledningen till att hemförsäkringen är så viktig, är att den erbjuder täckning för fastighetens struktur. Det innebär att det täcker eventuella kostnader för att bygga om bostadens struktur om skadan faller under försäkringens täckningsgränser. Mängden försäkringsskydd kommer att avgöra hemmet mycket försäkringsbolaget kommer att betala för att återuppbygga strukturen om det behövs; därför måste du se till att beloppet är korrekt. I de flesta fall kommer försäkringsbolaget att beräkna det nödvändiga försäkringsbeloppet åt dig; Du bör dock kontakta ytterligare försäkringsutvärderare för att jämföra täckningsuppskattningar.

2. Täckning för skadade eller förlorade tillhörigheter

Den typiska hemförsäkringen kommer att erbjuda täckning för tillhörigheter vid allvarlig skada. Även om du tror att du inte äger många föremål, kan det uppgå till ett stort belopp att byta ut sina tillhörigheter efter en egendomsskada. Du kommer att dra nytta av en husägares försäkring, så du behöver inte leva utan de nödvändigheter, eller någon lyx, du har inne i fastigheten. Det rekommenderas att du håller en inventering av varorna i ditt hus och har en uppskattad täckning av tillhörigheterna. Detta kommer att vara användbart om du behöver göra ett krav i framtiden. Naturligtvis kommer föremål med högre värde, såsom antikviteter, ofta att kräva ytterligare försäkring för föremålet för att säkerställa övergripande täckning.

3. Tillhandahålla ansvarstäckning

Ingen vill att en annan person ska skadas på sin egendom, men olyckor är oförutsägbara och inträffar varje dag. Du kan till exempel bryta ett ben efter att ha fallit ner för trappan eller så kan din hund bita din vän och de kan kräva stygn från såret. Även om du kanske inte behöver hantera dessa situationer, finns det en liten chans att du gör det, och du måste vara försiktig. Istället för att hoppas att dessa fall inte ska inträffa, rekommenderas att du skyddar dig med ansvarsskyddet i hemförsäkringen. Ansvarssektionen i en hemförsäkring behandlar skador som uppstått på fastigheten och erbjuder täckning för att hantera eventuella relaterade utgifter.

4. Uppfyller bolåneavtalet

Majoriteten av husägare har pant i sin fastighet. Om du är en av dessa fastighetsägare så är det troligt att bolåneavtalet kräver en obligatorisk hemförsäkring. Det beror på att långivaren har en andel i din bostad, vilket är anledningen till försäkringen. Majoriteten av företagen lägger inga försäkringar på bostäder som inte har försäkring; därför är det inte valfritt att hoppa över.

Som framgår är hemförsäkringen viktig vid köp av ny bostad. Med hjälp av informationen ovan kan du se hur hemförsäkringen kan gynna dina ekonomiska utgifter.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!