Veidekke presenterar Stark Tillväxt och Förbättrad Lönsamhet i Andra Kvartalet

Orderreserven ökar och diversifierad portfölj ger stabilitet i en krävande marknad.

Veidekke, en ledande nordisk bygg- och anläggningskoncern, har offentliggjort sina imponerande resultat för det andra kvartalet. Med en ökad omsättning på 11,2 miljarder NOK, en 13-procentig ökning jämfört med samma period föregående år, har företaget visat sin förmåga att anpassa sig till en utmanande marknadsutveckling.

Enligt Jimmy Bengtsson, koncernchef på Veidekke, har företaget lyckats bibehålla hög aktivitet och stabil lönsamhet i en marknad som kräver mer. Resultatet före skatt steg till 387 miljoner NOK, en imponerande ökning jämfört med föregående år. Den positiva trenden speglas även i koncernens orderreserv som steg till 45,0 miljarder NOK vid kvartalets slut.

Bengtsson underströk vikten av en bred och robust orderingång som sträcker sig över olika geografiska områden och segment. “Vi har en solid orderbok inom den norska byggverksamheten och även om tillväxten planar ut, är våra framtidsutsikter fortsatt positiva,” förklarade han. Däremot noterade han en avmattning i aktiviteten för byggverksamheten i Sverige på grund av nedgången på bostadsmarknaden.

Intressant nog visade rapporten att efterfrågan på stora infrastrukturprojekt förblir stark i både Norge och Sverige, även om resultatet för den norska infrastrukturverksamheten var svagare än förväntat. Utmaningar på markarbeten, grundläggning och bergmaterial bidrog till detta resultat.

Bengtsson betonade att företaget har en diversifierad portfölj med olika kundgrupper och projekt, vilket gör det möjligt att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden. “Vi fortsätter att vara selektiva i våra uppdrag och fokuserar på förbättringar. Det finns fortfarande stora möjligheter att öka lönsamheten,” tillade han.

Totalt sett återspeglar Veidekkes resultat för andra kvartalet en stark förmåga att hantera utmanande omständigheter och anpassa sig till marknadens skiftande dynamik. Med en ökad omsättning, ökad orderreserv och en fokuserad strategi på lönsamhetsförbättringar fortsätter Veidekke att vara en framträdande aktör i den nordiska byggsektorn.

Om Veidekke: Veidekke är en ledande nordisk bygg- och anläggningskoncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget grundades år 1936 och har sedan dess vuxit till en betydande aktör inom branschen. Med fokus på hållbarhet, innovation och högkvalitativa lösningar strävar Veidekke efter att fortsätta bidra till samhällsutvecklingen genom sina projekt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!