Vi går mot tuffare tider inom Byggbranschen enligt Moelven

Moelven Industrier ASA, en ledande aktör inom träindustrin, har nyligen presenterat sina halvårsresultat för 2023. Trots det utmanande marknadsläget, där företaget har känt av effekterna av minskad efterfrågan och ökade kostnader, visar resultaten på fortsatt stabilitet.

Under de första sex månaderna av 2023 omsatte Moelven 7 040 MNOK, en minskning med 1 172 MNOK jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för samma period landade på 343 MNOK, en markant minskning jämfört med föregående års 1 629 MNOK.

Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA kommenterade resultaten och det nuvarande marknadsläget. “Vi har lämnat rekordåren efter pandemin bakom oss och upplever nu en vardag som mer liknar den vi hade före 2020. Med tanke på det tuffa marknadsläge vi befinner oss i är vi nöjda med halvårsresultatet, men vi räknar med att de kommande sex månaderna kommer att präglas av ännu större osäkerhet,” säger Kristiansen.

Efterfrågan på sågade trävaror minskade under det första halvåret, särskilt på de skandinaviska hemmamarknaderna där aktiviteten inom byggvaruhandeln var låg. Det fanns även färre nya bostads- och fritidshusprojekt. Kristiansen förklarar: “Inflation, stigande räntor och högre kostnader generellt gör att den privata konsumtionen minskar. Människor måste prioritera vad de ska lägga pengarna på, och det påverkar försäljningen av trävaror.”

Moelven Limtre AS meddelade i maj att de skulle lägga ner sin filial i Agder på grund av den kraftiga nedgången på byggmarknaden, vilket resulterade i att 15 personer förlorade sina jobb. Å andra sidan upplevde företagen inom Byggsystem-divisionen, som tillverkar byggmoduler och kontorsinredning, en bra aktivitetsnivå i olika byggprojekt under halvåret.

Kristiansen betonade att de osäkra tiderna påverkar företagets resultat. “Marknaden är föränderlig och oförutsägbar. De ökade kostnaderna ger lägre vinst på våra produkter och marginalerna utsätts för allt större press i hela värdekedjan,” säger han. Trots detta fortsätter Moelven att arbeta enligt sina långsiktiga strategier och fokuserar på klimatsmarta produkter och tjänster för att bibehålla sin internationella konkurrenskraft.

I en efterlängtad rapport i augusti om Trettenbron frikändes Moelven Limtre AS från ansvar för brokollapsen. Rapporten fastslog att limträet inte hade något att göra med olyckan. “Slutsatsen var både efterlängtad och förväntad. Vi är glada över att träet och vårt limträ har frikänts. Nu är vi redo att blicka framåt och fortsätta bygga en hållbar framtid i trä,” avslutar Kristiansen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!