Vikten av att använda en trädbeskärare på fruktträd [Vikten av Arborering]

Beskärning eller arborering är en process för att selektivt ta bort grenar från ett träd. Målet med att göra detta är att ta bort oönskade grenar, samt förbättra trädets struktur och styra ny, hälsosam tillväxt. Fruktträd skiljer sig från genomsnittliga skuggträd. Det betyder att de måste beskäras varje år för att förbättra fruktkvaliteten. Varje gång du tar dig an ett jobb som detta eller annat underhåll av hemmet, se till att du överväger alla verktyg du kan behöva.

Det finns dock många trädgårdsmästare som närmar sig beskärning -arborering med osäkerhet, men det borde du inte. Om du har ett fruktträd på din trädgård eller gård, kom ihåg att underhållet av ditt träd är viktigt, inte bara för trädets allmänna hälsa utan också för kvaliteten på frukten som du kommer att skörda en dag.

För att beskära fruktträd används en trädbeskärare. Det är ett verktyg utformat för att göra beskärningsuppgiften enkel. Den är vanligtvis utdragen eller teleskopisk, vilket gör att du kan arbeta från marken, vilket eliminerar behovet av att klättra uppför en stege eller själva trädet. Om du ska beskära dina fruktträd för första gången är det bäst att använda en trädbeskärare än att använda en såg eller andra skärverktyg. Om du undrar varför så är vi här för att ge dig lite av vikten av att använda en trädbeskärare på fruktträd.

En trädbeskärare eliminerar behovet av en stege

Fruktträd kan bli riktigt höga. Därför, om du ska beskära den med en såg, måste du klättra på en stege eller på själva trädet för att få jobbet gjort. Men om du har en trädbeskärare behöver du inte klättra lite eftersom du helt enkelt kan stå på marken och nå grenarna som behöver skäras säkert. Det kommer att skydda dig från risken för fall och skador från en stege, och från faran med att hantera vassa verktyg ovanpå en stege.

Kan hjälpa till att minska trötthet

Det är mycket lättare att använda en trädbeskärare vid beskärning av fruktträd jämfört med andra redskap. Det är för att det låter dig nå de områden du vill trimma bekvämt. Du behöver inte sträcka ut och förlänga ett verktyg under lång tid när du väljer att använda en trädbeskärare. Med detta minskar den tröttheten du känner avsevärt efter beskärningsuppgiften. Det kan också hjälpa dig att hantera mer arbete på kortare tid.

Kan hjälpa till att nå högre tillväxt

Om dina sällsynta fruktträd har blivit riktigt höga kan en trädbeskärare hjälpa dig att enkelt nå högre grenar. Och om det finns hinder emellan, som en pool, en damm eller några taggiga växter, kommer de inte att vara ett problem med en trädbeskärare. Det hjälper dig också att hantera jobbet mycket snabbare.

Kan minska risken för skada

När du väljer att använda en trädbeskärare för dina fruktträd, behöver du inte nå genom tjocka grenar och taggig tillväxt ibland. Det betyder att du inte kommer att bli petad eller skadad. Det kan också hjälpa till att förhindra fall från en betydande höjd.

Kan lätt skörda frukt

En trädbeskärare kan hjälpa dig att enkelt skörda frukterna vid önskad tid. Och när du plockar och skördar frukterna regelbundet kan det också hjälpa till att förbättra avkastningen från träden.

Varför är det viktigt att beskära fruktträd?

Efter att ha känt till vikten av att använda en trädbeskärare på fruktträd, ger vi dig också några av anledningarna till varför det är viktigt att beskära fruktträd:

Beskärning kan hjälpa till att öka fruktproduktionen

När ett fruktträd sköts väl och beskärs regelbundet stimulerar det tillväxt och produktion av färsk frukt. När det finns dött trä kvar att ruttna eller inte tas bort ordentligt är det mycket mer mottagligt att falla offer för ett angrepp av insekter och sjukdomar. Att skära av döda eller skadade delar av trädet genom beskärning kan därför främja tillväxten av nya frukter och knoppar.

Det kan skydda fruktträd från trädrelaterade sjukdomar

En av de förebyggande åtgärderna för att stoppa ditt fruktträd från att drabbas av sjukdomar är professionell beskärning, eftersom detta uppmuntrar en lång och hälsosam livslängd för träd. Bortsett från det kan beskärning också hjälpa till att behandla fruktträd som redan har fått en sjukdom och för att stoppa spridningen till andra delar.

Det kan eliminera farliga grenar

När det finns döda grenar kvar på fruktträd betyder det att de är ömtåliga för starka vindar och stormar som kan få dem att falla av lätt. När de lämnas försummade kan de också ramla av på egen hand, oavsett vilket väder det är. Detta är extremt farligt, speciellt om ditt fruktträd är beläget nära ditt hus eller nära elektriska ledningar. Därför är det viktigt att beskära fruktträdet regelbundet och ta bort döda grenar så snart som möjligt.

Det kan förbättra utseendet på din trädgård

Att beskära dina fruktträd på rätt sätt, skära av döda eller skadade grenar och bli av med delar som växer snabbt kan hjälpa till att förbättra dess form. Det kan också förändra det övergripande utseendet på din trädgård.

Beskärning kan styra storleken på fruktträdet

Om du inte vill att ditt fruktträd ska växa väldigt högt, kan beskärning hjälpa till att träna upp dess storlek. Fruktträd drar nytta av tidig beskärning med början vid planteringstillfället för att hjälpa till att balansera nybildningen av rötter. När fruktträd växer för högt blir det svårt att skörda och göra kontinuerliga beskärningsmetoder. Försök därför att göra regelbunden beskärning så tidigt som möjligt.

Detta är några av vikten av att beskära fruktträd och att använda trädbeskärare för att göra det. Om du har några fruktträd på din trädgård, se till att du beskär dem regelbundet för att behålla deras hälsa och även för skönheten i din trädgård. Och se till att använda en trädbeskärare också, eftersom det kan göra uppgiften enklare och hjälpa till att förhindra olyckor.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!