7 Bästa Riktlinjerna för Split-aggregat

Många människor föredrar att installera en ett split-aggregat framför fönster i sina hem eller till och med på kontor. Split-aggregat har många fördelar och ett övertag jämfört med fönster AC.

Men ofta glömmer folk att luftkonditioneringsinstallation kräver förberedelser. Du kan inte installera en split-aggregat eller en fönster AC var du vill. Det har vissa krav, och de måste uppfyllas. Att känna till de djupgående kraven för en AC-installationsprocedur kommer att öka effektiviteten i AC:s funktion.

Läs vidare för att veta vilka krav som måste uppfyllas för att installera ett split-aggregat.

1. Väggstyrka

Även om split-aggregat är lättare jämfört med fönster AC, har den en betydande vikt. Och inte varje vägg är tillräckligt tjock och stark för att hålla den. Väggarna i alla utrymmen är konstruerade på olika sätt beroende på vilket område det skulle omsluta.

Det är därför man bör få råd från en expert att välja rätt vägg innan AC installeras.

2. Tiltvinkel

Se till att fästet ges en liten lutningsvinkel när du fäster aluminiumfästet på väggen. Det skulle vara fördelaktigt att inomhusenheten med delad AC, när den är monterad, också är i en liten vinkel för att möjliggöra ett obegränsat flöde av kondensvattnet från avloppsröret.

Annars är rummet kommer att ta längre tid att svalna och effekten kommer att riktas åt fel håll.

3. Höjd

Du måste ha ett högre tak för ett split-aggregat. Det beror på att inomhusenheten måste monteras på en lämplig höjd över marken för tillräcklig kylning inne i rummet. Korta takutrymmen kan skapa en överbelastad miljö.

4. Rätt plats

Det är tillrådligt att installera de två enheterna i den delade AC-enheten borta från direkt solljus och vatten. Annars kan stark vind eller damm göra skador på olika delar. Detta kommer att vara ofördelaktigt på längre sikt. Att installera på en obekväm plats kan skapa problem när du servar Ac.

5. Utomhusenhet

Utomhusenheten innehåller några av nyckelkomponenterna i en delad AC. Det är därför det är viktigt att placera den på en plan och styv yta. Annars kan vibrationerna från enheten leda till dess förskjutning eller att rören går sönder.

Det kan också leda till kylvätskeläckage och skador på kompressorn. Du vill inte att det vibrerande ljudet ska orsaka störningar heller?

6. Plats

Även om delad AC kan installeras enkelt, bör den inte installeras i ett litet rum. Detta kommer bara att öka värmeeffekten i rummet och kylbelastningen i gengäld.

Det betyder inte heller att man har en AC i ett rum att man kan fylla rummet med människor upp till brätte. Inte varje AC är utformad för att ta hand om ett stort antal människor.

7. Vattenavfall

Du måste hantera avloppsvattnet från AC effektivt. Se därför till att du har ett ordentligt arrangemang för att hantera det innan du installerar luftkonditioneringen. Annars kan vattenläckage göra mycket skada på din vägg och alla eluttag runt den.

8. Undvik TV

Det är inga problem med en luftkonditioneringsinstallation över en TV. Men det bör undvikas, ifall det finns någon form av läcka över det.

Du kan också försöka täcka tv:n eller något annat elektriskt system under inomhusenheten på den delade AC.

För att vara säker på att det inte finns några problem med att få split-aggregatet installerat på önskad plats kan du få platsen bedömd av installationsteamet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!