Bästa Miljövänliga Byggmaterial för Husbyggen

Tyskydd har varit en viktig faktor för överlevnad sedan människans tidigaste dagar. På senare tid finns det nu i form av byggnader inklusive husen vi bor i, skolor och arbetsplatser.

Men tyvärr, på grund av den ökande efterfrågan på boende och andra grundläggande bekvämligheter i dagens världen har efterfrågan på att bygga fler byggnader bidragit avsevärt till nivån av växthusgaser som finns i vår atmosfär.

Som de flesta redan är medvetna om är dessa växthusgaser inte vänliga för planetens ekosystem och är de viktigaste faktorerna som bidrar till den globala klimatförändringen.

Det är därför de flesta byggnadsexperter nu ger råd om användningen av miljövänliga eller återvunna material för byggnadsarbeten . Materialen ökar energieffektiviteten och minskar utsläppen av växthusgaser, vilket minskar klimatförändringarnas påverkan på människor och miljö.

Den senaste förändringen av det globala klimatet har lett till en global trend i användningen av miljövänliga material för konstruktion och ombyggnad av byggnader.

Vad är miljövänliga byggmaterial?

Miljövänliga byggmaterial är material och produkter utformade för att ha minsta möjliga ekologiska påverkan på människor och miljö. De kommer till största delen från tillgängliga återvunna material som bambu, stenar och återvunnen plast.

Användningen av miljövänliga byggmaterial är nu mycket vanligt, särskilt i utvecklade länder. Detta beror inte bara på att de orsakar mindre förödelse för miljön utan också för att de är hållbara jämfört med icke-miljövänliga material.

Processen för att välja ett miljövänligt byggmaterial är inte särskilt lätt. Det kräver att man tar hänsyn till olika faktorer som materialets hållbarhet och källan till materialet (oavsett om det kommer från lokalt eller inte och kräver mindre energi för att transporteras till byggarbetsplatsen).

Följande är några av de mest populära och hållbara miljövänliga byggmaterialen som du kan använda för din byggnad under konstruktionen. Oavsett om du planerar att bygga en ny byggnad eller försöker renovera en gammal med miljövänliga material, kommer den här artikeln att vägleda dig om rätt material att välja.

1. Bambu

Bambu är en stark fiber som är rik på flerårigt gräs och är tillgänglig på nästan alla kontinenter i världen, utom Europa och Antarktis.

Bambu används konventionellt som byggnad. material förknippas mest med regioner i Sydasien och Sydamerika eftersom regionens klimat är gynnsamt för dess odling. Det används också i andra delar av världen för konstruktion av hus, broar, strukturer och byggnadsställningar.

Bambu är ett miljövänligt val av material för konstruktion eftersom det är ett förnybart material. form av material som växer snabbt och är lätt att odla. Den är också lätt och stark, vilket gör den användbar för olika typer av byggnadsarbeten.

2. Återvunnen plast

Plast finns överallt; de används flitigt av de flesta tillverkningsindustrier för att förpacka produkter.

Men de flesta inser inte att plaster inte kommer att vara miljövänliga om de inte återvinns på rätt sätt. Detta beror på att de inte sönderfaller lätt. Och detta kan så småningom leda till att en stor mängd plastavfall hamnar i havet och förorenar det marina livet. En lösning på detta problem är att alltid återvinna plast.

När det gäller byggnadskonstruktion kan återvunnen plast utnyttjas genom att blanda den med ny plast (oanvänd plast) för att producera ny plast som kan användas för att tillverka polymert trä. Virket används vid tillverkning av picknickbord, staket och andra byggnadsmaterial.

I vissa fall kan polymervirke fungera som en bra ersättning för riktigt timmer och vara ganska användbar som hjälp. för att begränsa avskogning eller huggning av träd.

3. Jord

Detta är en gammal konstruktionsteknik som involverar användning av råvaror som kalk, kritgrus eller jord för konstruktion av fundament, golv, väggar och så vidare. Det är en teknik som mestadels förknippas med regioner som det forntida Kina men som fortfarande kan användas i modern tid på grund av dess hållbarhetsnivå.

Processen att göra rammad jord innebär att komprimera en blandning av fuktad jord med den nödvändiga andelen lera, sand, grus och stabiliseringsmedel. Rammade jordmaterial är hållbara och består av tillgängliga material som lätt kan hittas runt omkring oss.

4. Halmbalar

Precis som namnet antyder är halmbalar ett byggmaterial gjord av strån av växter som ris , vete, råg och havre. När det gäller byggnadskonstruktion används halmbalar mest som konstruktionselement eller byggnadsisolering.

Halmbalarnas ursprung kan spåras tillbaka till de gamla afrikanerna sedan den tidiga stenåldern. Den har också använts av tyskarna för byggnadsarbeten i över 400 år. De är också naturligtvis mycket bra isolatorer med giftfria egenskaper.

Halmbalar är billiga, naturliga brandskyddsmedel och tillverkade av biprodukten från livsmedelsproduktion.

5. Askbetong

När du letar efter ett miljövänligt material som kan fungera som ett alternativ till konventionella byggmaterial som betong, ett vanligt alternativ är askbetong.

Askcrete är gjord av flygaska — ett finkornigt pulver som kommer från bränt kol. Flygaska kan användas som en direkt ersättning för cement på grund av dess förmåga att producera stark och hållbar betong.

AshCrete är mycket hållbar och tillverkas av biprodukten av kol — en mycket vanlig förnybar energikälla som används flitigt i de flesta länder i världen.

6. Trä

Trä är ett vanligt byggmaterial som har använts i tusentals år. Historiskt sett är trä det näst mest populära byggnadsmaterialet (det första är sten) och har använts flitigt i konstruktionen av många gamla strukturer.

Trä finns i olika texturer, former och storlekar och är ganska lätt att arbeta med. Den kan användas för olika saker som bärande strukturer, tak, möbler, dekorationer och så mycket mer.

Den är väldigt populär, tillgänglig, billig, giftfri för miljön och kan lätt återvinnas.

7. Kork

Kork kan klassas som ett mindre känt men mycket hållbart byggmaterial.

Det används ofta i vintappningsindustrin på grund av dess karaktär av att vara ett giftfritt, återvinningsbart, förnybart och vattentåligt material.

Nyligen har efterfrågan på kork som byggmaterial nu ökat och den används i olika aspekter av byggnadskonstruktion som golv, yttre fyllning, styv isolering och inredning.

En av dess stora ekologiska fördelar är dess produktionssätt. Den är framställd av den skrotade barken från en ek och kan odlas utan att skada trädet.

8. Ferrock

Om du letar efter ett mer prisvärt, starkare och mer flexibelt alternativ till betong, kan du använda ett material som ferrock.

Järnsten härrör från till stor del järnrika järnhaltiga bergarter, som mestadels blandas med återvunnet material som ståldamm. Den upptäcktes och patenterades av David Stone.

Den första upptäckten av ferrock skedde under ett misslyckat experiment medan Stone gjorde sin doktorsexamen. vid University of Arizona. Det är ett av de nyupptäckta byggmaterialen och det är mycket ekologiskt vänligt på grund av dess förmåga att fånga upp koldioxid (CO2) som en del av dess torkning och härdning.

9. HempCrete

HempCrete (även känd som hampline) är ett biokompositmaterial härrörande från blandningen av hampa (en biprodukt av hampafiber) och lime. Det används i byggnadskonstruktioner för framställning av byggmaterial och isolering.

HempCrete har använts för konstruktion av isolerande utfyllnadsväggar i Frankrike sedan tidigt 90-tal. Den är lätt, stark och saknar borsten hos traditionella byggmaterial som betong. Detta gör den idealisk för byggnadskonstruktioner i jordbävningsutsatta områden.

På grund av dess hållbarhet och miljövänliga natur växer efterfrågan på hampbetong gradvis. Även om den för närvarande inte är tillgänglig på alla marknader ännu.

10. Mycel

Mycel är ett av de nyligen undersökta materialen som har stor potential och användning inom byggbranschen. Det härrör från svamp, som lätt kan odlas på sammansatt avfall från jordbruksmaterial.

Det upptäcktes ursprungligen av Ecovate — samma företag som upptäckte mycelvinförpackningar.

Användningen av mycel som byggmaterial utvecklas fortfarande, men det har en mycket stor potential att vara en direkt ersättning för traditionella material som betong.

Detta beror på att det kommer från svamp och är ett lättodlat ekologiskt vänligt material känt för att vara mycket hållbart och brandbeständigt.

Slutsats

Världsklimatet förändras snabbt som vi känner det, med vissa studier som visar att byggrelaterade aktiviteter bidrar till cirka femtio procent (50%) av klimatförändringarna.

Det Det är därför tillrådligt att vi endast använder miljövänliga eller förnybara material för byggnadsarbeten när det är möjligt. Detta för att minska klimatförändringarnas negativa påverkan på miljön.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!